Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-20

Reuters betvivlar rapport om antalet döda i Irak


Organisationen Iraqi Body Count har släppt en rapport om antalet tragiskt dödade civilpersoner i Irak från mars 2003 till mars 2005. Den totala siffran motsvarar ungefär FN:s beräkningar, och uppgår till knappt 25 000 människor. Iraks befolkning är 25 miljoner.

Merparten av antalet civila dödsoffer - 45% - stod terroristerna (9,5%) och "kriminaliteten" (36%) för, och den andelen ökade. Den amerikanska militären stod för 37% - främst under konfliktens inledning. Rgrblog ifrågasätter bl.a. denna uppdelning i kategorier.
Reuters betvivlar undersökningens resultat och menar att rapporten troligen underskattat andelen dödade i terrorn, som är "förvånansvärt lågt":

Detta ser inte ut att överensstämma med situationen på marken, där rebellernas våld är omfattande. [...] Undersökningen verkar inte heller ha registrerat den fullständiga förödelsen som rebellernas bilbombningar orsakat. Under de senaste 18 månaderna har hundratals självmordsbomber sprängts runt om i landet, och kostat minst 2 000 människor livet.

På bara ett och ett halvt år, till skillnad från rapportens två år, skulle alltså enbart bilbomberna ha orsakat 8% av rapportens siffra över civila terroroffer. Detta utan att räkna med all annan terrorism, som enl. studien 'endast' skulle ha orsakat 9,5% av dödsfallen totalt.

USA och den irakiska regeringen betonade att man försöker undvika civila skador, medan terroristerna gör civila till avsiktliga måltavlor. Under invasionsfasen dödades 7 500 civila totalt i striderna mellan koalitionen och Saddams militär samt terrorister. Antalet civila dödsoffer fördubblades år 2 jämfört med år 1 efter invasionen. Tänk vad många liv som hade kunnat räddas om inte Baath-lojalisterna och jihadisterna fått uppmuntran och resurser från grannländerna och från sympatisörer i västvärlden? Då hade kriget kanske kunnat upphöra snabbare, trupperna lämna tidigare, och sjuttontusen oskyldiga människor överleva för att få se ett Irak - äntligen befriat från tyrannen Saddam Hussein.


15 Comments:

Anonymous Peter Jönsson skrev...

Tror du att vi nu till slut kan begrava Lancet-studien eller kommer den fortsätta att dyka upp även i framtiden?

3:12 fm  
Blogger rgr skrev...

Det var intressant med kommentaren från Reuters att det inte verkar överensstämma med situationen på marken, något som iraks ledning också uttalat. Ser man på tabellen vilka som stod för dödsfallen redovisades endast 312 i terroristkategorin och de andra terroristdödsfallen finns alltså i andra kategorier. 9.5% härrörde i rapporten procent av de döda utförda av 'antiockupationsstyrkor', 36% 'kriminalitet' som du skrev, 1.3% terrorism enligt specifik definition och 11.0 'okända agenter' som enligt rapporten exempelvis innehöll attacker mot civila. Därmed blir summan ännu högre än 45%.

Jag håller inte riktigt med om att Iraq Body counts rapport visar någon särskild stark överensstämmelse med FNs rapport. En sak är att tidperioderna skiljer mellan studierna (FN: 15 månader tror jag och denna studie 2 år). På så sätt blir ser ju antal dödsfall ut att vara lägre per år för Iraq Body Count än FNs studie men sedan är det också passiv monitoring iställer för aktivt frågande som i FNs undersökning. Samtidigt är det svårt att veta om man ska ta Iraq Body Counts rapport på allvar när de finns insprängda känslosamma stora citat i fet stil i rapporten av typen "An old man approached, disoriented and alone, faltering forward with his
cane after three warning shots. Finally, U.S. weapons fired a burst and he fell dead." Författarna av rapporten gör inte ens ett försök i att verka opartiska. De har en agenda så därav kan en viss skepsis vara befogad vid tolkning av resultaten med.

3:50 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Jag är misstänksam mot alla studier och uppskattningar av antalet döda så länge konflikten pågår. Det är enkelt att peka ut dem som fuskar mest. Det är för det mesta vänsterdemagoger som kommer fram med ”säkra” studier som efteråt visar sig vara grovt fusk. Chile, Vietnam, Afganistan är några exempel.

Lubbe Ferrysson

8:36 fm  
Blogger Alicio skrev...

Rgr,
Intressant. För inlägget ovan har jag inte läst hela rapporten utan presssammanfattningen, Reuters (som var fokus) och din genomgång. Men kategoriindelningen är verkligen förvirrande, som du skriver. "Okända agenter" låter ju som terrorister.

Rapporterna överensstämmer inte helt, men även Reuters menade att den totala siffran närmade sig FN:s. Som du påpekar kan man hävda att den senaste rapporten får en något lägre dödssiffra per år, eftersom tidsperioden är längre.

9:22 fm  
Blogger Alicio skrev...

Peter Jönsson, jag tror Lancet kommer att dyka upp titt som tätt under decennier framåt, om inte längre. Det är en så pass "bekväm" siffra att använda på krigets dödsoffer för kritikerna, även om den mäter någonting annat (även dödsfall med indirekt anknytning).

9:24 fm  
Anonymous Guardian skrev...

Visst är det lustigt hur olika vissa uppgifter kan bemötas, TT:s sakligt korrekta rapportering från Israel/Palestina hudflängs och vartenda ord dissekeras ner till atomer, men när Reuters tvivlar på att det amerikanska anfallet på Irak verkligen har gått så illa som det har, ja då utses den utsagan till högsta sanning, utan av ett uns ifrågasättande…

Olika äro sannerligen ödets lott…

10:23 fm  
Anonymous Gustav skrev...

Guardian - kan skillnaden kanske bero på att TT motsägs av andra, av varandra oberoende källor? Detta råkar ju vara fallet också med rapporten som Reuters betvivlar; andra källor har rapporterat siffror som torde motsäga de som publicerats. Reuters hävdar ju bara att det är märkliga resultat om man tar andra observationer i beaktande, inte att det med nöd och tvång inte är möjligt. Din ironiskt menade kommentar faller platt.

Och dessutom: TT sakligt och korrekt? Tjena...

10:35 fm  
Anonymous Guardian skrev...

Gustav, kommentera gärna det saken gäller, hur selektivt man väljer informationen när man rör sig på extremkanterna på den politiska skalan…

11:07 fm  
Anonymous Gustav skrev...

Det saken gäller är ju ändå om rapportering är trovärdig eller ej, samt hur detta beror på vem som säger vad. Givetvis tolkar man rapporter olika beroende på var man befinner sig på den politiska skalan och ju närmare ytterkanterna (vilka de nu är, beror ju på skalan kanske..?) man befinner sig, desto mer selektivt väljer man ju sina källor. Detta gäller ju helt oavsett politisk hemvist.

Vad jag ser som viktigt är att man inte tar en enda källa utan väljer ett flertal, som gärna bör ha utsatts för maximalt med "peer review". Tills dess att detta har skett bör man inte lita på några rapporter från t ex Irak, det mesta som skrivs är idag såpass färgat av särintressen. Det är bara att vänta och se, det lär ta åtskilliga år innan man får någon som helst "objektiv" bild av det hela.

Vad gäller TT-biten, som verkar vara ett fokusområde (med fog!) bl a här hos Alicio, så är det lätt att ställa ett antal snarlika rapporter från olika byråer bredvid varandra och på så sätt se hur vinklingen ter sig.

2:13 em  
Blogger Alicio skrev...

Min åsikt sammanfaller med Gustavs.

2:19 em  
Anonymous ASO skrev...

Oavsett det exakta antalet döda i Irak saknar "Iraq Body Count" all trovärdighet. Detta av fler än ett skäl:

Om man går in på Iraq Body Count's hemsida finner man en betydelsefull omständighet.

Under "Related Links" (längst ner) figurerar notoriska "Stop the War Coalition":

http://www.stopwar.org.uk

Det är samma organisation som leds av George Galloway, Tony Benn, Tam Dalyell, Tariq Ali m. fl.

I den igår även flera hårdföra islamistgrupper i UK däribland MAB (som står muslimska brödraskapet nära).

Denna omständighet "göms" inne i organisationens hemsida (se "Get Involved", "About us", Our Steering Committe)

---

Det är intressant hur exempelvis SVT eller SvD konsekvent undviker denna fråga.

2:24 em  
Anonymous Anonym skrev...

Diskussionen om Lancet-studien och dess påstådda motsägelse av "FN-studien" ("Iraq Living Conditions Survey 2004" ILCS) måste bygga på något missförstånd. De två är i själva verket anmärkningsvärt överrensstämmande. Om ni inte har tid att läsa de bägge studierna själva rekommenderar jag Tim Lamberts diskussion av ämnet, med mer material här.

Grovt sammanfattat: (1) de två studierna mäter dödsfall under olika tidsperioder; och (2) Lancet-studien mäter alla dödsfall medan talet från ICLS enbart innefattar dödsfall av militärt våld. Diskrepansen är en reflektion av att en mycket stor del av dödsoffer i krig beror på det Alicio kallar "indirekta" omständigheter snarare än militärt våld. Detta är inte i sig kontroversiellt, utan väldokumenterat i en stor forskningslitteratur. En sammanfattning med många referenser om effekterna av väpnade konflikter på folkhälsa, ekonomisk tillväxt, flyktingströmmar, laglöshet, osv. finns på Copenhagen Consensus hemsida (En samling studier sponsrade av the Economist och koordinerade av Bjorn Lomborg). Dessa återspeglas direkt i dödlighetstal, speciellt barnadödlighet, och det är det som framgår i Lancet-studien.

Jag rekommenderar dock att läsa både Lancet-studien och ICLS om ni inte har gjort det. Man får dock vara förberedd på mycket ledsam läsning i ILCS. I stort sett alla indikatorer på irakiers välbefinnande har dramatiskt fallit sedan kriget inleddes. I mitt tycke är detta mer betydande en antalet dödsfall.

(Som en parantes är jämförelser med Iraq Body Count är inte särskilt intressanta. Variabeln är en helt annan än i antingen ICLS eller the Lancet, nämligen dokumenterade dödsfall till direkt följd av våld i områden som journalister har tillgång till. Metodologin är ett passivt filter, och sådana har en väldokumenterad tendens i att underrapportera den faktiska förekomsten av den relevanta variabeln. Som statistisk metod är den alltså lång underlägsen både ICLS och Lancet-studien.)

8:17 em  
Blogger Alicio skrev...

Anonym, jag och Dennis diskuterade lite av detta här. Jag/vi snurrade in oss i exakt vad studien avsåg, pga otydliga formuleringar, men jag tror att vi hittade ut till slut.

Som du ser längst ned i Dennis inlägg (i en uppdatering långt efter att vi avslutat debatten) så ger han en länk som tydligen visar att Lancet och FN-studierna trots allt kan jämföras med varandra när allt kommer omkring.

8:52 em  
Anonymous Dennis skrev...

Jag har egentligen inte så mycket att tillägga, mer än att tipsa om det här inlägget där jag nämnde den rapport som publicerades förra veckan och som analyserat Lancet-studiens rådata. Man hade då kommit fram till att 39,000 döda är den jämförbara siffran och det är alltså i den övre delen av spannet som jag angav (30-40,000).

Jag har fortfarande inte hunnit läsa rapporten, men det ska finnas en metodologisk diskussion också.

2:00 fm  
Blogger rgr skrev...

Anonym nämner att en orsak att Lancet har avsevärt högre siffror än FN-studien är indirekta dödsfall och nämner då specifikt barnadödligheten i Lancet. Före invasionen var den 29 per 1000 och efter invasionen 54 per 1000 i Lancet. Motsvarande siffror i den mycket större och bredare FN-studien var 32 (år 2002) och 35 (år 2003). Detta indikerar att Lancet överskattar ökningen i barnadödlighet för att nämna en skillnad mellan studierna. En annan skillnad mellan Lancet och FNstudien verkar vara andelen barn som blev dödade. I Lancet var det 19% (Falluja borträknat) av de döda under 15 och för FNstudien var 'endast' 12% av de döda under 18 år. Rent logiskt med det mycket mindre antal kluster och antal hushåll så borde inte Lancets urval vara lika representativ som FNs urval.

Jag kan hålla med om att Lancetstudien och FN-studien verkar stämma överrens någorlunda när det gäller de direkta dödsfallen (ökningen av dödsfall pga våld i Lancet mot krigsrelaterade dödsoffer i FNstudien). Värt att beakta är att Lancets jämförbara siffra 33000 eller 39000 (jag har sett båda) bygger på endast 21 våldsamma dödsfall i 988 hushåll medan FNstudien hade mer än 22000 hushåll. Med tanke på Lancets få dödsfall i absoluta tal (21) relativt till antalet hushåll så blir naturligtvis spridningen och osäkerheten runt 33000 (39000) därefter. Jag tror nog inte man ska sätta för stor vikt vid att FNstudien och Lancet till synes har liknande siffror för jämförbara storheter för direkta dödsfall pga av det.

4:27 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan