Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-22

Den "demokratiska" palestinska myndigheten...


Jerusalem Post rapporterar (via LGF):

Det paletinska journalistfacket i Gaza-remsan instruerade på tisdagen lokala reportrar och fotografer att avstå från att bevaka sammanstötningarna mellan Hamas och den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor.

I ett uttalande sade facket, som kontrolleras av medlemmar i det styrande Fatah-partiet, att "de bilder som vissa journalister förmedlar till den internationella och lokala opinionen inte gagnar det palestinska folkets kamp för befrielse och självständighet." [Pressfrihet är det däremot inte så noga med / Alicios anm.]

Det varnade journalister för att fortsätta att rapportera om "de olyckliga striderna så att de inte förvärrar situationen."

Facket varnade för att den som bryter mot dess instruktioner får ta de personliga och rättsliga konsekvenserna av sina gärningar.

Räkna inte med några längre telegram från TT. Utöver sympatiska rapporter om "frihetskampen" mot israeliska civila då.