Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-03

Liberala röster om folkpartiets förslag


Folkpartiets nya integrationspolitiska förslag (pressmeddelande här / hela rapporten i pdf här) har fått relativt negativa recensioner i den liberala pressen idag. Gemensamt för kritiken är att "automatiken" i utvisningen av utländska medborgare som begår grova brott i Sverige inte betraktas som liberalt. En annan kritik är att förslaget är medvetet tillspetsat för att locka väljare, samtidigt som mycket av det som sägs redan gäller idag, alternativt inte kommer att få någon praktisk betydelse under gällande internationella konventioner om flyktingar och asylrätt. I debatten har det, från vänster, talats om rasism, men ingen av tidningarna verkar dela den uppfattningen. Förslaget gäller alla "utländska medborgare" som begår grova brott.

Sydsvenskan: "Liberalismen sitter trångt"

Folkpartiet framhåller betydelsen av en rättssäker asylprocess. "Alla asylansökningar ska prövas individuellt och i rättssäkra former", heter det. Gott så.Men när det kommer till utvisning efter avtjänat straff verkar det inte finnas något utrymme för prövning eller personliga hänsyn. Då skall utvisningen komma "automatiskt". Med en snarlik automatik skall vissa typer av brott följas av "ett permanent återreseförbud".Oviljan att tillstå de ofta svåra avvägningar och gränsdragningsproblem som ofta följer med ärenden där kanske bara en familjemedlem skall utvisas ur landet riskerar att medföra godtyckliga och inhumana beslut. Det är varken särskilt tolerant eller särskilt liberalt.


Kristianstadsbladet: "Fyrkantigt folkparti"

Även denna gång ligger budskapet rätt; ingen ska få missbruka vår gästfrihet. Frågan är bara vilka brister i det nuvarande systemet som förslagsställarna vill åtgärda. Redan i dag tas frågan om utvisning av utländska medborgare regelmässigt upp vid mål som berör brott med fängelse i straffskalan.Skillnaden, enligt Mauricio Rojas, är att beslut om utvisning inte sker automatiskt. Samtidigt understryker han att automatiken givetvis ska begränsas så att verkställighet av en utvisning inte får ske om det strider mot internationella konventioner eller allmänna humanitära principer. Med andra ord är förändringen enbart kosmetisk. De bedömningar som Rojas hänvisar till görs redan i dag. Samtidigt understryker han att automatiken givetvis ska begränsas så att verkställighet av en utvisning inte får ske om det strider mot internationella konventioner eller allmänna humanitära principer.

Upsala Nya Tidning: "Byt språkbruk, folkpartiet!"

Gruppens förslag motiveras tydligen bl a av att man vill förebygga s k hedersbrott genom att förhindra gärningsmän utan svenskt medborgarskap att återvända till landet.Förslaget kommer att kritiseras från många håll. Ett bidragande skäl är det egendomliga språkbruk som arbetsgruppen använt. Den som sammanfattar en programpunkt om utländska medborgare och brott med orden "Bekämpa missbruket av gästfriheten" ger helafrågan ett perspektiv som inte kan höra hemma i ett liberalt parti.Att människor med utländskt medborgarskap bor i Sverige är inte ett resultat av svensk "gästfrihet" utan en konsekvens av elementära liberala principer — rätten att fritt röra sig över gränserna, att söka arbete och utbildning där man själv vill och rätten att söka en fristad undan förtryck.

Helsingborgs Dagblad: "Folkpartiet fiskar i grumliga vatten"

Det blev ett brott med folkpartiets gamla linje. Liberal tolerans har mer och mer ersatts av att ställa tuffa krav [...] Man hoppas vinna nya röster, kanske mer på hur partiets hållning tolkas än vad det praktiskt är man vill genomföra. Partiet vill att utlänningar som begår grova eller upprepade brott utöver fängelsestraffet automatiskt ska utvisas från Sverige. Om detta kan man säga att till detta ger lagen redan möjlighet och att så sker i stor utsträckning. Folkpartiet vill ha en automatik om straffet överskrider två år, samtidigt ska det göras en överprövning innan utvisningen verkställs. Detta för att man inte ska komma i konflikt med internationella överenskommelser och andra humanitära skäl. Frågan är vad som kommer att bli skillnaden mot idag.

Det Liberala Ungdomsförbundet är negativt till förslaget, men kritiserar vänsterns hyckleri:

- Att utvisa alla som döms till över två års fängelse som inte är svenska medborgare är felaktigt. I vissa extrema fall kan utvisning vara motiverat, men detta innebär inte att det ska vara praxis. Även brottslingar ska behandlas individuellt, det är skillnad på olika brott och det kan vara stor skillnad vad människor utvisas till, kommenterar Fredrik Malm [...]

- Könsstympning och tvångsäktenskap berövar flickor deras sexualitet och frihet för resten av livet. Det är bra att folkpartiet föreslår en betydligt hårdare hållning från samhällets sida gentemot den sortens brottslighet, fortsätter Fredrik Malm.

- Socialdemokraterna utvisar apatiska flyktingbarn och homosexuella iranier. Folkpartiets integrationsgrupp föreslår utvisning för dem som könsstympar och begår andra grova brott. Detta är trots allt en väsentlig skillnad, och de så kallade vänsterintellektuella som påstår att folkpartiet är främlingsfientliga borde sopa rent framför egen dörr först, avslutar Fredrik Malm.

UPPDATERING 3/3 kl. 11.40

Mathias Sundin, ordförande för folkpartiet i Norrköping, analyserar förslaget och reaktionerna det har fått i sin blogg. Jag instämmer i hans bedömning.