Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-14

FN: Långt färre döda i Irak


UPPDATERING 15/5 kl. 00.27

I en nyss publicerad FN-rapport anges antalet döda irakier, med största sannolikhet (95%), till 24 000 under kriget och det påföljande året, rapporterar The Times. Spannet kan sträcka sig från lägst 18 000 till högst 29 000 med acceptabel sannolikhet (via Stockholm Spectator).

Det stämmer bättre med det som har rapporterats från andra organisationer, såsom Iraq Body Count. Alla oskyldiga dödsoffer är tragiska. Men FN-rapporten är ett mer relevant mått än de siffror som publicerades i oktober i tidskriften The Lancet, som var baserade på ett extremt litet urval på 1 000 hushåll (jämfört med FN-rapportens 21 600 hushåll). The Lancet jämförde dödsorsaker före kriget och efter kriget. 49% av dödsfallen utgjordes av medicinska och andra dödsorsaker (hjärtattacker) efter kriget, medan 51% utgjordes av våld (varav 37% i Fallujah). Ingenstans gör rapporten gällande att dessa 49% (medicinska orsaker) skulle vara direkt relaterade till kriget, trots att TT hävdade det i ett av sina telegram (se nedan). The Lancet påstod att antalet dödsoffer efter kriget (både medicinska och våldsamma) var ca. 100 000 fler totalt än under testperioden före kriget. The Lancet har aldrig påstått sig ge ett mått på antalet döda i Irakkriget! Det är media som har missbrukat uppgifterna så.

Den nya FN-rapporten mäter däremot antalet dödsoffer i våld mellan april 2003 och april 2004, och är alltså ett avsevärt mer relevant och tillförlitligt mått.

Och gissa hur stor probabiliteten är för att TT ska rapportera om FN-rapporten på samma sätt som man skrev om The Lancets rapport.

UPPDATERING 15/5 kl. 12.03

Johan Norberg uppmanar sina läsare att maila honom eventuella artiklar där media fortsätter att använda siffran 100 000.

16 Comments:

Anonymous pontus skrev...

Naturligtvis ar sannolikheten noll for att antalet doda ar 24000 (och inte 95%!). Daremot sa kan man saga att, under vissa antaganden, med 95% konfidensintervall sa har mellan 18' - 29' personer dott.

Goda nyheter!

Det ar dock lite markligt att konfidensintervallen inte ar symmetriska runt estimatet. Jaja, jag kanske borde lasa rapporten sjalv.

5:54 em  
Blogger Frankie skrev...

Ja för USA har ju aldrig fingrerat dödssiffror i sina krig, även i officiella material till FN. Lärde ni i högern er ingenting under 1900-talet? Tex hur Vietnam med flera anfallskrig sköttes av USA och hur deras propaganda (som idag till största delarna är avslöjad som bluff) rann ända in i våra medvetanden...

Men samtidigt dog bara 24 000 Irakier var det ju verkligen värt att invadera för oljan. För vad är människoliv mot oljefat?

6:21 em  
Anonymous pontus skrev...

Det ar fullkomligt surrealistiskt att se hur vanstern (hankins) sa innerligt onskar att manga fler manniskor hade dott (som i Lancet studien tillexempel). For vad ar manniskoliv mot att bevisa att Bush ar en egoistisk, inkompentent stridspitt?

6:43 em  
Anonymous Anonym skrev...

Vänta tills trashväsnters egna mattebegåvningar kommer med sina räknemaskiner.

Lubbe Ferrysson

7:47 em  
Anonymous Micke skrev...

Mattebegåvningar! Har dom några?

8:33 em  
Blogger Pierre Andersson skrev...

På vilket sätt är det goda nyheter att 24 000 människor fått sätta livet till? Så sjukt.

8:34 em  
Blogger Alicio skrev...

Pierre, jag antar att du talar om Pontus kommentar ovan, eftersom det är tydligt vad jag själv skrev i inlägget.

8:38 em  
Anonymous pontus skrev...

Jag trodde att det var ratt underforstatt att jag inte anser att det ar goda nyheter nar manniskor dor.

Vad jag menade var att enligt Lancet studien sa var det endast en sannolikhet pa 15.2% (normal cdf antagen; mu=101' sigma=98.98) att mindre an 29' hade dott. Nu har detta andrats till 97.5%. Det kallar jag goda nyheter!

8:55 em  
Blogger Johan L skrev...

Att USA skulle invadera för att det är en ekonomisk vinst (oljan) är så löjligt påstående. De som har räknat efter en smula har sett att intäkterna för oljeutvinningen kommer inte i närheten av kostnaderna för kriget och återuppbyggnad.

Ingolf Kiesow, säkerhetspolitisk forskare vid FOI skriver t ex:

"Om man skulle utgå från Iraks egna oljeinkomster måste återuppbyggnaden av Irak gå mycket långsamt. Inkomsterna låg som bäst före Gulfkriget 1990 på nivån 27-28 miljarder dollar om året. I dag ligger de sannolikt kring hälften av den nivån med tanke på uteblivet underhåll och krigsskador på utrustningen. Gulfkriget visade sig ha medfört förstörelse av egendom i Kuwait värd 230 miljarder dollar. Att återställa det tio gånger större Irak måste bli ännu mycket dyrbarare. Det blir följaktligen ett projekt för flera decennier, om det skulle finansieras helt och hållet med landets egna oljeintäkter. Det kan dessutom bara ske om säkerheten förbättras och utländska investerare kan lockas till landet."

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____612.aspx

Och var fanns oljan i Afghanistan? Eller vilka andra rikedomar var USA ute efter där?

Krig har aldrig varit en särskilt framgångsrik väg att öka en nations rikedomar. Se på stormaktens Sverige en gång i tiden. Krigen var var en ren förlustaffär. De ledde snarare bara till högre skatter och konfiskering av egendom från den egna befolkningen.

8:59 em  
Blogger Alicio skrev...

Exakt Johan L.

Och med tanke på att Saddam Hussein beräknades döda i genomsnitt 16 000 människor per år från 1979 till mars 2003, så är det en verklig räddning för Iraks folk att saddam Hussein har störtats.

9:18 em  
Anonymous Jonas N skrev...

Jag måste faktiskt påtala en avvikande mening till Alicio här:

Saddam var en brottsling av värsta slag, och förtjänade att avsättas oavett antalet han lät döda.

Alla de som oförtjänt har dött i kriget som avsatte Saddam är offer, tragiska konsekvenser av både Saddams grymhet och den därav uppstående omständigheten dvs nödvändigheten att sätta stopp för detta. Det är dessutom möjligtvis andra oförtjänta offer än de som Saddam skulle ha gett sig på.

Jag anser att man inte skall ställa Saddams direkt offer mot hans indirekta och räkna antal.

Den enda raka hållningen och konsekvensen är att: ju tidigare vidrigheter och de som utför dem stävjas, desto mindre blir den totala kostnaden, både för de drabbade och kostnaden för att stoppa 'drabbandet'.

Men det gäller samtliga, varje individ! Att vänta och hoppas på att någon annan, några andra, eller till slut USA skall göra det rätta är bara fegt.

Det får lätt lite löje över sig när två sidor i en konlikt anklagar varandra med att säga: Om du hade fått som du ville hade så många dött, jämfört med detta antal som jag skulle föredra ..

.. alltså oavsett siffror

1:41 fm  
Blogger Alicio skrev...

Jonas N, jag kan till stor del hålla med dig.

Om du orkar, kan jag rekommendera Dennis och min sifferkalkyl, som i de sista kommentarerna börjar ta form (lite grann). Det verkar som att The Lancet-studien är konstruerad på ett mycket konstigt sätt!

2:01 fm  
Blogger Pierre Andersson skrev...

Krig är mer än direkt våld. En hel samhällsstruktur slås sönder, plötsligt finns inte längre rent vatten, mat, sjukhus eller mediciner.

Varför skulle man inte räkna även medicinska dödsoffer när man talar om krigets effekter?

9:15 fm  
Blogger Alicio skrev...

Man ska räkna de medicinska offer som är direkt relaterade till kriget. Men inte vanliga hjärtattacker m.m. som inte är relaterade till kriget, och som skulle ha inträffat ändå. Har du läst rapporten?

10:25 fm  
Anonymous David skrev...

Helt ärligt så måste jag nog säga att den enda opinion som räknas i denna fråga är den amerikanska publika opinionen och den lär knappast ändras oavsett om det dör 25000 eller 100000. Det är den enda opinion som kan ändra den amerikanska utrikespoliken så ni kanske borde åka dit och demonstrera istället för att stå och hoppa på Sergels Torg.

Se det rationellt, hur stor del av den amerikanska befolkningen bryr sig om en irakisk familj framför en amerikansk soldat? Det enda den här debatten, om liv hit och liv dit, förmår är att ge de som opponerar sig kriget en anledning att gnälla.

Kalla det cyniskt men ett krig är ett krig, tyvärr dör civila. Se det i ett större perspektiv istället för att kritisera USA. Vad hade alternativen varit? Väntat på en revolution? Snälla, Saddam Hussein kontrollerade sin militär väl och en revolt skulle krossats lätt.

'Bara' 18,000 - 29,000 döda är en bra siffra för det krig som fördes. Det tyder på att tekniken går mot rätt håll, precision lyckas hålla nere de civila kostnaderna. Anledningen till att så många civila dött är att insurgenter och terrorister förskansar sig i civila städer (Falluja, Basra, mfl.) och därmed skapar en situationen som är långt mycket farligare för deras egna (i en del fall iaf m. tanke på att väldigt, väldigt många av insurgenterna kommer från andra länder än Irak) befolkning.

Kanske borde man se till den dagliga kampanj av självmordsbombare och lömska attentat som utförs mot civila (förstår fortfarande inte hur Esbati mfl. kan försvara denna kampanj) istället.

4:49 em  
Anonymous Anonym skrev...

Alicio,

Du hävdar att UNDPs rapport "Iraq Living Conditions Survey 2004" (ILCS) motsäger Lancetstudien av dödlighet i Irak. Detta stämmer inte, av flera orsaker, men främst: a) de två studierna mäter dödsfall under olika tidsperioder (12 respektive 18 månader); och b) de mäter olika saker -- ILCS mäter dödsfall till följd av krigsrelaterat våld, Lancet alla dödsfall till följd av ökad dödlighet sedan invasionen.

I själva verket är resultaten från de två studierna ammärkningsvärt samstämmiga, med motsvarande 30.000-40.000 extra dödsfall till följd av krigsrelaterat våld under en 18-månadersperiod. Se Tim Lamberts analys för en grundlig genomgång.

Pierre frågar "Krig är mer än direkt våld. En hel samhällsstruktur slås sönder, plötsligt finns inte längre rent vatten, mat, sjukhus eller mediciner.

Varför skulle man inte räkna även medicinska dödsoffer när man talar om krigets effekter?"

och du svarar

"Man ska räkna de medicinska offer som är direkt relaterade till kriget. Men inte vanliga hjärtattacker m.m. som inte är relaterade till kriget, och som skulle ha inträffat ändå. Har du läst rapporten?"

Jag kan bara returnera frågan: har du läst rapporterna? Det Lancetundersökningen räknar är inte dödsfall "som skulle ha inträffat ändå", utan motsatsen: den utrönar antalet dödsfall till följd av ökad dödlighet sedan 2003. (Inga data tyder på att dödlighet ändå var stigande i åren omedelbart före 2003.)

Du hävdar vidare att Lancetstudien är "konstruerad på ett mycket konstigt sätt" -- jag har ingen aning om vad du menar, vänligen kom med specifika kommentarer, och i såfall sådana som inte redan behandlats grundligt här.

Det borde vara en banalitet, men jag måste ändå påpeka att i flertalet moderna krig sker dödsfall inte huvudsakligen till följd av bomber eller kulor. Så är även fallet i Irak, där dödsfall av sjukdom, och olyckor, lagslöshet, flyktingströmmar, osv har ökat drastiskt sedan invasionen.

Detta beskrivs i detalj i 370 sidor i ILCS. Och det är detta som är så förskräckande. Varken du (eller Spectator och Johan Norberg som du länkar till) är det minsta intresserade i vad ILCS har att säga om levnadsbetingelserna för irakier. Istället tar ni bara upp studien som ett politiskt slagträ mot Lancetstudien.

Om du hade läst, eller ens bläddrat i, rapporten hade du upptäckt fakta som att medelinkomsten i Irak föll med 44 procent under året efter kriget; att 63 procent av irakier lever utan avlopp och således under sanitära förhållanden som leder till undernäring och barnadödlighet (motsvarande siffra var 25 procent i 1990); att 223.000 irakier har kroniska sjukdomar till följd av kriget; osv.

Det är fullt möjligt att argumentera att denna humanitära kollaps varit "värt det" för att vinna frihet (politisk frihet, frihet från rädsla, osv). Man kan vidare argumentera att en del av problemen rätteligen ska skyllas på "insurgents" som inte lägger ned vapnen. Osv. Det man inte ärligen kan göra är att på felaktiga grunder blott avskriva den bästa tillgängliga information vi har. För total ökad dödlighet till följd av invasionen är och förblir det Lancetstudien.

3:55 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan