Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-06-29

Snö-MOS från SOM-institutet


Institutet för Samhälle, Opinion och Massmedia vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av Granskningsnämnden för radio & TV (GRN) gjort en undersökning av klagomålen på SVT och TV4.

SOM-institutet, som
i tidigare undersökningar har kunnat visa att svenska journalister är oproportionerligt vänstersinnade, menar att de senaste undersökningsresultaten visar att journalisternas vänsteråsikter däremot inte lyser igenom i deras arbete. Denna slutsats baseras, enligt SvD, på att...vänta ska ni få höra... "de som anser sig stå till vänster" är lika kritiska (i antalet anmälningar till GRN) som dem som säger sig stå till höger. Dessutom hävdar SOM-institutet att klagomålen till GRN sällan gäller politisk snedvridning. SvD skriver:

Det sägs ofta att svenska journalister är vänstervridna. Uppfattningen bygger på analyser som gjorts av kårens partisympatier. Men tydligen gör samma journalister sitt jobb väl, för när Granskningsnämnden för radio och tv sammanställer vad det klagas på och vilka som gör det, finner man att de som anser sig stå till vänster är lika kritiska som de som säger sig stå till höger. Och det är inte politisk snedvridning man främst klagar på.

Vi får här en inblick i analysmetoden:

De klagomål som ändå kommer till Granskningsnämnden rör oftast verklighetsskildringen (hur ett visst samhällsfenomen beskrivs). De två näst största områdena är programutformning (hur personer behandlas eller programledare uppträder) och ämnesval. Inom de här områdena är bristande opartiskhet och bristande saklighet de dominerande invändningarna. Politisk snedvridning är betydligt mindre frekvent.

Men undersökningsmetoden framstår som skrattretande ovetenskaplig enligt artikeln ovan. Man kan inte bedöma opartiskheten i media genom att analysera antalet anmälningar till GRN! Menar SOM på allvar att man kan hävda att journalister är balanserade därför att endast få tittare orkar skicka in ett klagomål om snedvridning till Granskningsnämnden? Eller därför att antalet ansökningar från vänster och höger (om helt olika saker) är ungefär lika många?

"Balansen" i antalet klagomål skulle alltså bevisa balansen i det journalistiska arbetet. Med andra ord kan ett klagomål från vänster och ett från höger "kvittas" oberoende av vad de handlar om. Ett vänstervridet program räknas enligt metoden som "balanserat" så länge som inget klagomål från någon "som säger sig stå till höger" har inkommit till Granskningsnämnden. Och hur har SOM definierat de klagande som "höger" eller vänster"? Mycket akademiskt högtstående forskning!

Framförallt är frågan på vilken vetenskaplig grund SOM-institutet kan skilja klagomålen om bristande opartiskhet och saklighet som riktas mot "verklighetsskildringen", "programutformningen", programledarens uppträdande och "ämnesval" från klagomål om "politisk snedvridning"? Det är uppenbart att just detta kan utgöra politisk snedvridning i sig! Verklighetsskildringen, sakligheten och valet av ämnen som tas upp av journalisten är ofta en produkt av dennes politiska uppfattning, och kan leda till obalans.


13 Comments:

Blogger Dico skrev...

Varför tror du på SOM-institutet när de påstår att journalister är vänsterinriktade men inte när de säger att det inte gör dem vinklade?

Det är inte så att du är lite selektiv måhända...

6:17 em  
Blogger Alicio skrev...

Undersökningen av politiska sympatier är baserad på enkät från journalisterna, medan ovannämnda undersökning är grundad på pinsamt ovetenskapliga metoder.

6:33 em  
Blogger Dico skrev...

Om den andra baserade sig på en enkät, tror du att du fått ett annat utfall då?

Vilket är föresten mest mätbart. En subjektiv enkät eller en siffra på ett antal anmälningar (på tal om kvalitativ eller kvanitativ metod).

6:47 em  
Blogger Alicio skrev...

Dico, du menar alltså på fullt allvar att en påstådd "balans" i klagomålen som skickats in till GRN skulle kunna tas som intäkt för en balans i rapporteringen? Utöver att det egentligen inte handlar om någon "balans" i klagomålen.

6:56 em  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Jubel i Bushen!

Vilket gigapekoral! "Same same but different" skulle alltså vara den vetensakpliga devisen från Mosbrickorna. Man baxnar inför den metodiska stringensen. Validiteten är ju lika med noll!!!

Ta ifrån institutet alla uppdrag. Uttalanden är ju hårresande (om det nu inte är "felciterat"). Och hur kan någon försvara dylika grodor?

Ser Dico ärligt talat inga brister i hur slutledningarna har dragits?:-D

6:57 em  
Blogger Alicio skrev...

"när Granskningsnämnden för radio och tv sammanställer vad det klagas på och vilka som gör det, finner man att de som anser sig stå till vänster är lika kritiska som de som säger sig stå till höger"

- Lägg märke till att det också sannolikt krävs att en klagande "säger sig stå till höger" för att kunna kritisera ett program för att vara snedvridet åt vänster. Det är med andra ord oklart hur de räknar en person som står till vänster (ex. en socialdemokrat), som kritiserar ett program för att vara politiskt snedvridet åt vänster (ex. till förmån för vänsterpartistiska åsikter).

Detta utöver den tvivelaktiga metoden att fästa vikt vid vem det är som klagar.

7:05 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Håller med dig i detta Alicio, man kan ju inte rakt av räkna hur många som granskningsanmäler ett program för att mäta objektiviteten hos det.

Då skulle ju en person kunna granskningsanmäla ett program två gånger, t.ex. både med sitt riktiga namn och med sin internetdebattsignatur!

Och det skulle ju bli väldigt "biased", eller hur?

Förresten, varför kommer det aldrig något granskningsnämdsbeslut om programmet "Faktum" som du m.fl. anmälde? Vet du det, du borde ju sitta på dubbel information om det ärendet, eller hur?

7:29 em  
Anonymous Olaus petri skrev...

Massa Bultha!

Svårigheten ligger väl i att programledaren är ute och kör ett "Absolut rattnyktert" race till Guatanamobasen? :-D Det är nog svårt för granskningsnämnen att få ögonkontakt med af Palmlöfs flackande cuba librepupiller.

En i sanning värdig supbroder till dig! Men ni håller väl sams när ni ska avgöra vem som ska köra?

7:40 em  
Blogger Alicio skrev...

OP, ;)

8:07 em  
Anonymous Dag skrev...

Jag slänger in ytterligare en garanterat ovetenskaplig undersökning baserat på midsommarfylleri och ren känsla. På midsommarafton befann jag mig i samma sällskap som fyra journalister/mediearbetare. Av dessa var tre uttalat och kraftigt vänster. Alla som arbetat på en redaktion eller umgås i svenska journalistkretsar vet att det är ungefär den andelen det handlar om. Säger man något annat är man antagligen gravt åsiktsblind alternativt asocial.

10:05 em  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Dag!

Din studie innehöll en betydligt högre karat av vetenskaplighet än MOSETS undersökning. :-D

10:17 em  
Blogger Alicio skrev...

Jag tror att din observation hamnar mitt i prick, Dag.

12:16 fm  
Blogger Coriander skrev...

Hmm, det är kanske dags att börja anmäla alla program som är vänstervridna till granskningsnämnden...! Jag har varit på väg flera gånger, men hejdat mig i sista minuten. Bl.a. för att inte belasta statskassan med kostnaden för administrationen av ärendena. (För jag tror ju inte att det räcker med att ett programinslag är kraftigt vänstervinklat för att det ska fällas.)
Det senaste exemplet: Inslaget om bloggar i Sveriges Radio P1s mediemagasin "Vår grundade mening" den 2 juni. Johan Norberg bl.a. har kommenterat det på sin blog: http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=6&year=2005#1092

10:55 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan