Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-22

Riktade tillslag i Israel och London


Det islamistiska terrorkriget mot Londons civilbefolkning fortsätter, och kommer sannolikt att pågå under överskådlig tid. CNN rapporterar att cykeförsäljningen skjutit i höjden och människor är helt naturligt rädda.

Jag noterade hur rapporteringen om nedskjutningen av en man i London idag såg ut i Sverige.
TT skriver att en "man misstänkt för 'direkt inblandning' i terrordåden i London sköts på fredagen ihjäl av polis". Jämför detta med hur TT beskrev Israels tillslag mot beväpnade Hamas-terrorister i färd med att angripa Israel i förra veckan (notera de fetstilta orden): "Israel har återupptagit sina kontroversiella "riktade mord" mot efterlysta palestinier och har tagit död på sju medlemmar av Hamas de senaste dagarna. En åttonde föll offer för en krypskytts kula i södra Gaza på söndagen."

I motsats till London-telegrammet förekommer inte ordet terror någonstans och Israels insats kallas "mord". Vilka är då skillnaderna och likheterna? Det finns skillnader eftersom det handlar om två olika fall, men de motiverar inte skillnaden i terminologi. Till skillnad från Israels tillslag i Gaza, där man inte har egen polis, befann sig denna man i London och vägrade att lyda order att stanna. Istället försökte han ta sig ombord på ett tunnelbanetåg med risk för att spränga sin eventuella bomb. London-polisen har instruktioner om att "skjuta för att döda". När polisen väl fick stopp på honom skjöts han ändå ihjäl av rädsla för en eventuell explosion.

Vid israeliska tillslag är man tvärtom säker på att det handlar om en terrorist. Det är ökända efterlysta medlemmar av ex. Hamas - oftast redan med många israelers liv på sitt samvete - som under längre tid före ett tillslag är föremål för spaning. Mannen i London var en civilperson, och det var troligen omöjligt att veta om han bar på en bomb. I motsats till detta definierar Hamas-medlemmarna sig själva som en dödlig fiende till Israel och har svurit att genom attacker mot civila utplåna landet. Eftersom den palestinska myndigheten, i brott mot internationell lag och mot gällande avtal i Färdplanen, sagt sig vara ovillig att gripa terroristerna, deras ledare och planeringsansvariga, tvingas istället Israel ingripa. En stor israelisk räd, som också förekommer, är oftast mer farlig för civila och för soldaterna än ett riktat tillslag mot måltavlan från luften eller med krypskytt på marken (precis som i fallet ovan).

När måltavlan för tillslaget är en terrorist som är på väg mot Israel med en sprängladdning runt midjan eller med raketer som i fallet ovan, eller om han är i färd med att samordna och ge sina män order om en terrorattack i Israel så är fallet minst lika brådskande som det vi såg i London.

Så varför kallar TT Israels riktade tillslag mot ankommande terrorister för "mord", men inte den brittiska operationen i vilken mannen i London skjöts ihjäl med skott mot huvudet, fasthållen och liggande på marken? Och varför nämner TT (med rätta) att London-mannen är misstänkt för ett terrordåd, medan inga terrormisstankar nämns om Hamas-männen, som framställs som om de vore civila "efterlysta palestinier"?

I själva verket finns det långt fler paralleller mellan de båda fallen, än det finns skillnader. Och skillnaden är att brittisk polis är besluten att stoppa terrorn, medan palestinierna uppmuntrar den. Istället för att riskera dussintals människors liv och i bästa fall lyckas skjuta ihjäl terroristen inne i en israelisk buss, eller riskera att inte upptäcka honom i tid, så görs samma jobb innan bombaren hunnit in i stan.

Oavsett likheter eller skillnader, så är Israels likvidering av terrorister helt laglig enligt internationell lag:
Harvard-professorn i juridik Alan Dershowitz förklarar det rättsliga läget:
i The Globe and Mail och i artikeln "Lagligt att döda terrorister".
Ralph Peters skriver i Wall Street Journal om tillslaget mot Hamasledaren Shehadah.
Times of London kritiserar ett riktat tillslag som gick snett, men slår fast att tillslagen är helt legitima som metod mot terrorister.21 Comments:

Blogger Wille skrev...

Nu tror jag personligen att "skjuta för att döda" ordrarna är kraftigt överdrivna av media.
Brittisk lag är väldigt tydlig när det gäller övervåld och dödligt våld från polis, och övertramp leder till att även poliser döms som om de vore vilken brottsling som helst.

Har skrivit ett längre inlägg kring detta här.

8:28 em  
Blogger Alicio skrev...

Jag såg att t.o.m. Ken Livingstone förklarade och stödde den politiken i TV, och sade att alla som misstänks för att vara själmordsbombare kommer att skjutas ihjäl om det krävs.

8:35 em  
Blogger Wille skrev...

Nu kan det nog vara en medveten strategi t o m att framställa den bilden i media.

Men så vitt jag vet har de inte förändrat några lagar kring det senaste veckorna, vilket fastställer den relativt höga ribban för att få använda dödligt våld, såvida man inte är förtjust i tanken på livstids fängelse (och det är längre än ett par veckor i Storbrittanien).

Sen var tolkningen för det går är en annan fråga.
Jag tycker väl personligen inte att det är orimligt att en kille med något bombliknande fastspänt runt bröstet och sladdar hängande ur kläderna som börjar fly efter flertalet varningar från beväpnad polis tolkas som ett "dödligt hot".

8:46 em  
Anonymous Guardian skrev...

Alicio, du menar Hamas killen som avrättades med ett skott i nacken i sin egen trägård?

10:57 em  
Blogger Alicio skrev...

Guardian, var får du allt ifrån? Shehada oskadligjordes i en bombning.

Vem var Salah Shehada?".

11:16 em  
Anonymous pelpet skrev...

Alltså, riktade mord eller vad man nu vill kalla det är väl ändå inge vidare? Självklart ska polisen kunna skjuta ned misstänkta terrorister om det föreligger omedelbar risk eget eller andras liv men grundregeln bör ju ändå vara att misstänkta terrorister, liksom andra brottsmisstänkta, ska gripas med minsta möjliga våldinsats och ges en rättvis rättegång.

Att skjuta raketer på hamasledare som åker bil torde knappast vara "minsta möjliga" våldsanvändning.

Även terrorister har rätt till rättssäkerhet, och att verkligen ge dem det är ett utmärkt argument för demokratins moraliska överlägsenhet.

1:59 fm  
Anonymous Zev skrev...

Pelpet, jag håller i grunden med om ditt resonemang.
Men jag menar utöver det att Anti-Terroristsidan i stora drag REDAN agerar som du kanske menar att de borde göra;
"...utmärkt argument för demokratins moraliska överlägsenhet."
Men de blir misskrediterade.
Jag kan förstå att vad som ÄR Terrorism är svårt att definiera(no pun intended).
Men då man inkluderar sådant som INTE är i en gråzon, som INTE är Terrorism så blir begreppet urvattnat.
I gråzon/svårdefinierat är kanske om den, den, eller den Terroristen är att betrakta som "Kriminell" eller som "Kombattant"...
Men I de fall T:n är att betrakta som Kombatant är Rättsläget enligt Rules of War, ngn Arrestering är då inte aktuell.
Terroristen är då Legitimt Mål/Valid Target precis som vilket Kombattant som helst.


Zev

PS
Det finns mer men det får räcka så länge.
DS

10:26 fm  
Anonymous Guardian skrev...

Alicio
Är det förbjudet att fråga saker eller?
Du kunde haft en länk som klargjorde vem som åsyftades...

11:44 fm  
Blogger Ottosson skrev...

Jag håller med pelpet.

Om man har tid att organisera en militär operation där man skjuter raketer eller liknande så kan man lika gärna organisera en operation där en SWAT-liknande insatsstyrka går in och griper terroristen.

Större risk för soldaterna? det skiter jag fullständigt i, att riskera livet ingår i deras jobb (vilket är ett skäl till att värnplikten snarast bör avskaffas). En stat ska upprätthålla rättsystemet, annas är den fan inte legitim.

12:34 em  
Blogger Alicio skrev...

Pelpet och Ottosson,

Jag instämmer inte i er syn.

Oftast genomförs gripanden och rättegångar mot terrorister, om man bedömer att de kan tas levande. Om det blir strid skjuts terroristen ihjäl (precis som i alla länders polis- eller militäraktioner).

I vissa fall, då man bedömer att terroristen inte kan gripas utan oproportionerliga risker (jämför explosionsrisken hos den dödade i London), eller om hotet är omedelbart och en insats skulle rädda många människors liv(exempelvis därför att en terrorledare ger order om en attack eller därför att en efterlyst terrorist inte kunnat gripas utan oproportionerliga skador på oskyldiga) görs istället ett riktat tillslag med krypskytt eller från luften. Detta är helt i enlighet med internationell lag och den 4e Genèvekonventionen. Läs gärna länkarna längst ned i mitt inlägg. En stridande terrorist är inte civil och har inte rätt till rättegång. Han är en krigsförbrytare. Han kan dödas när han sover eller när han äter sin frukost, när han står på toaletten eller åker i sin bil. Internationell lag säger dessutom att insatser måste göras utan att förorsaka oproportionerliga skador på civila, vilket de riktade tillslagen är avsedda att tillföräkra.

12:50 em  
Blogger Alicio skrev...

Lägg också märke till att det inte finns någon skillnad mellan en riktad attack med en krypskytt på marken, och en attack från helikopter.

12:52 em  
Blogger Ottosson skrev...

Nu snackar vi ju inte om situationer där hotet är omebelbart, utan om situationer där man faktiskt har så gott om tid att man kan planera en operation. Om man hinner kommendera ut en attackhelikopter så hinner man lika gärna kommendera ut en insatsstyrka.

2:43 em  
Blogger Alicio skrev...

Ottosson,
Visst är det så. Det är också den vanligaste situationen. Men som jag skrev så finns det situationer där en inbrytning med marktrupper skulle orsaka långt fler civila skador och risker. Då har man skyldigheten att hitta andra lösningar.

2:50 em  
Anonymous pelpet skrev...

Alicio, Zev
Jag tror vi är relativt eniga.

Terrorister som utgör ett omedelbart hot mot polis/militär/civilbefolkning och ej kan gripas utan stor risk bör skjutas.

Jag håller också med om att internationell lag följs. Om Hamas förklarar krig mot Israel så föreligger inget brott mot internationell lag om Israel spränger en Hamasledares bil med en raket.

Jag misstänker dock att riktade mord, eller vad man nu vill kalla det, är en ineffektiv strategi.

Motståndarna rör sig i civila miljöner. Risken finns att oskyldiga stryker med.

Ibland kan misstag ske. Varje oskyldig person som dödas är, förutom en mänsklig tragedi, en propagandamässig grovmiss. Hatet ökar.

En rättvis rättegång har flera fördelar. Alla vidrigheter dras upp inför allmänheten. Den demokratiska staten visar sin moraliska överlägsenhet genom att bemöta även de som utskiljningslöst mördar dess medborgare med rättvisa och rättssäkerhet. Varje frikännande av en misstänkt terrorist är också en moralisk seger för demokratin.

Självklart kommer demokatierna att misskrediteras, men det kommer att ske oavsett rättvisa rättegångar eller inte. Misskrediteringar möts med fakta och transparens.

En av de viktigaste delarna i kampen mot terrorismen är allmänhetens förtroende. Den vinner man inte med krigshandlingar utan med rättssäkerhet. Ju tydligare man visar att det är terroristerna som utövar urskiljningslöst våld desto tydligare blir skiljelinjen mellan demokrater och terrorister.

2:56 em  
Blogger Alicio skrev...

Pelpet, i detta håller jag med dig fullständigt. Jag motsäter mig självklart operationer som innebär oproportionerliga skador. Jag delar din åsikt, men möjligen med reservationen att en spektakulär riktad attack (som inte drabbar oskyldiga) också har en särskild avskräckande effekt på terroristerna. Exempelvis kan man notera att det första Hamas mfl begär när de utlyser sina falska "vapenvilor" är att Israel ska upphöra med sina riktade tillslag. De är mycket effektiva även psykologiskt, och innebär att terroriterna spenderar mer tid med att gömma sig än att planera attacker. Och det ständiga gömmandet är troligen också en presigeförlust för dem gentemot sina underlydande.

3:01 em  
Anonymous Guardian skrev...

Det rapporteras just nu om att den ihjälskjutne i London inte var inblandad i terrordådet....

Ännu en oskyldigt offer i kriget mot terrorismen...

8:25 em  
Anonymous Anonym skrev...

Har funderat lite, Guardian. Började du händelsevis din kommentatorskarriär under pseudonymen "ljusblå"?

Niclas
Journalist, Stockholm

8:30 em  
Blogger Alicio skrev...

Guardian, det är tragiskt, men förståeligt under omständigheterna av terrorhot mot London. Jag påminner dock om vad jag skrev ovan:

"London-polisen har instruktioner om att "skjuta för att döda". När polisen väl fick stopp på honom skjöts han ändå ihjäl av rädsla för en eventuell explosion.

Vid israeliska tillslag är man tvärtom säker på att det handlar om en terrorist. Det är ökända efterlysta medlemmar av ex. Hamas - oftast redan med många israelers liv på sitt samvete - som under längre tid före ett tillslag är föremål för spaning. Mannen i London var en civilperson, och det var troligen omöjligt att veta om han bar på en bomb. I motsats till detta definierar Hamas-medlemmarna sig själva som en dödlig fiende till Israel och har svurit att genom attacker mot civila utplåna landet."

8:44 em  
Anonymous Guardian skrev...

Hej Niclas

Nej, det har jag inte gjort, Guardian har alltid varit Guardian :)

9:11 em  
Anonymous Guardian skrev...

Alicio:
Jag läste det och det var nog det bästa och mest nyanserade du har skrivit på länge!

Och om det varit en Hamas man på väg mot en israelisk buss hade jag inte heller protesterat...

9:15 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

"...Ännu en oskyldigt offer i kriget mot terrorismen..."

Ja, ett oskyldigt offer men när allt är sagt och gjort, mest av allt ett offer till terrorkriget som brittisk polis inte startade!

Kanske liten skillnad för somliga men ändå!

11:33 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan