Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-22

Shia-seger i Irak vore inget hot


Inför de kommande valen i Irak ger Amir Taheri ett lugnande perspektiv till dem som oroade sig för att landet ska förvandlas till en shi’itisk gudsstat av iranskt snitt:

- en "shi’itisk seger" behöver inte vara ett nederlag för väst. Shi’iter utgör helt enkelt majoriteten av befolkningen. Inget talar för att en shi’itisk-dominerad regering skulle innebära ett närmande till mullaregimen i Iran, utan snarare tvärtom. USA uppfattas som en nödvändig partner efter decennier av saddamitiskt förtryck

- de shi’itiska partierna i Irak är väldigt olika varandra och kommer att få det svårt att enas kring en gemensam och allt överskuggande politik

- Irak kommer att vara en federation, där kurderna som utgör 20% av befolkningen kommer att få stor självständighet vilket gör talet om ett fullständigt shi’itiskt maktövertagande orealistiskt

- farhågorna om bojkott av valen från sunnitiskt håll har visat sig malplacerade. Alla arabisk-sunnitiska partier kommer att delta i valet

- detta är ett populärt val, och en majoritet av irakierna vill att det ska lyckas

Som den här äldre BBC-artikeln visar finns det dock en oro för stigande religiös extremism inom alla trosriktningar - inte minst mot kvinnor.