Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-04

Skatteverket: Utan kronofogden ingen framtid


Var går gränsen mellan regeringen och myndigheterna? Är myndigheterna sakliga och opartiska i sin verksamhet, såsom grundlagen kräver? Frågan väcks mot bakgrund av att mer än 2 miljarder kronor användes till "opinions- och informationsarbete" förra året enligt myndigheternas egna siffror. Merparten av myndigheternas generaldirektörer har okänd politisk tillhörighet, men där den högste chefen har ett känt politiskt förflutet, och på "viktiga" myndigheter och verk, är det överväldigande socialdemokratiskt. Skattefinansierad politiskt ensidig idéproduktion blir resultatet enligt två rapporter från Timbro som har sammanställt informationen.

Ett komiskt exempel som nämns är en reklamfilm från Skatteverket som visade hur Sverige skulle se ut om människor inte betalade skatt. Filmen kritiserades för att utgöra socialdemokratisk
skattepropaganda, och är nu borttagen. Kvar på verkets
hemsida finns dock en trallvänlig sång med ett mer svårtolkat budskap. "Kronofogderappen" (ljudfil 3 min 49sek, 3,3 Mb) handlar förstås om vikten av att betala sina "räkningar", men förespråkar också en ökning av antalet kronofogdar:


"Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft en chans - att låna pengar, att köpa på kredit. Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft balans - de flesta hade tyckt att livet var skit"
[...]
"Kronofogden, det går inte utan er. Ni gör ett bra jobb - hoppas ni blir fler!

Läs Timbros rapporter om myndigheternas ideologiproduktion i avsevärt mer allvarliga fall här.


UPPDATERING 4/7 kl. 17.02

När rapporterna presenterades i Almedalen idag deltog också SvD:s Maria Abrahamsson och kristdemokraternas Stefan Attefall som opponenter. Abrahamsson nyanserade, enligt den socialdemokratiske bloggaren Magnus Ljungkvist som är på plats, med att säga att myndigheterna ska vara opartiska och oberoende i sin myndighetsutövning, men i sitt övriga agerande lojala med regeringen. Frågan är var den gränsen går, och om lojalitet skall inkludera spendering av 2 miljarder kronor i opinionsbildning.

Ett problem som kvarstår, skriver Ljungkvist, är att myndigheterna ofta kämpar för sina egna intressen, vilket kanske rappen ovan illustrerar.


8 Comments:

Blogger Wille skrev...

Det trista med "Kronofogde-rappen" är väl att det är ett av de mer påtagliga resultatet av "investerade" skattepengar.
(låten finns för nedladdning, annat kan man säga om olika tok-initiativ som små flygplatser för ångdrivna traktorer i yttre norrland 700km från närmaste by påbörjade i den regionala utjämningens namn etc etc).

1:52 em  
Anonymous Anonym skrev...

Det är rent ut sagt förjävligt att man kan tvinga folk att betala för propaganda som talar om för dem hur de ska tycka. Myndigheter och politiker ska agera efter folkets vilja, inte tvärt om!

3:31 em  
Blogger Ottosson skrev...

helt klart dagens låt. fan va löjliga dom är

4:40 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Rörande detta specifika område måste man medge att det ligger något i nyliberalernas argumentation. Om den offentlige kronofogdens verksamhet skulle läggas ut på privat vinstmaximerande verksamhet, skulle detta utan tvivel leda till bättre disciplin att hålla avbetalningsplaner och sista betalningsdatum. "Hells Angels" och "Bandidos" är nog mer effektiva än kronofogdens instatsstyrkor.

I övrigt så är det ju kul att notera att även statliga företag är med i Svenskt Näringsliv. Just det, Svenskt Näringsliv som garanterar förlustföretagets Timbros verksamhet och därmed finansierar den aktuella rapportens framtagning.

Och Timbros figurer tar ju öppet ställning för en borgerlig regering, stalig propaganda för "Maktskifte 06", alltså.

Man skulle nästan kunna drista sig till att säga att Timbro är ute och cyklar i detta fall, eller vad säger ni?

6:57 em  
Anonymous Anonym skrev...

Det är ju en gränsdragningsfråga naturligtvis, men i Skatteverkets fall så kan man argumentera att det är rimligt att man försökar öka viljan att betala de skatter riksdagen har beslutat om, respektive betala när man får förelägganden från kronofogden, precis på samma sätt som polisen går ut i skolorna och propagerar för att sorterat trafikvett som kan härledas ur de lagar som reglerar sånt.

Däremot ska man naturligtvis inte bedriva propaganda för en viss skattenivå.

1:18 fm  
Anonymous Johan skrev...

Anonym: Och inte heller med skattemedel propagera för nyanställningar av kronofogdar...

1:40 fm  
Anonymous Juristen skrev...

Det är fånigt med skattebetald självförhärligande reklam, ja. Men, kronofogden ÄR viktig. Ett effektivt system för att driva in fordringar är en nödvändig och viktig institution i en fungerande marknadsekonomi. Transaktionskostnaderna skulle öka dramatiskt till följd av bl.a. kreditförluster och krav på ineffektiva säkerheter i avsaknad av ett sådant system. Det svenska systemet fungerar dessutom bra och är snabbt i jämförelse med många länder i vår omvärld.

2:50 em  
Blogger Alicio skrev...

Juristen, jag instämmer, men det är kanske förvånande att skattemedel används till att lobba för nyanställningar hos kronofogden.

3:18 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan