Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-20

Dagens skandal: Svenskt bistånd till Hamas


Sveriges inställning gällande palestinskt bistånd går ut på att säga till palestinierna att det inte gör något att ni har valt en rasistisk islamistisk terrorgrupp till många av era kommunstyrelser. Vi kommer ändå att skicka bistånd till er, för något annat vore att underkänna er rättighet att demokratiskt välja in massmördare.

DN rapporterar om idiotin: Svenskt bistånd till Hamas.

Om Tyskland hade behövt det, så hade Sverige med den här logiken givit bistånd till det relativt demokratiskt valda Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i Tyskland på 1930-talet, efter Hitlers makttillträde.

Varför inte styra över biståndet helt till oberoende internationella organisationer, och sänka det radikalt? Sverige borde markera att vi inte stödjer palestiniernas val av fascister.

20 Comments:

Blogger Bengt skrev...

Det här är ju inte bra. Oavsett vilka fanatiker som man från demokratiska länder stödjer så är det idioti.

Fanatism ska inte stödjas. Dra genast bort stödet...

9:58 em  
Blogger simulev skrev...

I wrote something close touching the subject just a week ago, and today, just before DN conclusion....

10:42 em  
Anonymous toomas skrev...

Ja, det måste vara så att alla palestiner vill se ett krossat och förintat Israel!
Valet av Hamas representanter har inget att göra med det livsnödvändiga sociala arbetet som också Hamas sysslar med i de okuperade områderna!
Allt är svart eller vitt!

Tänk efter före tack..

11:51 em  
Blogger Alicio skrev...

Överdriv inte vad jag skrev toomas. Jag talade inte om "alla palestinier". Och jag föreslog att man lägger biståndet hos interntionella organisationer istället för hos Hamas. Jag är positivt till omfattande bistånd generellt, men vi måste markera mot det skrämmande val många palestinier har gjort (och att fascisterna överhuvudtaget tilläts ställa upp i valet).

11:58 em  
Blogger simulev skrev...

Compared with European Nazi Germany 1932, an overwhelming majority of the so-called "Palestinians" supports Jew-murdering terror. But let's not generalize! Leave that to the obsessed fixated “Israel critics” with no direct connection to the land or people, other than the support for the on-going Jew-murder under pro terrorist pretext shallow excuses.

A whopping minority of no more less than 15 percentage of the Arabs, that dares to participate in the anonymous the polls, can actually think of supporting a future peace. Hooray, what nice neighbors!

12:22 fm  
Anonymous Axel Winkler skrev...

Att radikalt sänka stödet ser jag som ett stort misstag, däremot så efterlyser jag mer översyn vart pengarna går, pengarna ska helst inte försvinna in i palestinska myndigeheternas korrupta byråkrati utan krav som liknar dem med 90-konto borde läggas på alla som får bistånd. Sänker vi biståndet (och många andra gör detsamma) så riskeras en ännu negativare utveckling i de palestinska områdena, vilket verkligen vore bedrövligt.

Kommunalval är kommunalval, det är ofta ett tillfälla för folk att proteströsta utan att det har så stor betydelse, när (eller om) parlamentsvalet hålls så får vi se hur det röstas då, det är det som egentligen är väsestligt.

4:17 fm  
Blogger Dico skrev...

Förmodligen är det bästa att försöka få med Hamas i den politiska processen. De är en så stark kraft idag att det ända sättet att bekämpa dem förmodligen är att försöka utveckla dem till en riktigt parti och inte en terrorgrupp. Det kommer att ta tid men är nog det mest effektiva.

Att då dra in biståndet när de vinner val visar ju bara att demokratin som instrument är verkningslöst för dem. Ett indraget bistånd kanske gör att de väljer andra metoder för att nå politiska resultat och det är ett sämre alternativ.

Ett hamas som är upptaget med att diskutera den kommunala budgeten och bråka med medborgarna om nedlagda dagis lär sig förr eller senare att ta ansvar

9:36 fm  
Anonymous ASO skrev...

Den kanske viktigaste frågan är varför svenska medier fortsätter undvika hela det kolossala material som visar vad Hamas är för någonting (inte minst bilder).

Toomas och Dic, era kommentar exponerar svart på vitt vilka konsekvenser denna oförsvarbara censur - inklusive decenniers värdenihilism - fått för det svenska psyket.

Menar ni på fullt allvar att våra skattepengar idag år 2005 skall gå till en islamistisk organisation som dag ut och dag in predikar FOLKMORD (därtill riktat mot en liten liten nation i regionen som är den enda besläktad med vårt eget statsskick)?

Valet av Hamas representanter har inget att göra med det livsnödvändiga sociala arbetet som också Hamas sysslar med i de okuperade områderna!

Hm, en parti med snarlik politisk agenda byggde ju som sagt jättefina motorvägar i Tyskland...

Läs åtminstone Hamas charter innan ni fortsätter diskutera. Det borde hela Sverige göra.

3:28 em  
Blogger Simon Petrus skrev...

Är det ingen som har tänkt att bistånd till den palestinska myndigheten legitimerar deras fortsatta väpnade kamp mot Israel?

6:31 em  
Anonymous Mattias skrev...

Ja, kanske är vi okunniga som tror att det finns de inom Hamas som vill ta ett lokalt socialt ansvar. Men är det inte en god tanke, att få en terrorgrupp involverad i ett demokratiskt arbete? Antagligen inte om folkmord står på agendan. Men om röstandet på hamas är ett resultat av desperation och stark polarisering, kan det då ändå inte vara, tja en väg framåt. Om inte konflikten löser sig på något vettigt sätt för båda parter så kommer negativa utvecklingen att fortsätta, men annars så finns det i dom valda kanske fröet till en acceptabel demokratisk rörelse. Fast ska biståndet gå dit, nej.

7:10 em  
Blogger Alicio skrev...

Det är helt uppenbart, enligt min åsikt, att det inte spelar någon roll hur många blöjor Hamas byter, eller hur många glödlampor de byter i gatlyktorna. Det är fortfarande en fascistisk terrororganisation. Deras stadgor har inte ändrats, lika lite som deras terrortaktik. Deras terrorister har inte gripits och ställts inför rätta.

Om palestinierna verkligen vill ha fred med sina grannar så finns det ingen plats för en fascisgrupp som förespråkar grannens utplåning och attackerar civila.

Och vill de inte ha fred så får de ta konsekvenserna. Nämligen att försvaret mot terrorn tyvärr måste gå vidare (bl.a. med stängslet), och att det inte blir någon palestinsk stat. Allt detta vore extremt synd! Jag förespråkar nämligen en fredlig tvåstatslösning.

7:17 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Kan knappt tro mina ögon! Man läser i kommentarerna att somliga tror att Hamas kan reformeras. Vi kanske borde gå in på hur det går för medlemmar som vill lämna Hamas? Hur familjer och barn då är i fara för livet. Hur Hamas' vedergällning fungerar för egna och andra? Kommer folk då att förstå?

Det gruppen har i sina stadgar, predikar och vad den har åstadkommit i fråga om mördade personer räcker tydligen inte för att somliga ska kunna/våga fördöma Hamas och yrka på att sätta stopp för organisationen????? Skulle man vara så tolerant mot en grupp som slår så obevekligt mot oskyldiga svenskar? Knappast.

Det är helt klart att Hamas trots att det gör en del socialt arbete, är en fascistisk organisation. Den politiska faktionen styr ett vidrigt företag och dominerar hela organisationen. Maffian, Nazisterna och andra slika organisationer hade också socialt arbete på agendan. Skulle det ursäkta deras ageranden?

Förlåt, men det finns annat man kan göra än att dansa efter Hamas' pipa. Ni som tror att Hamas kan reformeras ska inte tro att ni gör deras folk någon tjänst med er velighet. Det finns andra som kan sköta social verksamhet. Det behöver inte skötas av en besudlad fascistisk grupp.

Skulle man inte hellre än att tolerera - och på så vis ACCEPTERA terrorismen mot Israel och judar - inse att allt som går till terrorn tas från folket? Hur kan man berömma det sociala en grupp gör när gruppen stjäl från den sociala verksamheten och använder det till folkmord OCH TILL ATT DÄRMED GÖRA SITUATIONEN ÄN VÄRRE FOR FOLKET?

Det är oförståeligt, helt förbryllande hur somliga - som säkert tror sig vara för mänskliga rättigheter - tror att det finns något skäl att tro på att Hamas kan reformeras. Det är en människorättsvidrig folkmordsinriktad organisation som håller styptag på sina egna.

Har man en enda gång upplevt att Hamas stolt och offentligt har tagit på sig ansvaret för ett terrordåd så borde det i anständighetens namn inte vara svårt att högt och tydligt ta avstånd från gruppen. Det snuddar på medlöperi att tolerera Hamas!

Skäms, ni som låtit er vilseledas. Säg inte att Sverige är så avskärmat från nyheter att man inte vet att Hamas tagit på sig terrordåd?

8:07 em  
Anonymous Anonym skrev...

Undrar om man kan tänka sig reagera likadant eller kräva samma åtgärder om allt bistånd Amerikanerna ger till extremisterna i Israel. Bistånd som stödjer köpande av hus i Jerusalem till fattiga palestinier allt med avsikt att driva palestinierna från den lilla mark Israelerna låter de ha. Nothing short of "Ethnic Cleansing" enligt Katherine M. Metres

Man börde stoppa allt bistånd, till Palestinia och Israel. It just creates a circle of violence, in both parties.

7:57 fm  
Blogger Dico skrev...

Självfallet går Hamas att reformera, precis som det har gått att reformera andra grupper både i arabvärlden och på andra ställen.

Taktiken med total konfrontation har ju inte fungerat särskilt bra hitills heller.

11:11 fm  
Anonymous ASO skrev...

Försvarar man bistånd till Hamas måste man även förorda ekonomiska bidrag till organisationer som Ku Klux Klan.

Eller hur?

Vi talar nämligen om den närmsta motsvarigheten i Mellanöstern.

Intressant nog använder Hamas:

- samma sorts kåpor och masker,

- samma sort retorik (judar som virus och ohyra som det är en plikt att utrota),

- samma sorts metoder (hot, lynchningar, terrorattacker),

- samma infantila utnyttjande av eld (bål där man bränner judedockor och misshagliga folks flaggor).

Minns att även KKK ägnar sig åt vad somliga här kallar "socialt arbete" - inklusive scoutliknande ungdomsverksamhet. Där kan man träffas, träna prickskytte, anordna brasor (som sagt), be tillsammans och utbyta åsikter och erfarenheter om den AIDS-liknande "fienden".

1:12 em  
Blogger Alicio skrev...

Bra kommentarer, A-K Roth och ASO!

Till Dico: Hamas kommer inte att tillåta någon demokrati. Det är inte upp till Sverige att tala om för palestinierna vad de ska rösta på, eller försöka att reformera Hamas. Vi borde sämka detta bistånd som en markering av att vi inte accepterar att de väljer in fascister.

Till Anonym 7.57: Läs gärna din egen länk! et handlar om privatpersoner som har skänkt pengar till judar som vill bo i judendomens huvudstad. Inte om amerikanskt officielt bistånd!

Din motbjudande länk talar om "judaiseringen" av Jerusalem. Men Jerusalem ÄR en judisk stad, och har alltid varit det. Dessutom är majoriteten i Jerusalem judar sedan 1870-talet. Och den andra hatfulla länken du hänvisar till handlar om "etnisk rensning". Faktum är att Jordanien rensade ut den judiska befolkningen från Gamla Staden i jerusalem 1948-1967, och idag är den enda etniska rensningen som pågår den planerade utrensningen av judar från Gazaremsan.

1:56 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Anonymous 7:57,

Kan vi inte börja med att försöka reda ut begreppet Hamas? Varför anser du att just Hamas "självklart" kan reformeras?

Kanske du tror att fanatiska teokratiska organisationer kan reformeras för att de är lika sansade som du? Du kanske inte kan tänka dig att det finns en värld där stadgar finns ristade i sten?

Kanske du borde informera dig mer om vad Hamas står för? Hamas Covenant 1988 (seek and ye shall find on google) är intressant att läsa och det är inte svårt att ta in. Vilket av artiklarna i stadgan tror du kan reformeras?

Det tycks mig som om att reformerade man Hamas så hade man inget Hamas! Och bra vore väl det!

Jag ser delvis Hamas som en fortsättning på den muslimska kolonisationen av stora områden, likt det Gingis Khan hade för sig tidigare. I stadgarna står t.ex. att de länder som intagits av islams krafter "by force", de som någonsin varit muslimska, aldrig kan släppas utan måste återtas. Roligt för Spanien!

Jag har ingen tro på att KKK eller neonazisterna kan "reformeras". Det enda som har lyckats där är att folk sansat sig och lämnat den rasistiska eller fascistiska gruppen. Om detta är möjligt inom Hamas utan repressarier mot familjen är tveksamt enligt somliga rapporter.

Varför är det så viktigt att ha kvar just Hamas som förtrycker sitt eget folk?

USA har sansat sig och stoppar pengar till Hamas. Det är i min syn av oerhörd vikt att länder tar märkbart avstånd från terrorgrupper som Hamas. Att tolerera och hoppas på bättring visar minst sagt naivitet och när allt är sagt och gjort rutten medlöperi.

4:52 em  
Anonymous Kessel skrev...

Självklart måste fascistiska grupperingar inom det palestinska samhället, som Hamas, fördömas å det yttersta. Samtidigt tror jag inte att deras valvinster är så mycket av en katastrof som vissa vill få det till. Man kan jämföra Hamas med Ku Klux Klan och nationalsocialisterna i Tyskland, men en mer relevant jämförelse verkar för mig vara den israeliska extremistorganisationen Irgun. En sionistisk terroristorganisation som med extrema metoder bidrog till att britterna drog sig ut ur "Palestinian Mandate", sedermera Israel och vad som skulle blivit Palestina om inte arabländerna hade vägrat erkänna Israels rätt till existens 1948.

Jag menar inte att Irgun skulle vara en rasistisk organisation (även om den hade vissa inslag av anti-arabisk ideologi där araberna framställdes som blodtörstiga barbarer). Men Irgun innehöll definitivt element av fascism i sin ideologiska bas. Såhär i efterhand kan man förklara Irguns (och Sternligans, exempelvis) extremism med att situationen var grav och alla metoder var tillåtna för att främja Israels chanser till överlevnad. Men man måste också uppmärksamma att Irgun och liknande rörelser bekämpades aktivt av mainstream-sionismen. Förhoppningsvis inser PA (och moderaterna inom Hamas) att man måste vara pragmatisk för att få självstyre inom de palestinska territorierna, och bekämpar extermisterna inom sina led precis som David Ben-Gurion bekämpade extremisterna inom sionismen. Palmach upplöstes, delar av den integrerades in i IDF och den israeliska statsapparaten. Detta innebar inte att Israel blev fascistiskt; människor har en tendens att överge extrema åsikter om dessa inte visar sig leda någon vart eller om de praktiska målen man kämpar för blir uppfyllda. De som inte överger extremismen blir utmanövrerade ur maktpositioner och moderatare krafter tar över. Detta har hänt inom PLO i och med Arafats död. Måtte det hända inom Hamas! Och måtte det svenska biståndet gå till människor inom Hamas som strävar efter reform och kompromisser (även om det verkar extremt otroligt)! Såklart ska man inte sitta med fingrarna i kors och hoppas att processen sker av sig själv. Man måste främja utvecklingen mot ett mer sansat och mycket mindre radikalt Palestina.

Jag ber för fred mellan Israel och dess grannar. Kanske är mitt hopp dåraktigt. Men jag tycker att man ska bejaka de positiva krafterna, även där det inte verkar finnas några.

11:20 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

"...Och måtte det svenska biståndet gå till människor inom Hamas som strävar efter reform och kompromisser (även om det verkar extremt otroligt)..."

Och måtte det svenska biståndet gå till någon alls inom Hamas först när, och inte innan, det är helt klart att det inte går till någon uns terrorism! Det är bara att säga ifrån!

Beträffande sternligan och liknande, har jag för mig att den förbjöds av Israel. Det borde PA lära sig från. Är de inte villiga att ens försöka stoppa terrorkriget kanske de inte vill ha eller ska ha en stat?

5:20 fm  
Anonymous ASO skrev...

Snälla Kessel,

Hamas är den palestinska underavdelningen av Muslimska brödraskapet - urcellen till dagens globala islamistiska rörelse. Denna förordar Jihad, vill återupprätta kalifatet och strävar efter att sprida Islam och Islams lagar över hela världen (på de sätt som var fallet från 600-talet ända in i modern tid).

Islamism erkänner ingen nation eller nationalitet utom den islamiska (ummah). Det är själva poängen.

Försök "reformera" en sådan perception om du kan...

2:52 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan