Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-08-15

Veteran sopar golvet med TT


Efter ett litet sommaruppehåll utan internetuppkoppling är det roligt att vara tillbaka vid tangenterna. Skrivandet kommer att vara sporadiskt, då jag är borta vid flera tillfällen under den närmaste perioden. Jag hoppas att alla har haft det bra trots ett osäkert väder i Sverige.

Det passar bra att börja med en glad nyhet för alla dem som följer Tidningarnas Telegrambyrås verksamhet. Igår skrev nämligen Anders H Pers, som suttit i TT:s ledning i 11 år, och som styrelseordförande för organisationen i 6 år, en djupt kritisk debattartikel i Aftonbladet om byråns ensidighet i Mellanöstern-rapporteringen. Han uppmärksammade också instämmande den kritik som bl.a. bloggar riktat mot TT:s förvrängningar. Anders H Pers, som bättre än någon kunnat följa TT:s förfall och politisering beklagar att byråns ledning hittills valt att strunta i kritiken, och uppmanar den nu att styra upp verksamheten:

Tv och de stora tidningarna har egna experter i Jerusalem, och DN:s Lotta Schüllerqvist berättade i onsdags för ett fullsatt Konserthus att jobbet inte är lätt. Men för de allra flesta som läser tidningar är TT den viktigaste nyhetskällan. Landsortstidningarna har inte råd att hålla sig med specialister som kan genomskåda glidningar och komplettera ensidiga TT-texter med egen sakkunskap och egna kontakter. Därför är TT:s främsta uppgift att skriva så opartiskt och klargörande att nattredaktörer från Norrbotten till Skåne kan lita på texterna och med gott journalistiskt samvete skicka dem vidare till läsarna.

TT har inte alltid klarat det provet. TT har fått kritik för att skriva ensidigt och glidande, förvrida telegram från nyhetsbyråer som TT samarbetar med. Det finns bloggar som kritiserar TT. Ibland har TT gett kritikerna rätt. En lundensare som heter David Lecerof skickade i juli ett kritiskt e-brev till TT:s styrelse om TT:s hantering av Israel-nyheter. Men han har inte fått något svar ännu.

TT:s styrelse består av redaktörer och direktörer från Aftonbladet, Bonniers, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Upsala Nya Tidning och Gefle Dagblad. Styrelsen ansvarar för verksamheten, produkten. De närmaste veckorna har den styrelsen särskilt goda skäl att bevaka TT:s rapportering från Mellanöstern. För vår skull som fortfarande prenumererar och hoppas att sanningen inte ska offras.

Anders H Pers,
Ledamot i TT:s styrelse 1985–96 och ordförande 1990–96. Huvudredaktör och vd i VLT 1978–96. Satt också en stormig tid ordförande i TV4.52 Comments:

Blogger Alexander skrev...

Han erkänner inte rakt av att TT är extremt vinklade utan han säger att de har fått kritik för att vara det. Inte riktigt samma sak. Känns som att han försöker tona ner TT:s vidrighet.

6:15 em  
Anonymous Anonym skrev...

ganska tydlig vink dock:

"Landsortstidningarna har inte råd att hålla sig med specialister som kan genomskåda glidningar och komplettera ensidiga TT-texter"

6:19 em  
Blogger Per Stromsjo skrev...

Välkommen tillbaka vid tangentbordet!

10:18 em  
Anonymous Anonym skrev...

Pers kommentar är en ganska duktig skrapa om man betänker att den är riktad mot kollegor. Journalister är annars fenomenala på att förmildra, förtiga och avfärda kritik av det egna skrået. (Någon mer än jag som minns Vår grundade menings arroganta överslätande av Cecilia Uddéns dumheter under den amerikanska valrörelsen?) Ett debattinlägg av det här slaget är ett tecken på att något har hänt inom kåren, tror jag. Eller rättare, jag vill tro det.

Niclas
Journalist, Stockholm

10:08 fm  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Kul att du är tillbaka!

Håller med Niklas. Hade artikeln varit än skarpare hade den rikerat att missa målet. Har möjligtvis Ås(n)ama lyckats wijka ihop någon hatorigami i ämnet? Som dämpande replik menar jag?

9:40 em  
Anonymous Henrik skrev...

Att klaga på TT:s i dubbel bemärkelse ensidiga utrikesbevakning har inte varit lätt. En skopa ovett brukar man få så fort man anmärker på något. Som när jag kontaktade TT för att fråga varför man inte rapporterade om valutgången i El Salvador häromåret när den tidigare gerillaledaren Handal förlorade. Jo, det hade man visst gjort, men i ett tidigare utskick än det som gick till landsortspressen. Mådä. Men dagarna före valet hade vänstermannen Handal uppmärksammats och haussats upp på TT-sidan. När han förlorade var det inte längre någon nyhet. Har journalistiken i Sverige blivit alltför ideologiskt förutsägbar?

10:19 em  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Är du en sådan där Guardin som GP hävdar "ska rädda jobben åt oss"? Du verkar nämligen ha lika lite kontakt med verkligheten.

Jag förlåter dig!

11:57 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Ojdå, artikelförfattaren var visst inte så objektiv i målet som man först skulle kunna tro

8:03 em  
Anonymous Anonym skrev...

Bulten, jag ser inte att faktumet att Anders H Pers har skrivit för Menorah skulle göra kritiken mot TT mindre legitim.

Ingen kräver att TT ska vara pro-israeliskt, men det ska inte heller vara pro-palestinskt och anti-israeliskt som det bevisligen är idag. Det ska vara opartiskt.

8:34 em  
Anonymous Lars skrev...

Är det opartiskt att som ansvarig för mellanösternrapporteringen på TT vara en supporter av förintelseförnekaren och antisemiten Faurisson?

Här kan man läsa exakt vad denne TT-ansvarige har skrivit och sagt om Faurisson, och här finns detaljerad korrespondens mellan honom och kritiker.

Detta är alltså en "journalist" som har som ansvar att skriva om Israel hos TT!

8:44 em  
Blogger Per Stromsjo skrev...

En mer pragmatisk syn är kanske att TT må vinkla hur man vill och att deras kunder får göra en självständig bedömning av huruvida man sen vill anlita TT eller inte. Den som exempelvis ger ut en tidning behöver kunna bedriva lite källkritik.

Det vimlar visserligen inte av nyhetsbyråer som producerar på svenska men man vill gärna tro att dagens redaktörer behärskar något mer språk och rent av använder det i tjänsten ibland.

8:48 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

9:01 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Om Faurisson (som stavas så) kan jag fatta mig kort. Jag håller inte med om hans slutsatser men menar att han, som var litteraturprofessor i Lyon och började analysera texter från 40-talet som Anne Franks dagbok, tystades på ett ojust sätt

Ja, supporter är ju utan tvekan ett begrepp som man kan tänja!

9:04 em  
Anonymous David skrev...

Per,

De stora tidningarna är inte bara kunder till TT, de äger TT. När tidningarna själva gör stora nummer av att bara ledar- och kulturredaktionerna sk vara åsiktsdrivna torde de kunna ställa samma krav på TT. Raka nyheter, med minsta möjliga vinkling.

Fördelen med TT-telegram är att de kan tas in som de är, utan vidare kvalitetsgranskning. Eller snarare, det är vad TT-telegram borde vara.

10:18 em  
Blogger Per Stromsjo skrev...

Ägarskapet är ju ett viktigt påpekande och det framgår strängt taget av namnet på nyhetsbyrån.

Läser följande på tt-webben:

"Det är texterna från TT som utgör stommen i alla stora redaktioners nyhetsbevakning i Sverige.

[ klipp ]

Kort sagt - TT har en enorm genomslagskraft."

Ändå vill jag tro att den genomslagskraften minskat på senare år. Nyheterna i SR sköts numera av Ekot .

Missförstå mig rätt, det är väl utmärkt om det riktas saklig kritik mot eventuella brister i tt-balansen. Jag tror bara att problemet blir gradvis mindre i takt med att vi får allt fler kanaler för vår information, såväl individer som redaktörer.

10:55 em  
Anonymous Anonym skrev...

Sådärja, BiBi är tillbaka och inleder med ett kombinerat genetiskt felslut och ad hominem argument. Finns det något klassiskt argumentationsfel du inte behärskar till fullo, BiBi?

Niclas
journalist, Stockholm

10:14 fm  
Anonymous Tor skrev...

Bulten i Bo har försvarat [...] och FiB-vännen Jan Myrdal. Att Bulten i Bo då försvarar Stefan Hjertén är fullt naturligt.

1:51 em  
Anonymous Lubbe Ferrysson skrev...

Ett primitivt försök om ”guilt by association” och 5 rader från ett långt brev ska göra kritik av TT ogiltigt. Att demagoger inte kan skilja mellan ”var han skriver” och ”vad han skriver” är ingenting nytt. Men viktigare är de 5 raderna. Jag ska hjälpa Bulten med fortsättningen.

Stefan Hjertén börjar ”bläddra i historieböckerna” och då ”upptäcker man att gaskamrarna faktiskt är besvärliga ur källsynpunkt”.

Så skriver en man som ”inte håller med om hans [Faurissons] slutsatser”.
”Han vägrar [Faurisson] att tro på en order från Hitler att döda alla judar”, fortsätter Hjertén i samma anda. Men han skriver inte att han inte håller med om professorns revolutionerande upptäckt. Tvärtom, han visar hur den illa behandlade litteraturprofessorn ”... argumenterar med tyfusepidemier, etc. Framför allt, monotont och envist letar han efter spår efter gaskamrarna och vittnen som kan beskriva dem”
.

Så var det med "jag håller inte med hans slutsatser"
Men det intressantaste delen av brevet ligger när Zorky citerar Hjerten :

Den betydligt mindre prestigeladdade lokal där jag höll ett föredrag för över 20 år sedan var en samlingssal i Stockholms stadsmuseum i närvaro av Jan Myrdal, hans hustru som var ordförande för föreningen i fråga samt kanske 50 andra intresserade. Föredraget handlade om en person, Robert Faurisson, om vilken du inte tycks veta något alls. Texten trycktes i Tidskrift för folkets rättigheter, utgiven av FIB-juristerna.

Så det var tillsammans med Bultens brunröda kamrater som Hjerten kunde presentera sin ”forskning” om Faurisson; Rassinier, Serge och Förintelse. Det är där som sko klämmer.

Angående brevet Zorky till Hjerten (det finns intressanta exempel från Hjertens ”rapportering”) se länken.

Annat intressant källa är
Henrik Bachner : "Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945" sida 360-363.
Där visar Bachner att Hjerten är inte kritiker av staten Israel, men Hjerten är verkligen en judehatare.
Och denna man är TT:s Mellanösterkorrespondent.

Lubbe Ferrysson

1:55 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Kortfattat, Tor, jag frågade på din websida bara dig om dina grunder att kalla JM för [......] (det som Alicio klippt bort). Och det enda du hade att komma med var snack om "antisemitiskt kodspråk". Lite tunnt, kan tyckas.

Vad beträffar Lubbe, vi kan återuppta debatten på måndag, då är jag tillbaka från landet och då kan ju du lämpligtvis ha lagt in den fullständiga texten från de citat som leg. läkaren endast vågar visa utvalda klipp ifrån. (Givet de grova anklagelser du slänger ur dig mot Hjerten, antar jag att du har tillgång till den fullständiga uppsatsen)

Niclas kan många fina ord, men har han något att invända mot vad jag har skrivit?

3:13 em  
Blogger Tor skrev...

Jag länkade även till Göran Rosenberg, som styrkte mitt påstående, men det räckte inte för dig.

3:15 em  
Anonymous Anonym skrev...

…..och då kan ju du lämpligtvis ha lagt in den fullständiga texten från de citat som leg. läkaren endast vågar visa utvalda klipp ifrån.

Så Bulten har igen sprungit lite för fort och lite för långt. När fakta tar slut, återstår bara ett enfaldigt kacklande och pubertala personliga angrepp som har inte med saken att göra. Så jobbar brunröda ”rättsexperter”.

(Givet de grova anklagelser du slänger ur dig mot Hjerten, antar jag att du har tillgång till den fullständiga uppsatsen)

Bachners bok är ännu ingen samizdat. Går att låna i varje bibliotek.

Lubbe Ferrysson

3:37 em  
Blogger Tor skrev...

Sen är det konstigt att när väl en person som jag med mina liberala åsikter ("höger") berömmer Göran Persson så dyker det upp en person som gjort sig känd att alltid protestera mot allt "höger" och motsätter sig hyllningen till denna vänsterpersons insatser.

Men det blir logiskt när man beaktar ämnet. Judarna.

3:40 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Kortfattat igen,

Lubbe, ska man fördöma Hjertens skrifter ska man också läsa Hjertens skrifter, inte vad Bachner skriver.

Tor, ska man fördöma Myrdals skrifter ska man också läsa Myrdals skrifter, inte vad Rosenberg skriver.

Läxa till på måndag pojkar, gå till originalkällorna och läs dem. Återvänd sen på måndag och se om ni fortfarande vill stå för de anklagelser ni nu slungat ur er utan att ha satt er in i materialet.

Trevlig helg på er!

3:56 em  
Anonymous Anonym skrev...

"har han något att invända mot vad jag har skrivit?"

... vilket närmast är en variant av tu quoque, för att använda ett annat fint ord. Duktig idiot.

Niclas
Journalist, Stockholm

6:24 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Äh, hurru, BiB,

Ge dig! Jag har läst länken av Zorsky. Vad i himmelens namn är det du inte förstår? Fanns där inte nog med direkta citat och dokumentation? Kom med en länk till Hjerténs gamla uppsats vetja! Rappa på nu; var inte bultish!

11:35 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

A-K Roth, kallar man en person för "judehatare" pga vad han har skrivit kan det ju vara lämpligt att också ha läst vad de facto HAR skrivit. Zorsky klipper väl mycket i sitt referat, tycker jag.

(Förstår inte varför inte det här anti-TT gänget vågar sig på att visa upp Hjertens skrifter rkat av. Om de nu är så komprometterande som de påstår, varför törs de inte visa upp dem?)

Niclas, du hade alltså inget att anmärka mot vad jag skrivit, eller?

6:53 em  
Anonymous Anonym skrev...

Jag ska högst eventuellt bevärdiga dig med ett svar om du på ett trovärdigt sätt kan motivera ditt patologiska bruk av argumentationsfel som debatteknik.

Niclas
Journalist, Stockholm

8:56 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Hjertén och du vill att man läser hela artikeln. Varför har man då inte med den i listan på Tidskriftsbutiken (eller vad den heter) på TfFR som börjar med 1982 NR 3-4. Nummer ett finns inte. Då är du home safe eller?

Jag tyckte Zorskys analys av Hjerténs artikel för FIB-juristerna var genomtänkt och väldokumenterad med citat. Om du har något att tillägga som styrker din dementation, då du verkar ha tillgång till hela artikeln (vilket Zorsky hade), kan du väl komma med det. Du menar att om man t.ex. skriver rasistiskt i en paragraf och icke-rasistiskt i en annan paragraf av samma skrivelse så är man inte rasist?

Undrar om du menar att man endast kan vara antisemit om man säger sig hata judar? Undrar om Hitler någonsin uttryckte hat av judar direkt i ord? Kan aktioner mot judar visa judehat lika väl som ord? Jag har under aren stött på människor som aldrig sagt sig hata svarta men som agerar anti-black; Vill inte gå in på exempel men tro mig!

Jag förstår synen om allas rättigheter att uppföra sig som fän. Men detta gäller ju en person som leder (ledde?) en del av en mäktig nyhetsbyrå där man bevisligen vinklat nyheter som inte ska vara vinklade. Inte törs de besvara kritik från TT-kritik heller, fegisarna. Arroganta vinkelgubbar. Som om Bulten i Bo skulle vara chef för mellanösterndelen av TT!

11:03 em  
Blogger Tor skrev...

"Tor, ska man fördöma Myrdals skrifter ska man också läsa Myrdals skrifter, inte vad Rosenberg skriver."

Menar Bulten i Bo att Göran Rosenberg ljuger?

11:36 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Nej, jag tar för givet att Rosenberg redovisat debattartiklarna han och JM emellan på ett helt korrekt sätt.

Problemet var dock att jag inte hittade något antisemitiskt i artikeln.

Nu påstår dock Tor att JM:s artikel är fylld med "antisemitiskt kodspråk". Det begreppet tolkar jag som något språk som antisemiter använder när de vill prata så att ingen förutom antisemiter förstår vad dom säger.

Man kan ju då fundera på varför det går mig förbi medan Tor tydligen begriper detta språket fullständigt. Vad säger det?

9:55 em  
Blogger Tor skrev...

Att jag vet vad antisemitism är när jag ser det, till skillnad från dig Bulten i Bo!

Bulten i Bo kanske ska fundera över detta.

10:46 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Låt oss tolka det positivt, Tor.

Det var naturligtvis så att Kestin Vinterhede med begreppet "jude" avsåg religionsutövarna judarna och inte etniciteten judar. Och därmed kom med korrekt religionskritik.

Vidare så skriver hon ibland för snabbt för sitt eget bästa utan att göra skillnad på snarlika ord och benämningar.

Eller hur?

11:41 em  
Blogger Tor skrev...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

1:21 fm  
Blogger Tor skrev...

Hmmm, jag förstår var du vill komma, men det är ändå inte samma sak. Det är tydligt att du missat stora delar av historien. Kanske dags att läsa på Bulten.

Och jag höll med dig då eller hur, så vad är problemet?

1:22 fm  
Anonymous A-K Roth skrev...

Varför somlig antisemitism går BiB förbi?

Det saknas någonting.

9:38 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Jo, ser du A-K, jag väljer det väsentliga.

På min blogg kan du se att jag skrivit i polemik mot en person som skriver att "muslimsk/judisk kultur är efterbliven" och "inte har någon plats i Europa eller någon annanstans i världen heller".

Det är viktigare än någon fadäs med en dödsruna där någon muslim/jude anklagas för att vara korrumperad.

Har du, A-K Roth skrivit något svar på det debattforum som du verkar på, mot den där judiska signaturen "IDF" som krävde kärnvapeninsatser mot befolkningen på västbanken?

Kan vara bra att få veta om du håller med eller är motståndare till det förslaget.

8:30 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

BiB,

Hoppas att du skrev att judisk kultur har plats speciellt i Mellanöstern, där den judiska kulturen har flertusenåriga rötter och kontinuerlig närvaro, men även annorstädes. Hoppas att du skrev likadant om muslimsk kultur och att ingen ska ta ifrån dem Mecca och Medina. Hoppas du drog ett samband till alla grupper som agerar mot den judiska staten och de arabiska; då bleve jag mycket lättad.

Skicka gärna en länk till vad du skrev.

Det är ett faktum att det judiska folket blivit illa ansatt på plats i 2000 år. Den romerska kolonialismen, den arabiska kolonialismen, den europeiska kolonialismen, den arabiska kolonialismen revisited, etnisk rensning av hundratusentals judar bara i arabvärlden, ja du vet.

Jag har ofta gett svar på tal från rasister och inte sällan dem som fördömer ett helt "släkte" som "efterblivet". Det är liksom väsentligt för mig. Och?

Har inte sett till IDF på länge. Jag håller inte med om han talade om att nuka VB. Jag brukar ignorera crackpots utom BiB för det är roligt att bråka ibland. Nöjd nu?

3:24 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Hoppas att du skrev att judisk kultur har plats speciellt i Mellanöstern, där den judiska kulturen har flertusenåriga rötter och kontinuerlig närvaro, men även annorstädes.

Tja, jag tycker nog att judisk kultur ska få finnas på alla platser där folk känner att det är deras grej. Religionsfrihet, du vet.

Samma sak för övriga religioner.

Jag brukar ignorera crackpots

Ja, du kanske har rätt, man borde nog betrakta Dick Erixon (och även "IDF") som "crackpot"! Och följaktligen inte bry sig om att bemöta honom som jag gör här.

11:14 em  
Anonymous Anonym skrev...

Bulten, judisk kultur handlar inte nödvändigtvis om religion! Judarna är en folkgrupp.

10:12 fm  
Anonymous A-K Roth skrev...

Detta siktade jag in på och håller med författaren om i artikeln du bemötte:

"...man medger att sharialagarna inte har någonting med ett modernt politiskt samhällsliv att göra..."

Sharialagar i Europa, som ju extrema muslimska grupper bevisligen och uttryckligen strävar för med vidriga metoder, är ingenting jag eller BiB vill ha. Jag skulle kalla ett sånt förlopp helt medeltida! Andra kanske kallar det "efterblivet" och får svar på tal. Det handlar väl om tolerans för andra religioner och levnadssätt?

Att prata om hela andra religioner som "efterblivna" leder ingenstans, det håller jag med om. Alla religioner verkar ha element som nu är archaiska och som lämnats under århundradena genom att religionen har genomgått nån sorts formell eller informell reformation. Många skribenter har berört islams nuvarande predikament i frågan om muslimsk terror. Det är en mycket aktuell fråga faktiskt. Är man crackpot om man kallar försvarare av sharialagar efterblivna?

Men hur du bemötte artikeln, i vanlig byt-ut-mot-judar-stil fungerar dock inte för mig. Man blir bara trött. BiB revisited. Det är för ytligt och för lätt.

"...Tja, jag tycker nog att judisk kultur ska få finnas på alla platser där folk känner att det är deras grej. Religionsfrihet, du vet..."

Bra. Du tycker det. Men sanningen är att det inte har tillåtits. Det har varit massakrar och fördrivningar från judiska kulturplatser. Judisk kultur har av fientliga och kolonialistiska makter inte tillåtits just på de platser där judisk historia och kultur har sina rötter. Ett lagom nonchalant "Tja" visar på lagom nonchalans av just detta folks negativa särbehandling i historien och as we speak. Du ignorerar verkligheten.

Nej, Dick Erizon är ingen crackpot. Och det skulle inte du vara heller om du bemötte honom rättframt. Men då vore du ju inte Bulten. :)

3:30 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

A-K Roth fattar uppenbarligen inte att det enda sättet att få Europa fritt från muslimsk kultur (så som Erixon önskar) är att fördriva eller massavrätta bärarna av denna kultur, alltså muslimerna.

Den etniska rensningen som i så fall skulle bli fallet skulle få hittills, iofs omtvistade, moderna försök i den riktningen (i Bosnien och i Kosovo) att framstå som flugskitar i sammanhanget.

Skulle Erixon sen gå vidare och konskekvent etniskt rensa Europa från muslimska kulturbärare, ja då skulle t.o.m. Hitlers rekord i grenen bli slaget.

7:10 em  
Anonymous Anonym skrev...

Skitsnack Bulten. Kulturer påverkas. Blandas!
Vakna!

9:43 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

"...A-K Roth fattar uppenbarligen inte att det enda sättet att få Europa fritt från muslimsk kultur (så som Erixon önskar) är att fördriva eller massavrätta bärarna av denna kultur, alltså muslimerna..."

Du har härmed lyckats få fram att du tycker jag har svårt för att fatta samtidigt som du för fram en tes så underlig att jag undrar om du är i stånd att fatta nånting själv!

Var det så du tog det, att Erixon förordade frihet från all muslimsk kultur, inte bara den som går stick i stäv mot europeiska frihetsideal, just de ideal som gör det möjligt för muslimer att fritt utöva sin religion?

Nej, jag har fattat det som att han talar om den del av islam som är dogmatisk, shariansk, icke-accepterande av andra religioner, det som finns inom islam som gör att andra religioner i vissa länder antingen förbjuds eller ges andraklasstatus.

Har Erixon skrivit att han vill ha Europa fritt från all muslimsk kultur? Eller menar han att Europa ska vara fritt från muslimska lagar, du vet sharialagar som skulle göra att BiB skulle vara utan forum?

Gränsen mellan etnisk och religiös kultur är ofta lite diffus, eller hur. Jag själv tror att många i väst kan vara öppna för många andra kulturer - vår livsstil visar just detta berikande - men att de samtidigt vill värna om våra västerländska frihetsideal. Man kan fullt och fast tycka det utan att vara crackpots.

Fördrivningar och massavrättningar i all ära, nog har Europa sin beskärda del av detta vidriga, men om du vill se var detta har ägt rum de senaste decennierna så är det oftast i områden helt kontrollerade av islam. Det är detta som så skär i hjärtat på många muslimer och som man måste kämpa emot. Eller vill du innerst inne att Europa ska styras av sharialagar? Tänk på de moderata muslimer som nu kan leva i väst utan sharia. Tror du de går och längtar efter att få tillbaka det de har lyckats lämna?Jag tycker du ska ha en rättfram dialog utan krusiduller och outtalade sentiment med Erixon. Du kanske har missförstått nånting?

10:36 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Jag antar att om du på samma sätt ser någon som skrivit att "ut med judiska kulturen ur Europa", då utgår du ifrån att personen ifråa är vänlig och bara ställer sig tveksam till judiska extremister som er "IDF"!

Nej du behöver inte svar! Jag tror mig veta svaret!

10:46 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Detta läste jag för att se om det fanns skäl att tro som du skrev att Erixon hade sagt, "ut med muslimska kulturen ur Europa":

"...Vi har ingen plats för uppfattningar som saknar grundläggande respekt för mångfald och individuella friheter, eller för grumliga religiösa dogmer som ersätter rättsstaten. Vi tolererar inte kulturer som inte omfattar upplysningen och därför tillhör medeltiden. Sådana kulturer och livsmönster har ingen som helst plats i Europa. Och inte någon annanstans heller...sharialagarna inte har någonting med ett modernt politiskt samhällsliv att göra..."

Igen, jag tror att du inte fattar riktigt. Jag drar ut några viktiga ord och begrepp du tycks ha missat i sammanhanget:

Erixon talar om "...mångfald ...individuella friheter ...religiösa dogmer som ersätter rättsstaten...upplysningen ...sharialagarna... modernt politiskt samhällsliv..."

Ser du inte hur författaren vill ha sagt att det är inskränktheten som existerar inom islam som går emot individuella friheter, mångfald, rättsstaten, upplysningen, just det som vi i Europa håller värdefullt? Eller ska jag tro att du är emot allt detta Europa har kämpat sig till under hundratals år? Jag tror nämligen att Erixon talar för mångfald och individuella friheter. Ser du då inte att en muslim skulle ha samma rättigheter, UTOM den att förtrycka andra! De få som agerar för kalifatets aterkomst, borde man verkligen välkomna dem?

Nu är det ju så att Erixon inte sa det du sa att han sa, helt i din vanliga stil, så det blir svårt att diskutera. Om du vill hålla dig till fakta med belägg och citat så kanske det ginge bättre?

"Ut med judisk kultur" säger man i vissa kretsar, muslimska, extremt vänster och extremt höger ständigt i ord och gärning, terrorattacker, i hela världen så vad är nytt under solen? Och du vill jämföra detta med vad som skrivs för att hindra islamofascism att ta större rot i Europa?

Nej du BiB, du är ute och cyklar!

En sak till: "Er IDF"?

Nej, nu åker du moped! Innocent until proven guilty!

11:49 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

A-K Roth citerar och är då noga med att klippa bort första meningen ur stycket:

Det är tid att säga som det är: den muslimska kulturen är efterbliven.

Smaka även på Goebbles-varianten:

Det är tid att säga som det är: den judiska kulturen är efterbliven.

Och sedan lyckas hon klippa ihop två meningar:

Sådana kulturer och livsmönster har ingen som helst plats i Europa. Och inte någon annanstans heller...sharialagarna inte har någonting med ett modernt politiskt samhällsliv att göra...

som i originalet är separerade både med punkt och med styckindelning:

Så här ser originalet ut:

Sådana kulturer (muslimska, min anmärkning, alltså int judiska denna gång) och livsmönster har ingen som helst plats i Europa. Och inte någon annanstans heller.

I västvärlden måste vi kräva av muslimer och deras organisationer att man medger att sharialagarna inte har någonting med ett modernt politiskt samhällsliv att göra.


Nyttig läsning som illustrerar hur Israellobbyn vränger citat för att få saker och ting att passa deras världsbild.

Slutligen, jag hade mer än gärna tagit upp denna fråga med flugsnappare Erixon själv, men nu råkar det vara så att hans blogg saknar kommentarmöjlighet.

Tills dess får man utgå ifrån att han menar det som han ordagrannt skriver!

6:33 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Jamen, alla får väl läsa hela artikeln? Jag poängterade endast det du ignorerade nuar du drog din slutsats om fuordrivningar och massavruattningar!

Min syn var att när Erixon hade lagt in detaljer som

1)mångfald [pro]
2)individuella friheter [pro]
3)religiösa dogmer som ersätter rättsstaten [con]
4)upplysningen [pro]
5)sharialagarna [con]
6)modernt politiskt samhällsliv [pro]

så gjorde det klart att det inte var fråga om slikt som dina domedagsprofetior utan om rättsstaten och alla friheter det innebär. Förstår du inte nu är du hopplöst förlorad.

Synd att du inte kan reda upp eventuella missförstånd med Erixon själv. Men du kan ju vara glad att det finns andra som kan hjälpa dig när du går överbord. Rättsstaten, BiB, rättsstaten, är ordet.

8:58 em  
Anonymous IDF skrev...

...Bevisligen är det enda sättet en slingerbult kan få in fakta i huvudet, är vid tanken av när man bultar in det. Förmodligen med bäst resultat vid massivt övervåld. Det tycks f.ö vara det enda bevisligen permanent fungerande botemedlet mot maniska antisemitsvin, som tror sig kunna göra sig kollektivt lustiga på oskyldiga judiska minderåriga civila offer.
Logik eller fakta är nämligen inget som biter på slingerbultande judehatare....Kallt stål eller höghastighetsammuniton däremot är däremot bevisligen numera fungerande botemedel på den nedärvda EU folkmordssinnesjukdomen som skövlat milljontals judar.

"Bulten i Bo" är nämligen utan tvekan med sin egenhändiga och återkommande sinnesrubbade patalogiska mani ett klassiskt skolexempel på en gycklande europeisk antisemit, tillsammans med resten av de brunröda inter-nationalistsocialist islamist terrorist apololigist avgrundsvänsterpacket.

Rännstensavskrapets hycklare, som skrattar, i illa dold skadeglädje, precis som waffen-SS, när civila judar massslaktas av monsterbarbarer (som även numera sedemera stolt skryter om det i Allah's namn) och sen gastar högt i högan sky när man föreslår exakt samma medicin för terrorist-apologisterna.

1 enda fråga till BiB, -försök svara på den denna gång!

Om Jordanien bevisligen består och är 80% av forna "Palestina"-mandatet, var hör då de som idag envisas med att kalla sig för "Palestiner" förmodligen/naturligen/bevisligen hemma då?

1:09 fm  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Skulle gärna svara dig, IDF, men jag har fått rådet från A-K Roth att man bör ignorera "crackpots" (som hon kallar dig). Det tänker jag följa!

A-K Roth, personligen tycker jag det vore lämpligt att Erixon skrev precis det han anser. Om han anser att sharialagar inte ska införas i Europa , skriv då det.

Om han däremot anser att muslimsk kultur överhuvudtaget inte ska få finnas i Europa, bör han då lämpligen skriva det. Och det var ju det han gjorde.

Att sen A-K Roth anser sig ha tillgång till vissa personers inre hjärnor och kan läsa av vad dessa personer egentligen anser, det är det bara att gratulera henne för. Personligen besitter jag inte denna förmåga utan får utgå ifrån vad som de facto står skrivet.

Case closed!

11:30 fm  
Anonymous IDF skrev...

"Skulle gärna svara dig, IDF"

För alla att beskåda: Slingerbulten tydligt intryckt i en verbal skamvrå med dumstruten på sne, maniskt försöker klura sig från den enkla elementära frågan. Orsaken däremot är tämligen lättförklarad, då BiB är judehatare, och som sådan är dessa alltid immuna mot både fakta, logik eller grundläggande heder. Men tydligen kan BiB numera inte ens längre tala för sig själv utan skylla på andra. Allmänt debattsabotage tycks istället som vanligt vara trollet slingerbultens specialté.

Ja, det gick ju inte så bra sisst heller för slingerbulten.
På dräggvänsterfronten intet nytt,

11:57 fm  
Anonymous A-K Roth skrev...

Fallet är tydligen stängt för dig, men jag vill ändå poängtera att det är tråkigt att du du inte kan förstå nyanser.

Med tanke på att det finns folk som inte förstår att få fram en avsedd andemening från ett skrivet stycke vore det väl bäst om alla bara skrev utan krusiduller. Men det vore ju synd att inte kunna använda ett expressivt språk också, att tvingas sätta ribban på lägsta nivå så att folk inte skulle hamna efter.

En råd till: När du börjar använda "israellobbyn", ja då är du redan förtappad hos dem som anser att Israel har rätt att existera. Men det vet jag sedan gammalt att det bryr dig inte.

6:16 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Jag hade nog trott att Alicio skulle gå in och radera IDF:s alster där han kallar mig "antisemitsvin" och vill se "massivt övervåld" mot undertecknad. Därav mitt mycket låga intresse att driva någon debatt med honom.

Nu blev det tydligen inte så, och det är bara att notera att vi fått ytterligare ett exempel på var Israellobbyn anser vara acceptabelt språkbruk från sin egen sida!

Nåväl, IDF, om du kan hitta något antisemitiskt jag har skrivit på min bloggsida, så uppmanar jag dig att via kommentarfunktionen göra mig, och övriga läsare, uppmärksam på det.

Klarar du inte av det ser jag fram emot en ursäkt i frågan.

Klart slut!

10:58 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan