Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-04-25

SAP alltmer avvikande från förebild


Tony Blair har länge påståtts vara statsminister Göran Perssons ideologiske förebild på många sätt, men som SvD åter illustrerar i dagens ledare finns det mer som skiljer än som förenar. Och just detta kan komma att förklara Blairs sannolika seger - och Perssons nederlag - i båda ländernas kommande val:

Men ett skäl till att labour ser ut att kunna säkra en klar majoritet är att Blair inte gjort som Persson. Labourledaren har klargjort att han kommer att lämna partiledarposten under nästa mandatperiod. En röst på Tony är därmed också en röst på Gordon Brown (den sannolike efterträdaren). I Sverige är däremot en röst på Persson en röst på Persson (utöver Ohly och Schyman).

En annan skillnad är att med Blair fortsätter reformeringen av [sjukvården...] Å ena sidan ska pengarna följa patienten och å andra sidan ska privata vårdgivare ges möjlighet att ta marknadsandelar i den offentligfinansierade vården. Man lär av misstagen. Det kan jämföras med Persson som stolt presenterat en stopplag för just det som labour vill satsa på [...]

För det nya labour står inte klyftorna i fokus, utan individerna. Trygghet genom möjligheter.