Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-23

Göran Persson i FN


Precis som många hoppades så sade Göran Persson, låt vara alldeles för beskedligt, några ord om det pågående folkmordet i Darfur vid sitt tal till FN:s Generalförsamling igår, och kritiserade, ironiskt nog sin egen regerings vägran att beskriva katastrofen som ett folkmord:
Discussions on the definition on genocide should never stop us from taking action when it is called for. The recent Security Council resolution on the terrible tragedy in Darfur is a necessary step in this direction. I particularly welcome the request to establish an international commission of inquiry. My government stands ready to give the Secretary-General every support in this task.
SvD:s Claes Arvidsson har en suverän ledarartikel om talet, och kritiserar socialdemokratins glorifiering av en organisation som idag är alltmer handlingsförlamad till följd av inflytandet från regimer som aldrig har delat FN:s vision och stadgar om mänskliga rättigheter och demokrati:

"Högtidstal räddar ingen i Darfur"

Genom åren har Sverige varit mest måttlöst i sin beundran [av FN] - trots att medlemskapet egentligen var ett brott mot neutralitetsdoktrinen. Att FN fått denna särställning är inte någon gåta. FN var i högsta grad närvarande när världen blev en del av den svenska vardagen; intresset handlade mest om tredje världen, svälten och klyftorna. Svenska FN-trupper, Dag Hammarskjölds hjältedöd, föreställningen om Olof Palmes hjältedåd; allt har bidragit till hyllningarna av FN.
Sverige var vänster och det var också FN. [...]

Steget från högtidstal till verklighet är långt, ibland plågsamt långt. Att FN:s säkerhetsråd inte kunnat samlas för att sätta stopp för övergreppen i Darfur är en handfast demonstration av den handlingsförlamning som alltför ofta har präglat organisationens agerande. Folkmord eller inte folkmord - det är inte frågan. Att Sudan tillika är medlem av FN:s kommission för mänskliga rättigheter visar på konsekvenserna att betrakta alla stater som lika goda kålsupare. Vi blir alla blodsbröder. I själva verket är FN:s meritlista fylld av misslyckanden, slöseri och hyckleri. [...]

Om det bara hade ankommit på FN:s generalsekreterare Kofi Annan hade varken Afghanistan eller Irak varit i full färd med att planera val. När Annan säger att invasionen av Irak var olaglig struntar han inte bara i säkerhetsrådets resolutioner, utan gör sig till representant för den sämsta sidan av FN: det FN som aktivt gödde Saddam Hussein efter Gulfkriget 1991 genom vanskötsel av FN:s olja mot mat-program och som nu inte tillmäter störtandet av tyrannen någon avgörande betydelse. Men om det inte är demokrati och frihet som FN ska sätta i främsta rummet, vad är det då?
Helt rätt.