Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-11-23

Waldemar Ingdahl: Medievänstern inifrån


Den som inte har läst Waldemar Ingdahls recension i Smedjan.com av Bernard Goldbergs bok Bias från 2001 bör göra det. Goldberg har under många år arbetat som korrespondent på den amerikanska TV-kanalen CBS och bidrar med ett inifrån-perspektiv på "hur media förvränger nyheterna". Här återfinns de punkter som jag diskuterade i inlägget ”What Liberal Media?” om läget i Sverige. Ingdahl, som är VD för tankesmedjan Eudoxa skriver:

Goldberg ger inte läsaren bilden av en gigantisk, medveten konspiration som skall vrida nyhetsflödet åt vänster utan pekar snarare på att nyhetsbevakningen är djupt påverkad av reflexmässiga reaktioner baserade på journalistens egna åsikter i politiska och sociala frågor [...]

De flesta journalister försöker vara rättvisa och objektiva i sin rapportering, men de påverkas av sina politiska åsikter i synen på vad som utgör en rättvis rapportering, och vems åsikter som är legitima att ta med i debatten. Alltför ofta, menar Goldberg, tas vänsteråsikter för att vara ”mainstream”, medan konservativa eller liberala åsikter etiketteras negativt eller inte alls behandlas [...]

Det enda sättet att försäkra sig om en rättvis och balanserad rapportering är att medier bör sträva efter verklig mångfald. Inte mångfald när det gäller journalisternas kön, ålder, etnicitet etc, utan den mångfald som verkligen spelar roll och inger förtroende, nämligen i åsikter.