Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-24

TT:s rubrikterror


Två palestinska terrorister från Aqsabrigaderna respektive Al-Qudsbrigaderna mördade ett israeliskt par i Gazaremsan igår kväll. Dessförinnan hade också en palestinsk självmordsbombare stoppats inne i Israel. TT skrev en kort notis igår kväll, som inte skickades ut i det normala "paketet" eller till webredaktionerna. Därför publicerades endast ett referat av texten i en enda svensk tidning: Aftonbadet. Gärningsmännen "rapporteras" ha varit palestinier, skrev TT. Det vore ju nämligen hemskt ovanligt.

Imorse kom dock Tidningarnas Telegrambyrå med ett längre telegram om gårkvällens och nattens händelser baserat på AFP, som gick ut till Sveriges alla tidningar. Gissa vad rubriken blev?

"Två palestinier dödade".

De som TT manipulativt kallar "palestinier" i rubriken är inte civilpersoner, utan de ovannämnda två terrormördarna, som själva dödats efter attacken! Deras död var tydligen viktigare än deras mordoffer eller den stoppade självmordsbombaren, och fick därmed plats i rubriken. Läs mer om detta hos
TT-kritik, och ställ er frågan om Sverige inte förtjänar en opartisk nyhetsbyrå.

TT fömedlar också AFP:s sammanställning av antalet dödade i intifadan, och skriver:

Sedan den palestinska intifadan inleddes för fem år sedan har 4 808 människor dödats enligt AFP:s statistik. De flesta har varit palestinier.

Det är inte så konstigt att "de flesta" dödade är palestinier, eftersom alla terrorister, inkl. självmordsbombare, räknas in i statistiken. AFP skrev:

The bodies of Tariq Yaseem, 21, an Al-Aqsa member from Gaza City and of Yahya Taha, 22, a militant from Al-Quds from the southern Gaza town of Rafah were later handed over to Palestinian medics.

Their deaths brought the total toll to 4,808 since the Palestinian intifada began in September 2000, according to an AFP count. The vast majority of the casualties have been Palestinians.


16 Comments:

Blogger Alexander skrev...

Det värsta är att människor i Sverige litar på det som TT skriver. Riktigt tragiskt.

3:03 em  
Anonymous ASO skrev...

Enligt TT är judar alltid "ockupanter" - och därmed legitima mål.

Därför är det ingen principiell skillnad mellan exempelvis Hamas och TT.

Hur hemskt det än låter tror jag det är nödvändigt att betrakta stora delar av den västliga nyhetsförmedlingen som rent antisemitisk. Man får inte glömma att detta var "helt normalt" för bara 60 år sedan.

Sedan terrorkrigets början har i synnerhet Europa visat häpnadsväckande iver. Våren 2002 var ju entusiasmen till och med så stor att en rad högst "respektabla" nyhetsjättar uppfann ett folkmord (Jenin).

3:42 em  
Anonymous Guardian skrev...

Dum kommentar! Även om man drar bort terrorister så är palestiniernas dödstal fortfarande avsevärt större än israelerna

Så invändningen spelar ingen roll!

4:59 em  
Blogger Alicio skrev...

Guardian,

Det var inte det jag syftade på. Jag syftade på att listan över antalet döda innehåller terrorister och självmordsbombare. Därför är antalet dödade palestinier högt (och det är därför det överhuvudtaget finns våld och dödsoffer i regionen).

Fördelningen är intressant. Palestinierna mördar civila i högre utsträckning, medan israelerna dödar terrorister.

5:16 em  
Anonymous JohannaV skrev...

Det värsta är att svensk allmänhet tror på TT:s uttalanden som om det vore Guds sanning.

Lite deprimerande att det är först i bloggvärlden som TT granskas seriöst.

5:23 em  
Blogger Alicio skrev...

Om "combatants" dras bort från det israeliska och palestinska dödstalet skiljer det sig något hundratal döda, så det finns ingen grund för ditt påstående. Denna diskrepans kan förklaras med att det är palestinierna som atackerar, och att terroristerna gömmer sig i tättbebyggda områden. Titta också på de relativa siffrorna! Där syns klart och tydligt att palestinierna inriktar sig på civila (dessutom avsiktligt, vilket är meningen med terrorn), medan israeliska soldater självklart riktar in sig på stridande (även om civila skadpr kan inträffa oavsiktligt).

Som vanligt yttrar sig Guardian utan källor. Jag tänker inte godta den typen av förfalskning längre. Om du ska ifrågasätta andras uppgifter ska du göra det med trovärdiga källhänvisningar. Annars kommer din kommentarer att tas bort. Det är alldeles för lätt att kasta ur sig ett löst påstående.

Tack för att du i fortsättningen respekterar att det förs en hederlig debatt här.

5:28 em  
Anonymous Anonym skrev...

PLO, Hamas eller Islamiska Jihad har aldrig någonsin visat respekt för civila - judar som araber.

Hela poängen med terror är ju nämligen att:

1. Döda, lemlästa och förstöra.

2. Polarisera samhället och provocera fram försvarsreaktioner så man kan skrika "polisvåld". Eller som i det här fallet "Israels våld hotar världsfreden" (som 87 svenska författare så fyndigt uttryckte saken för några år sedan).

Den saken har alla terrorister fattat - inklusive Röda brigaderna...

Att dessutom knipa åt sig allt bistånd (som Palestinska myndigheten) eller motarbeta demokrati (som anses "ogudaktigt" av alla islamister) tyder ju inte direkt på människokärlek.

5:33 em  
Anonymous ASO skrev...

...säger ASO.

5:38 em  
Anonymous Anonym skrev...

Don't hate the media... Become the media... They already know who we are so why not get louder.. and louder..

5:56 em  
Anonymous Anonym skrev...

Ordförande i TT:s styrelse är SvD:s vd Gunnar Strömblad. När agerar han?
Chef för TT är Raoul Grunthal. När går han i svaromål. Tror han att tystnad är det bästa försvaret. Så brukade massmedia agera men det håller inte idag!

6:27 em  
Anonymous Guardian skrev...

Alicio
Och vilka påståenden måste "styrkas" med källor då?

Måste allmänhistoria styrkas?

Måste man styrka att jorden är rund?
Vilken nivå önskas, innan man blir kallad förfalskare?

Men skillnad är det, man kan ju tydligen häva ur sig vad som helst om TT utan källor..."Enligt TT är judar alltid "ockupanter" - och därmed legitima mål."
Jag ser inte att påståendet är styrkt med någon länk..

7:59 em  
Anonymous ASO skrev...

Guardian,

Vad jag framkastar är en högst plausibel förklaring till varför dagens opinionsbildning (maskerad till "nyhetsrapportering") till övervägande del är fientligt inställd till Israel och den judiska statens försök att försvara sig och sina medborgare.

Det finns inga överdrifter i detta.

Enligt den anti-sionistiska agendan är Israel en främmande kropp i den arabiska / islamiska nationen. En "entitet" bestående av kolonister och / eller ockupanter som inte har i Mellanöstern att göra.

Det är en agenda som i decennier delats av både panarabister, islamister, vissa Europeiska fascister och framträdande vänsterelement inom västvärldens opinionsbildlade kår.

Och det är förövrigt precis den sortens agenda som du själv tidigare givit uttryck för här på Alicios blog.

Det är inte utan en viss nyfikenhet man undrar varifrån du fått dessa idéer?

10:18 em  
Blogger Alicio skrev...

Guardian,
Jag försöker att så långt det är möjligt att kontrollera ett ganska stort antal källor innan jag skriver mina inlägg. Jag tycker därför att det är rimligt att begära att någon som bara säger att "det är fel" också presenterar seriösa hänvisningar till källor. Detsamma gäller när du förkastar vad andra kommeterar, men utan att bifoga dokument som kan styrka vad du säger.

Det är skillnad när man diskuterar moraliska ställningstaganden eller mer filosofiska resonemang. Men när fatkauppgifter avfärdas av dig utan den minsta grund i trovärdig referenslitteratur måste det betraktas som sabotage av en hederlig och saklig debatt.

11:17 em  
Anonymous Guardian skrev...

Alicio:
Uppenbarligen har du numera infört olika normer beroende på vem som skriver det, sådant kallas diskriminering.

Du kräver nämligen inte att andra ska styrka sina ståndpunkter, utan det gäller bara mig, vilket får mig att dra den rimliga slutsatsen att det gäller mina åsikter, när det gäller kommentarer som sympatiserar med dina åsikter, så är tröskeln oändligt mycket lägre.

Du påstod vidare att du ”försöker att så långt det är möjligt att kontrollera ett ganska stort antal källor innan jag skriver mina inlägg.” och ändå valde du att angripa mig via gamla uppgifter, som därmed inte är korrekta eftersom sidan är inte uppdaterad på över ett år!
Det finns dagsfärsk statistik på exempelvis B´tslems hemsida.
Till råga på allt bekräftar du själv dessutom att jag hade rätt till och med enligt din statistik…
Palestiniernas dödstal är högre även om man räknar bort ”terrorister”, vilket du påstod att inte var fallet!

Är ditt sätt att argumenter att betrakta som mera ”hederligt” när du i storutsträckning hämtar diskutabla uppgifter från direkt partiska ställen, utan att ens nämna det?
Är det att ha sin grund i trovärdig referenslitteratur?
Visst kan den vara trovärdig utifrån din åsikt, men det är en annan sak…

Vad hände med påståendet om TT, eller är det att betraktas som en ”filosofisk fundering” att påstå: Enligt TT är judar alltid "ockupanter" - och därmed legitima mål."…utan länk!

”Fri debatt”- tjenare…

9:43 fm  
Blogger Alicio skrev...

Guardian,
Då är du välkommen att hämta statistiken hos B'Tselem (som du tvärtom anser är opartisk förstås) och redovisa den här. Då får vi alla möjlighet att se om de uppgifter jag presenterade motsägs av dina.

9:56 fm  
Anonymous ASO skrev...

Guardian,

Jag repeterar.

Enligt min uppfattning är TT:s ställningstagande helt logisk om man betraktar saken ur en så kallad anti-sionistisk synvinkel. Från en sådan bär judarna alltid skulden. De betraktas som illegala "kolonister" eller "ockupanter" och kan därför avfärdas som "rotorsaken" till problemen i Mellanöstern (oavsett vilka gruvligheter den arabiska / muslimska sidan än gör sig skyldig till - där eller som nu i Europa).

Historiskt sett återfinns denna hållning som sagt i flera olika läger (vilka nu efter den andra intifadan och 11/9 i allt högre grad gått samman). Och som jag redan påpekat ger du själv uttryck för liknande attityder på denna blog - attityder som du rimligtvis fått av någon.

Jag tycker du skall passa på att studera de undersökningar jag bifogat om det fabricerade folkmordet Jenin (ovan). Om inte annat så för att lära känna de metoder som idag präglar några av de största nyhetsförmedlarna i världen. Jenin är ett pilotfall.

Vid sidan av detta vore det givande om du för en gångs skull svarade på de frågor som du får.

2:46 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan