Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-02-20

Faktum eller kompakt flum?


I torsdags (17/2) sände SVT:s Faktum ett program med rubriken ”Vem är terrorist? – Makten över ordet terrorist.” Programmet går att se här. Innehållet resumeras på SVT:s websida:

Terrorist och terrorism har blivit modeord sedan attentaten i New York den 11 september 2001. Men vad är egentligen en terrorist? Och vem bestämmer det? [Vad] säger folkrätten? Får man göra motstånd eller är man terrorist om man tar till vapen mot en ockupation? [Det] är ockupationsmakten som bestämmer terminologin. På gott och ont är det alltid den starkare parten som har tolkningsföreträde på vad ordet terrorism egentligen betyder”.

Redaktionen har gjort en undersökning som visar att ordet ”terrorist” har använts mycket mer i pressen sedan 11 september 2001 än dessförinnan. Samtidigt fann de att ordet ”statsterrorism” användes långt mer sällan, trots att, som redaktionen skriver, ”stater mer frekvent än privatpersoner använder sig av våld som drabbar civila”.

Hela reportaget är djupt obalanserat och partiskt, och jag går i det nedanstående igenom det här otroligt pinsamma propagandajobbet, levererat av vår "fria television".

Det här inlägget är långt. Klicka på respektive länk för att gå direkt till diskussionen om:

- Vem som har gjort reportaget
- Hur reportaget har balanserats och vilka som har intervjuats
- Vilken analys som görs och vilka slutsatser som dras
- FN:s definition av terrorism som medlemsländerna uppmanas anta

VEM HAR PRODUCERAT REPORTAGET?

Han heter Piroz Kianersi. I sin presentation på SVT framgår det att Kianersi, som har en bakgrund som konst- och filmstudent och har läst media och kommunikation, vet precis vad hans roll i arbetslivet är:

Jag vill: Visa att en alternativ värld är möjlig. Sprida den klassmedvetenhet som lyser med sin frånvaro [...] Sist men inte minst vill jag ha en värld där människovärdet står långt över vinstintresse och profitbegär, en värld som genomsyras av solidaritet och tolerans, istället för den skära egoismen.

Jag vill inte: […] Att folk ska tro att världen i allmänhet kommer att bli lugnare och USA i synnerhet kommer att bli mer tolerant och följa folkrätten om John Kerry kommer till makten istället för Bush.

[...] Drivkraften som fått mig att genomföra [en annan film kallad ’Framför en stridsvagn’ / Alicios anm.] är just dom oerhörda orättvisorna som finns kring den så kallade Palestinakonflikten. Samtidigt tycker jag att det är oerhört viktigt och intressant att visa solidaritetsrörelsens engagemang [läs ISM/ Alicios anm.], som många gånger bortses från i medier. Målet med filmen är att ge en verklighetstrogen bild av Palestiniers vardag där dom ses som människor lika mycket som Israelerna, fönstret till denna vardag är dom aktivister från väst som gör det FN borde ha gjort nämligen att åka till Palestina för att fungera som observatör mitt i ockupationen.

Men vår vän SVT-reportern är inte bara en reporter med en personlig agenda. Han är (eller har varit) aktiv och framträdande funktionär i den stalinistiska gruppen Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) åtminstone så sent som i november 2001. På 1 maj 2003 höll han tal på Sergels Torg tillsammans med Kommunistiska Partiets partiordförande Anders Carlsson i en manifestation organiserad av KPML(r) och RKU. Han citeras om EMU-valet den 14 september 2003 i ett ”flygblad” från KPML(r) och RKU: ”Jag röstar nej för att jag vill ha solidaritet med de fattiga i världen”. Han presenteras med titeln ”vårdbiträde”.

I anknytning till Mellanösternkonflikten har han skrivit under upprop om att avbryta EU:s handelsavtal med Israel, och deklarerat att den israeliska ”ockupationen” är ”grundproblemet” till Mellanösternkonflikten (i motsats till terrorismen). Detta trots att krig och terror mot Israel fanns långt före ”ockupationen”.

När vi nu vet lite bättre vem vi har att göra med, så kan man invända att en reporters egen agenda, även som funktionär i Revolutionär Kommunistisk Ungdom, som hård Amerika-kritiker och som palestina-aktivist inte behöver lysa igenom i arbetet. Kan man inte ändå vara en opartisk reporter i frågor som rör terrorism, Mellanösternkonflikten och USA:s koalition mot terrorn? Visst, men låt oss då titta på hur Piroz Kianersi har balanserat sitt reportage.

HUR HAR REPORTAGET BALANSERATS; VILKA HAR INTERVJUATS?

Utöver Kianersi själv ingår det två intervjuobjekt: Ove Bring är professor i Internationell rätt vid Stockholms Universitet, och den folkrättskunnige som det öppet pro-palestinska och socialdemokratiska Olof Palme-centret oftast använder som inbjuden expert vid sina olika seminarier om Mellanöstern. Han har i många år arbetat som svenska regeringens rådgivare inom folkrätt, främst under den USA- och Israel-fientlige utrikesministern Sten Andersson.

Den andra intervjupersonen är Åsa Linderborg som tidigare representerade vänsterpartiet i Uppsala och ingick i Ordfronts styrelse. Hon blev känd i samband med sitt försvar av vänsterpartiet efter avslöjandena i Uppdrag Granskning, och har därefter skrivit artiklar där hon solidariserar sig med terroristerna i Irak.

Man får utgå ifrån att detta är de källor och intervjupersoner som SVT:s Faktum och Piroz Kianersi anser kan bidra till att reportaget blir allsidigt, med utrymme för flera olika perspektiv.

Låt oss sedan titta på hur bildsekvenserna ser ut i reportaget. När intervjuobjekten eller reportern talar om ”motstånd” och ”frihetskämpar” visas bilder på beväpnade män från Mellanöstern. När diskussionen går över till "statsterrorism", och när Kianersi påstår att ”terrorismen finns i betraktarens öga” visas bilder på Ariel Sharon och George W. Bush med klipp från robotattacker och explosioner.

Det förekommer inga bilder från exempelvis Bali och Madrid, eller från palestinska terrorattacker i Israel (utan bara utvalda bilder på stenkastande barn). Bin Laden flimrar förbi i några sekunder men man får inte lyssna till vad han säger. Man hör inte heller några tal från Hamas-ledare eller från Hizb’Allah och Al-Qaida. Däremot redigeras det in upprepade närbilder på Lars Adaktusson (Agenda), Per Ahlmark och Fredrik Malm som upprepar ordet 'terrorism' flera gånger, ihopklippt, för att skapa löje.

Efter detta klipps det direkt till Åsa Linderborg som säger att talet om terrorism är ett ”maktspråk”: ”Den som behärskar världen är också den som bestämmer vem som ska vara terrorist”, säger hon. Alltmedan de två intervjupersonerna talar ser man svenska tidningsutklipp med rubriker som ”EU:s krig mot terrorismen”. Tydligen är detta vad SVT definierar som opartiskhet i sammanställningen och redigeringen av reportaget.

VILKEN ANALYS GÖRS OCH VILKA SLUTSATSER HAR DRAGITS?:

Faktum ger exempel på hur ordet terrorism har använts "genom historien":

Ordet har genom historien använts när man talar om områden som är mer eller mindre ockuperade. Ett historiskt exempel är att Hitler försvarade sig med att han bekämpade terrorism. Nordirland, Algeriet, Palestina och nu Irak är stater som har förknippats med ordet.

Lustigt nog är det endast Irak som citeras som modernt exempel. Lägg också märke till hur redaktionen har bestämt att ”ockupation” är orsaken till terrorism (och aldrig tvärtom). Men hur förklarar man då att terror förknippas med och drabbar civila i bl.a. följande länder: Spanien, Saudiarabien, Afghanistan, Indonesien, USA, Frankrike, Filippinerna, Iran, Argentina, Nederländerna, Tyskland, Grekland, Turkiet, Kenya och Tanzania. Och hur förklarar dem att terror var i praktiken okänt i områden som de forna sovjetrepublikerna, Baltikum, Östtyskland och resten av Östeuropa under sovjetockupationen? Varför har de utsugna och exploaterade afrikanska befolkningarna inte gjort sig kända som terrorister? Aboriginerna i Australien? Tibetanerna?

I programmet ställer reportern frågan om det är terrorism att ta till vapen "mot en ockupation". Lägg märke till tvetydigheten. Han är noga med att inte fråga om det är terrorism att avsiktligt anfalla civila. "Mot en ockupation" antyder ju militära mål inuti det ockuperade området, vilket är tillåtet. Kianersi försöker förvirra tittaren genom att utnyttja den ena sidans förevändning för våldet ("ockupation"), och att låtsas som att han inte vet att det i själva verket är metoden (avsiktligt våld mot oskyldiga) som fördöms av den andra sidan. Ingen har påstått att det är terror att bestrida en ockupation, under förutsättning att motståndet bedrivs av uniformerade krigare som bär vapnen tydligt, och som enbart attackerar legitima (militära) mål och inte agerar utifrån civila områden. Därför besvarar Ove Bring frågan med att sådant motstånd är lagligt.

Som man frågar får man svar, och det vet Kianersi. Han väljer retoriskt att ställa en fråga om något som inte är terrorism, för att sedan använda det svaret för att förneka det som är terrorism. Kianersi kunde exempelvis ha frågat om det är tillåtet att spränga civila linjebussar och gravida kvinnor i luften som ett sätt att bekämpa "ockupation". Han hade då fått ett annat svar.

Men reportern rusar vidare och ställer en retorisk fråga om hur vi skulle göra om Sverige blev ockuperat. Naturligtvis gäller då samma regler. Ingen svensk motståndsman får använda terrorism. Ingen, allra minst telefonkatalogen, har givit svenskar tillåtelse att attackera civilbefolkning, eller att frångå reglerna för strid. Jämförelsen är ännu en avledningsmanöver från reportern.

Piroz Kianersi är också djupt förbryllad över att ordet ”terrorist” har använts oftare efter terrorattentaten 11 september 2001 än dessförinnan. Vad kan det bero på? Kan det ha något att göra med att världen med en smäll och sent omsider vaknade upp till det hot som finns, från att tidigare ha varit naivt obekymrade? Kianersi låtsas inte förstå.

Frågan om ”statsterrorism” får också en framträdande roll i programmet. Den tittare som inte direkt anade avsikten med att diskutera statsterrorism begriper det omedelbart när Åsa Linderborg säger att ”terrorism handlar om illegalt våld. Och i så fall är den största terroristen i världen USA, eftersom landet illegalt ockuperar Irak”.

Man bara väntade tills detta skulle komma! Lustigt bara att Linderborg endast använder begreppet statsterrorism mot demokratiska stater. Ingenstans får vi höra att regimer som Saddam Husseins Irak, Bashar Assads Syrien eller ayatollornas Iran alla använder sig av eller finansierar terrorism. Faktum presenterar Linderborgs analys som om den vore seriös.

Hon får också visa vad hon går för som "historiker". Linderborg påpekar att ordet terror kommer från franskan och avsåg statens våld mot befolkningen i det revolutionära Frankrike. Därmed borde ordet terrorism användas för att beskriva demokratiska staters våldsanvändning idag, menar hon.

Hennes resonemang är ungefär lika fel som att göra gällande att Sverige inte är en "demokrati", eftersom vårt statskick inte ser ut som antikens Greklands, där begreppet myntades. I själva verket syftade "La Terreur" till att ingjuta skräck och terror i delar av den egna befolkningen för att bekämpa "anti-revolutionär" opposition (inte till att försvara befolkningen mot terrorister). Dvs ungefär så som exempelvis Iran slår ner på oppositionen mot sin islamiska revolution idag. Den 17 september 1793 antogs en lag i Frankrike som gjorde det möjligt att arrestera alla som "även om de inte har motarbetat revolutionen inte heller har bidragit till den". Uppenbarligen får det Linderborg att associera mer till USA än till metoderna som användes av Saddams statsterrorister i Baath-partiet.

Faktums reporter säger också att ”det är ockupationsmakten som bestämmer terminologin. På gott och ont är det alltid den starkare parten som har tolkningsföreträde på vad ordet terrorism egentligen betyder”. Påståendet bankas in ännu en gång genom att låta Åsa Linderborg få säga att ”den som behärskar världen är också den som bestämmer vem som ska vara terrorist.”

Men vad betyder den floskeln egentligen? Är det inte så att de Allierade i Andra Världskriget stämplade de tyskar som kämpade emot för terrorister och brottslingar? Hade de Allierade fel för att de var ”starkare”? I överförd betydelse kan man jämföra med samhällets tolkningsföreträde när myndigheterna stämplar en pedofil som brottsling eller psykiskt sjuk, istället för att använda pedofilens egen terminologi om ”kärlek”. Har samhället fel? Kianersis reportage är fyllt med liknande tomma floskler och inmatade sanningar som är ägnade att förhindra tittaren att tänka efter.

I reportaget görs det också en poäng av att FN:s medlemsstater ännu inte kunnat komma överens om en definition på terrorism. Ove Bring bekräftar att detta beror på "politiska skäl" men utan att gå in på detaljer. Varför? Vilka länder?

Bring klargör att terror allmänt kan definieras som ”aktioner som slår till mot oskyldiga civila”. Därmed borde programmet vara slut. Nu vet man vilka som är terrorister! Men det var inte vad Piroz Kianersi ville höra. Det vore ju att erkänna att vi vet vad terrorism är. Istället klipper han in Åsa Linderborg som säger att ”historisk sett har gupper klassats som terrorister som vi idag inte skulle kalla terrorister”, t.ex. arbetarrörelsen och Nelson Mandela. Hon nämner att också Hitler sade sig bekämpa terrorister.

Men Kianersi är inte den som påpekar att varken Nazityskland, apartheidregimen i Sydafrika eller det samhälle som brännmärkte arbetarklassen var demokratiska samhällen. Motståndet mot nazisterna i exempelvis Norge följde mestadels de regler som finns idag, och riktade sig mot en olaglig invasionsarmé som attackerade civila.

Inte heller reflekterar reportern över varför man inte har kunnat nå en överenskommelse i FN om vad terrorism är. Faktumet att terroriststater och diktaturer som har ett intresse i fortsatt terror vägrar att godta en definition tas därmed som intäkt för att det inte "går" att definiera terrorism. Kianersi lyckas med detta genom att klippa in Åsa Linderborg som säger att ”det finns inga vetenskapliga kriterier för vem som är terrorist och inte”.

I själva verket är terrorism lika verkligt, dödligt och hotande oavsett om världens diktaturer vill ge terrorn en definition eller inte. Man brukar säga att "det som ser ut som terror, luktar som terror och går som terror sannolikt är terror". Diktaturernas schackrande innebär inte att FN inte fördömer terrorism. Det finns inte mindre än tolv internationella konventioner mot terrorism, och minst fyra FN-resolutioner (1267, 1373, 1540 och 1566), varav den senaste från Säkerhetsrådet är tvingande under stadgans kapitel 7 och antogs 2004 (1566 - Pdf-fil). Likaså är terrorism olagligförklarad i Genèvekonventionerna, i internationell sedvanerätt och i Romfördraget.

Men för att dölja det klara förbudet mot terrorism väljer Faktum-redaktionen istället att undersöka frågan ”vad är terrorism?”. I Faktums händer blir ”folkrätten” ett sätt att legitimera terrorism, när den i själva verket gör det rakt motsatta.

FN:s generalsekreterare skapade för en tid sedan en panel kallad "High-Level Panel for Threats, Challenges and Change", bestående av både i- och u-länder inkl. arabländer. Den fick i uppdrag att ta fram en enhällig definition på terrorism. Läs dessa mycket viktiga artiklar:

Terrorism is Terrorism, UN Reform Panel Says
UN edges closer to outlawing all terrorism

Panelen redovisade resultaten i december förra året, och nu uppmanar FN alla medlemsländer att anta den definitionen. FN-panelen slår fast att:

”...the central point is that there is nothing in the fact of occupation that justifies the targeting and killing of civilians […] Attacks that specifically target innocent civilians and non-combatants must be condemned clearly and unequivocally by all."

Ockupation är alltså inte ett skäl för att använda terrorism, och definitionen är ett hårt slag mot dem som försöker rättfärdiga mord på oskyldiga under förevändningen att man bekämpar ockupation.

Panelen uppmanar (Pdf-fil), med stöd av Kofi Annan, medlemsländerna att anta följande definition av terrorism:

"any action, in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of terrorism, the Geneva Conventions and Security Council resolution 1566 (2004), that is intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose of such an act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act".

Varför rapporterade inte Faktum denna FN-definition och vad var syftet med torsdagens program? Anser SVT att Faktum och reportern Piroz Kianersis inslag är förenligt med kraven på opartiskhet, saklighet och allsidighet i avtalet med staten?

Den som vill kontakta Faktum-redaktionen kan göra det genom att maila: faktum@svt.se

59 Comments:

Blogger Roland Pettersson skrev...

Mycket välskrivet Alicio. Dina välunderbyggda fakta om "Publik brainwashing service", alltså SVT:s partiskhet är ju rena doktorsavhandlingen.
Du är betydligt mera värd en doktorshatt än Göran Persson.

12:02 fm  
Blogger Alicio skrev...

Tack!

12:10 fm  
Blogger Joseph skrev...

Lysande kritik Alicio, som vanligt.

Jag är för arg för att skriva mer nu...

1:28 fm  
Anonymous Jonas N skrev...

Bra Alicio. Inte bara denna gång utan att du skriver allt du skriver. Det är bra och att du håller på och ger oss alternativa uttolkningar i alla de områden du engagerar dig i.

I just denna fråga: Jag råkade se programmet i repris idag. Det var fullkomligt bedrövligt. Det var hatpropagana mot västvärlden, mot frihetligt tänkande och mot Bush ui synnerhet. På allra lägsta nivå. Utan omskrivningar utmålades Bush som den som var instigatorn bakom all världens ondskal. I den 'alternativa' världen som utmålades när allt blev vackert och fredligt och harmoniskt sades Bush kasta en handgranat över gränsen till Mexico för åter få hatet att flamma upp som (ju) utgorde hans 'reason d'etre' enligt programmet.

Lika pinsamt var idén att omtolka våld i hemmet till att vara terrorsim som borde engagera säpo, nationella instatsstyrkan mm.

Maken till pubertal världsanalys får man väl leta efter. Att den finns är beklagligt men inget man som vuxen i Sverige torde förvånas över. Men att allmänheten skall avtvingas tvångsmedel för att finansiera och dessutom matas med sådan dynga är bara för mycket.

1:28 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Intressant och bra skrivet. Tyvärr är det mer regel än undantag att SVT:s program är starkt vinklade när det handlar om "känsliga" frågor. Jag har många gånger retat mig på det.

Jag förutsätter att du skickat SVT en kopia på inlägget.

Monica
http://rolfner.se/blog

1:44 fm  
Blogger Alicio skrev...

Tack ska ni ha!

Ja, jag har skickat texten till SVT, men jag tror att det är bra att dem som vill skickar en rad (eller en länk) dem också.

1:56 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Ännu ett program att bojkotta

2:14 fm  
Anonymous Robert skrev...

Jag vill uppmana er alla att göra en anmälan till granskningsnämnden för radio och tv. Det kommer antagligen inte att ge något resultat, men ju fler som protesterar, desto bättre.

5:20 fm  
Anonymous Anonym skrev...

varför inte skicka denna som en debattartikel i någon dagstidning?

7:06 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Utmärkt medieanalys!

Någon här kallar FOX obalanserat, vilket ju är helt fel. FOX var mest balanserat under presidentvalet i höstas, medan CBS, NBC, ABC var mer vinklade till John Kerrys fördel. Allt enligt medieforskningsinstitutet Center for media and public affairs.

Se
http://www.erixon.com/Kronikor/blog041024.htm#22

11:58 fm  
Blogger Andreas Johansson skrev...

Lysande Alicio!

12:09 em  
Blogger Erik Svansbo skrev...

Hej Alicio!

Klargörande och välskrivet! Tack!

/erik

12:45 em  
Anonymous Anonym skrev...

Härlig massaker på ett av SVT's mest obalanserade program! Den här typen av saklig analys blir alltmer sällsynt och det är otroligt uppfriskande att se att det fortfarande finns människor som kan konsten. Håll stilen!

12:53 em  
Anonymous Marcus Widgren skrev...

Du skall vara mycket nöjd med din artikel.

Jag ryser när jag tänker på den deär kvinnan Åsa Linderborg, en högt uppsatt akademoker som de senaste månaderna satsat all sin kraft på gammelkommunistisk och antidemokratisk retorik. Blir bara gråtfärdig när jag ser henne.

Viktigt att dissikera henne i granskning och debatt

1:51 em  
Anonymous Andreas Bexell skrev...

Hej Alicio!

Välskrivet och välunderbyggt. Det är dock lite jag saknar. Din kritik mot programmet är definitivt befogad, och det uttalade syftet med programmet, att utreda problematiken med begreppet "terrorism" misslyckas de kanske ganska grovt med. Men det gör du också.

Anser du, Alicio, att definitionen av begreppet terrorism, jämfört med hur det används som propagandamaterial och agitativ term, är oproblematisk? Är det för dig självklart vilken sida som är "terroristen" i Israel/Palestina eller Nordirland? Hur resonerar du kring detta?

2:06 em  
Blogger Thomas skrev...

>>Någon här kallar FOX obalanserat, vilket ju är helt fel. FOX var mest balanserat under presidentvalet i höstas, medan CBS, NBC, ABC var mer vinklade till John Kerrys fördel. Allt enligt medieforskningsinstitutet Center for media and public affairs.<<<

Det är en sådan fröjd att lyssna på lovsången här. Det är klart att en 'mediekritisk' organisation som CMPA talar till FOX News fördel eftersom det är en gren på samma träd som FOX. Vem betalar kalaset på CMPA? Det är samma högerstiftelser som betalade för att ordna häxjakt på Clinton: The Sarah Scaife Foundation där inkvisitorn #1 Richard Mellon Scaife är ordförande.

Försök att sluta bita er själva i svansen och titta på verkligheten utan era blå brillor. En evig loop är inte nyttig. Man blir yr!

Jag läser Erixons "Det sprids rykten i så kallade dokumentärer om att TV-stationen Fox News skulle vara propagandakanal för Bush och republikanerna." och häpnar! Är det någon här som sett OutFoxed? Är det någon här som tror att Dick Erixon sett OutFoxed? "alicio"? Är det någon som hört talas om den 'poll' som visar att ju mer man tittar på FOX News, desto mindre har man tagit in av verkligheten.

Ha en still dag bland molnen
Thomas LIndström - krigskronikan.com

2:50 em  
Anonymous Anonym skrev...

Angående FOX så är det en stor skillnad mellan FOX och SVT. Tycker man att FOX är partiskt så struntar man i att köpa den kanalen. Tycker man att SVT är partiskt så...? Att flytta från Sverige är väl inget reelt alternativ. Om sedan FOX är subjektivt eller inte vet jag ej, då jag inte tittar på vare sig FOX eller CNN.

3:02 em  
Blogger Alicio skrev...

Hej Andreas,
I inlägget ovan avser jag inte att själv analysera den påstådda "problematiken" med begreppet terrorism, utan försöker titta på hur programmet Faktum valde att göra det.

Att kunna särskilja mellan olaglig och laglig (defensiv) våldsanvändning behöver inte vara svårare än att kunna särskilja mellan en diktatur och en demokrati, enligt min åsikt. Agitativ eller propagandamässig användning av begreppen (DDR som 'Demokratisk' Republik, eller Irans kamp mot 'terrorism' - dvs intern fredlig opposition) är ett problem, men kan inte användas som ett sätt att hävda att begreppet terrorism alltid missbrukas, främst av demokratier, och inte går att definiera (som Linderborg menar).

Faktum gör sig till megafon för dem som vill sudda ut gränsen mellan verklig terrorism och den missbrukade innebörden av begreppet som ex. diktaturer använder i kampen mot opposition. Det är som om man jämställde fredliga oppositionella med Al-Qaida-bombare. Båda *säger sig* kämpa för frihet, men metoderna som används är radikalt olika.

Förutom det rent journalistiska fiaskot i programmet låter redaktionen Piroz Kianersi använda det uttalade syftet med våldet som en ursäkt för metoderna. "Vem är terrorist och vem kämpar för frihet?", frågar man i programmet. Man kan vara både terrorist och påstå sig kämpa för frihet. Sanningen är ju att syftet inte helgar medlen, och det finns klara definitioner på vilka metoder som är terrorism.

Ur detta kan man också dra slutsatsen att en terrorists syften inte behöver vara förkastliga (men oftast är det). Delar av Algeriets kamp mot Frankrike var ett exempel på en kamp där det uttalade syftet var gott, men där terror användes som metod (av båda parter).

Jag diskuterade inte om olika politiska strider är motiverade eller rättfärdiga ovan. Jag kritiserade att Faktum, genom ett oprofessionellt och tendentiöst reportage försökte skapa sympati för att stridens syfte skulle kunna ursäkta stridens art.

Mvh - Alicio

3:13 em  
Blogger Tomas skrev...

Thomas skriver att CMPA naturligtvis talar till FOX fördel. Faktiskt ger inte ens CMPA en särskilt fördelaktig bild av FOX: I det blogginlägg av Dick som det refereras till valde herr Erixon att endast presentera de siffror från rapporten som stämde med hans egna åsikter. Om man i samma rapport som Dick hänvisar till istället tittar på t.ex. "percent positive evaluations" så är siffrorna för Fox 31%-21% till Bushs fördel. Tittar man på CMPA:s undersökning under perioden juni-augusti så är samma siffror för Fox 45% för Bush mot 17% för Kerry! Motsvarande värden för ABC+CBS+NBC är 43%-41% till Bushs fördel. Det jag vill säga är att det ibland kan vara bra att titta på fler siffror än de Dick väljer att presentera.

3:54 em  
Blogger moje skrev...

Svar till Thomas:

"Måste varje enskilt program vara heltäckande och ge utrymme åt ALLA synsätt? Om svaret är "ja", varför aldrig någon kritik av t.ex. 100% ensidiga FOX News här?"

Ja, varje SVT-program SKALL vara sakligt och opartiskt (dvs ge utrymme åt alla sidor/synsætt, inte bara terror-kramarna). Och Thomas, vilket dålig jæmførelse du gør mellan SVT och Fox NEWS.

Vi svenskar TVINGAS inte betala till Fox News før att vi innehar en tv. Dæremot MÅSTE vi bidra till Faktums PROPAGANDA genom vår TV-avgift. Då ær det væl sjælvklart att vi reagerar!

4:11 em  
Anonymous Anonym skrev...

Väldigt välskrivet Alicio!

Vad gäller pacifisten som skriver förvirrat här så kan jag meddela att man inte alls behöver vara bombhöger för att chockas av dumheter som det aktuella programmet. Jag kallar mig själv pacisift och är allt annat är Bush-förspråkare eller bombhöger, men att tokstollar glider runt på SVT och jämför USA med nazi-tyskland och tycker att folk som kidnappar förståndshandikappade för att smyga på dem bomber och använda dem som självmordsbombare i Irakiska valköer, dom är rejält obehagliga och förtjänar så mycket kritk det bara går.
Återigen tack Alicio för att du lägger ner så mycket tid på att genomskåda propagandisterna på SVT.

fick förövrigt brev från en radioklubb som kallade sig rövartjänst i kiruna, dom ville ha mina pengar? Tror inte det.

4:43 em  
Anonymous Anonym skrev...

Tack Alicio!

Väldigt väldigt bra undersökning!

Jag såg ju programmet själv, men kunde bara koka... Så här har det pågått år ut och år in (minns "Tredje makten", "Fläsk", "Kobra" etc. - för att nu inte tala om SVT:s alla tunga nyhetsprogram). Metoderna liknar ren historierevisionism. Knappast förvånande att de konsulterar en sådan (Åsa Linderborg).

Självklart bör programmet anmälas till granskningsnämnden.

/A Swedish Observer

6:24 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

"och har därefter skrivit artiklar där hon solidariserar sig med terroristerna i Irak."

Jag kan i den länk du ger endast finna att Åsa Linderborg sagt att hon stödjer den irakiska motståndskampen Men jag antar att du var lite subjektiv där igen; du likställde all kamp mot ockupationen med "terrorism"!

Menar du att det är det något som Ove Bring säger i reportaget som är fel? I så fall, ge oss gärna det!

"Man brukar säga att 'det som ser ut som terror, luktar som terror och går som terror sannolikt är terror'"

Vilka "man" är det som brukar säga det? Jag har aldrig hört det förut?

7:26 em  
Anonymous Anonym skrev...

Nedanstående kommentar innehöll en lång internetadress som förändrade layouten på sidan. Jag läger in den med en hyperlänk istället / Alicio


.PS

Ovan nämnda "Framför en stridsvagn" visades av både SVT2 och SVT Europa den 15:e och 21:a juni 2004.

Fullständigt prefabricerad dramaturgi. Inga försök till balans eller analyser.

Filmen är en del av den palestinska / pro-palestinska organisationen ISM:s propaganda (och som sagt distribuerad av ett bolag som av någon outgrundlig anledning kallar sig både opartiskt och svenskt).

Länk

/ASO

7:38 em  
Anonymous Anonym skrev...

Filmen Outfoxed gjordes av demokrater, diverse antibush människor och personer som fått sparken från FOX News. Hur objektiv tror du den filmen är?

7:48 em  
Anonymous Anonym skrev...

Enastående!

Norton
Spectator

9:00 em  
Anonymous Anonym skrev...

Jag hade oturen att råka titta på SVT när programmet FAKTUM om terrorism sändes... trots att jag led var jag tvungen att se hela programmet för att se om det kunde bli värre... och det blev det hela tiden. ALDRIG har jag sett ett så totalt obalanserat program i SVT, det är helt obegriptigt att det överhuvudtaget går att sända något dylikt skräp. Jag har skickat en anmälan till Claes Elfsberg, den nya SVT-ombudsmannen. Jag hoppas ni gör detsamma! /Fredrik

9:43 em  
Anonymous Anonym skrev...

Med Tomas Lindströms logik utförde Sverige statsterrorism mot Etiopien, Tanzania, Vietnam, Kambodja osv. Om det inte känns helt rimligt för Sverige borde vi inte använda samma logik om andra länder.

9:47 em  
Anonymous Karl skrev...

Första besöket på din blogg. Blev direktlänkad och sträckläste denna mycket välgjorda analys. Bokmärker.

10:46 em  
Blogger simulev skrev...

Great work, Alicio.
BTW... Definitions of Terrorism

11:02 em  
Blogger Daniel, subjektiv.se skrev...

Mycket bra granskning av SVT! Mer sånt.

bara en parentes i sammanhanget...man kan på faktums webb även läsa "Ingen människa har dött av terrorism i Sverige.".

Det är visserligen inte många, men alltid några:

"I början av 1970-talet sköts den jugoslaviske ambassadören i Stockholm ihjäl av ett par unga kroater, medlemmar av extremiströrelsen Ustasja. När de hade dömts till fängelse för dådet kapade andra Ustasja-anhängare ett svenskt inrikesplan och höll passagerare och besättning som gisslan för att tvinga svenska regeringen att frige de dömda.

1975 ockuperade medlemmar av den så kallade Baader-Meinhof-ligan, en vänsterextrem rörelse i dåvarande Västtyskland, den västtyska ambassaden i Stockholm. Två anställda på ambassaden dödades under ockupationen, och en av terroristerna skadades så svårt att han senare avled på ett tyskt sjukhus. Som hämnd för att Sverige hade skickat den skadade terroristen till Tyskland planerade sympatisörer till Baader-Meinhof-ligan att kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon, som hade fattat beslutet om transporten, men planerna avslöjades i förtid och aktionen kunde förhindras.

I början av 1980-talet mördades en tidigare medlem av den kurdiska organisationen PKK i Uppsala och några år senare ytterligare en avhoppare från PKK i Medborgarhuset i Stockholm. I båda fallen ansågs mördarna ha handlat på direkt uppdrag från PKKs ledning."

Möjligen ser de bla Ustasja och Baader-Meinhof som "frihetskämpar" eller så visar de bara sin okunnighet...
Sen är det ju ett antal svenskar till som har dödats utomlands i terrordåd, fast de har väl inte påstått annat iofs.

11:10 em  
Anonymous Anonym skrev...

Daniel,

Kanske kan man även nämna de svenska medborgare som sedan 2002 mördats av islamister på Bali, i Israel och i Saudiarabien. Om inte annat så för att man verkar ha svårt att tala om dem här i landet.

Det är förövrigt ironiskt att "Faktum" nämner nazismen. Dels för att Sveriges förljugna värdenihilism (kålsuparteorier och "våldsspiraler") enbart är möjlig att upprätthålla så länge vi mörklägger vårt eget skumrask under den perioden. Dels därför att både islamistiska terrorister och Ba'athsocialistiska massmördare har DIREKTA band med det Tredje Riket. Glöm inte att den palestinska terrorns fader Amin al-Husseini (därtill mufti av Jerusalem, en betydelsefull religiös titel med andra ord) residerade i Berlin från och med 1941 - när inte var nere på Balkan för att organisera egna muslimska SS-divisioner.

Gissa varför inte SVT vill diskutera den frågan...

/ASO

11:31 em  
Blogger Håkan skrev...

Min gamla arbetsplats SNS har ett forskningsprojekt om medier, som till till sommaren kommer presentera en rapport. "Vem granskar granskarna?" är frågan som ställs. Jag kan ge svaret. Alicio. Och vi andra som bloggar. Plus några till.

Bra jobbat. Var ihärdig. Kräv ett svar. Igen och igen och igen.

11:43 em  
Blogger Tor skrev...

Bra jobbat!

11:50 em  
Anonymous Anonym skrev...

"Outfoxed" gjordes inte av demokrater utan av ett franskt dokumentärteam. Om man inte vet så bör man definitivt undvika att ljuga.

De som lämnade Fox var journalister med samvete och yrkesstolthet. Murdoch har rensat rent på sådant slödder nu så man behöver inte känna oro för att den kanalen i framtiden kommer att sända något som är det minsta "Fair and balanced" på riktigt.

För övrigt vill jag tacka signaturen thomas för att han ens ids.

12:02 fm  
Blogger Dennis skrev...

Outfoxed gjordes av Robert Greenwald, och han är vad jag vet från USA. Dokumentären betalades av moveon.org, vilket framgick av eftertexten.

12:33 fm  
Anonymous Anonym skrev...

...ja, samma MoveOn som myser ihop med jetsetproggaren Michael Moore.

/ASO

1:08 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Analysen här är mycket bra. Men den är så pass viktig att den även bör skickas till de större dagstidningarnas debattsidor. Dessutom bör givetvis tv-programmet ifråga anmälas till SVT-ombudsmannen med de argument som nämns i analysen. Det ska till en synnerligen kommunistisk person för att ignorera argumenten i din analys.

2:45 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Läs vad Peter Forsberg säger om 'Faktum' programledaren. Med ovanstående bakgrund får man en djupt oroande bild av vilka nissar som sitter med hela svts resurser och möjligheter till förfogande...

Länk

4:47 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Vill någon vara så vänlig att anmäla SVT: s dynga till Granskningsnämnden? Själv orkar jag inte, har varit där förut.

Niclas
Journalist, Stockholm

10:38 fm  
Blogger Daniel, subjektiv.se skrev...

"Kanske kan man även nämna de svenska medborgare som sedan 2002 mördats av islamister på Bali, i Israel och i Saudiarabien. Om inte annat så för att man verkar ha svårt att tala om dem här i landet."

Jo, man kanske borde göra det. Och de som dog i WTC. har för mig att det var några svenskar där. Själv anser jag det är mycket viktigt ämne, speciellt med tanke på att en av min fars närmsta vänner bliv mördad av terrorister i just Saudiarabien förra året - så berör terrorism mig mer än de flesta svenskar, som som tur är är förskonade.

10:59 fm  
Anonymous Johan skrev...

Grymt bra och imponerade skrivet!

När skall det börja höjjas röster för att lägga ner hela SR/SVT?

Behöver vi verkligen "regim-TV" av detta slag?

12:44 em  
Anonymous Anonym skrev...

Bravo!

PS. Angående Fox: Jag gillar inte den kanalen, men deras finansiering bygger i alla fall inte på tvång som i fallet SVT. Fria medier? Ja, tack! Det vore inte så dumt. Sälj ut SVT och låt aktörerna konkurrera på lika villkor (även de som inte 70% vänster).

8:48 em  
Anonymous Anonym skrev...

Angående gnället om Fox:

1.) Fox är en tämligen Republikansk kanal. Inget snack.

2.) Liksom i Sverige domineras resten av kanalerna av journalister som mycket kraftigt sympatiserar med Demokraterna. (I Sverige S+V+MP - och en stor kontigent FP)

3.) Det är i sin tur det som ligger till grund för Fox News affärsidé: Att ge de miljoner som är trötta på att vara fiender till sina nyhetsförmedlare en vänligt inställd kanal.

4.) Att gnälla över Fox är därför mer än lite hycklande. Med nuttifjutton TV-kanaler som domineras av vänstern i varierande utrsträckning kräver man indignation inför den enda TV-kanal som domineras av högern. Pyttsan!

5.) Att sedan FOX-indignationen sprids genom medierna snabbt och effektivt är väl därför inte så speciellt konstigt.

6.) Som andra påpekat tvingas ingen betala för FOX - till skillnad från i Sverige, där de c:a 90 procent av befolkningen som inte är vänsterpartister tvingas betala den kanal som domineras av (v).

Vidare till terrorism:

1.) Ord har visserligen viss makt, men de olika former av postmodern språkteori som är grunden för den här typen av program är i grunden problematisk.

Teorier kring "Ordets makt" ju trots allt anledningen till att yrkesgrupper, etniska grupper, etc. byter namn stup i kvarten. Men har någon av dem uppnått långvariga imageförbättringar? (Fråga till alla städ... erm, lokalvårdare / sanitetstekniker i publiken.) Även om orden har visst taktiskt värde tenderar människor att se igenom ordfinter med tiden.

2.) Att "statsterror" används mindre beror delvis på att det finns mer etablerade synonymer som knappast har speciellt mycket bättre klang.

3.) Terror / Inte terror är en metodfråga. Värdeladdad, ja - men en metodfråga. Själv är jag motståndare till terror som strategi, åtminstone så pass länge som motståndaren själv avhåller sig från terror.

4.) Vilket leder oss till den viktigaste frågan här: Oberoende av deras inställning till det Irakiska motståndets terror, vad är "Faktums" inställning till de irakiska gerillagrupperna i sig? Trots allt - jag har själv en blandad inställning till motståndsrörelser.

Jag hejar definitivt (retroaktiv) på, låt oss säga, den Polska motståndsrörelsen i Warzawa. Jag sympatiserar samtidigt definitivt inte med de Nazistiska "Varulvarna". Det här beror inte främst på någon metodanalys, utan på de olika sidornas karaktär och mål.

Den här (centrala) frågan skiter naturligtvis SvT (v) i att ta upp - eftersom man troligtvis inte är speciellt tänd på att behöva motivera sitt stöd till det festliga gäng Baathister och Islamister som står bakom den modiga Irakiska motståndsrörelsen.

/ gnu

10:00 fm  
Anonymous Johan H skrev...

Vilken suverän artikel! Till och med SVT måste ju själva fatta att det är nåt snett...

12:43 em  
Anonymous Anonym skrev...

Fantastiskt grävande blog-journalistik! Hoppas detta sprider sig utanför blog-världen.

För övrigt måste väl Gudmundson känna sig ytterligare lite mer snopen över SVT:s något dubbla standarder...

Johan L

2:44 em  
Blogger Slartibartfast skrev...

Kan bara instämma i hyllningskören! Varför inte skicka in detta till DN Debatt eller SvD Brännpunkt?

2:39 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Stämmer in i hyllningarna, lysande kritik av faktum. Å andra sidan går det att ta Faktum på allvar...?
Jag har inte förstått den här bloggervärden, kom hit från tips från Peter Wolodarski i DN. Inser att detta är en intressant värld, tack för mycket upplyftande läsning.

12:53 em  
Anonymous Anonym skrev...

Underbar artikel!

4:56 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Mycket bra, Alicio!

Mvh,

A-K

12:44 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Mycket avslöjande, bra skrivet.
Eftersom SVT ska vara opartiskt
väntar vi nu på att Nazister och Facister ska oemotsagada få sprida
sin propaganda.
Nazister och Stalinister: två sidor
av samma mynt.
Detta var den värsta stalinist-prpaganda jag upplevt på SVT.
En ren skandal!

1:03 em  
Anonymous Anonym skrev...

Alicio eller vad han nu heter, för jag antar att det inte är ditt hans namn har skrivit en så kallad kritik mot ett reportage som gick på programmet Faktum på SVT. Jag läste kritiken mot faktum och jag håller inte med alls om det han skrev. Och idag tog hans partivän den nyliberala Peter Wolodarski upp det hela i DN. Om jag ska va ärlig så tycker jag den så kallade kritik är riktig innehålls lös och så fattar jag inte varför Piroz Kinersi inte bemöter smörjan.

Jag uppmanar alla att gå in på www.svt.se/faktum och se terrorist reportaget. Sen kan min maila faktum@svt.se och skriva vad ni tycker.

Ni kan också skriva till: peter.wolodarski@dn.se, samt alicio_hernandez@yahoo.se

Alla med någorlunda vett fattar vilken höger nyliberal brunn det är som Alicio dricker vatten från, hur som helst har jag läst den smörja han skrev flera gånger, det är ju ingen hemlighet att Alicio är ett riktigt höger spöke, vem vet kanske är det t.o.m. Peter Wolodarski som ligger bakom det hela.

Jag tänkte efter en stund efter att läst kritiken, först tänkte jag att det vore att glorifiera idiotin genom att besvara den, men efter en stund kunde jag inte låta bli, ”ty även gudarna kämpar mot idiotin förgäves....” som det brukar heta.

Först och främst måste jag klar göra att jag tycker att reportaget om terrorism är fan och med det bästa jag sett på år och dar, den var nyanserad balanserad och allt agenda, nyheterna och många andra skit program på SVT inte är...

På ett mästerligt sätt tog reportern i fråga upp begreppet terrorism ur ett folkrättsligt perspektiv samt ur ett historiskt perspektiv. Det spred ljus över hela fenomenet och man kunde för första gången se nåt annat, än det skräp som DN, SVD, Expressen och andra skriver, det för att inte nämna tusentals tal av olika amerikanska presidenter som gång på gång kallat det dom inte gillar för terrorism., från Regan då han bedrev sitt krig mot terror fram till dagens Bush.

Och nu till Alicios så kallade kritik.
Men jag måste innan säga att Alicios kritik i grund och båten består av att, reportaget inte pekar ut konkreta fall av terrorism trots att den gör det ibland med bilder. Jag antar att alicio vill ha ett reportage som påpekar att Usamabin laden är terrorist etc dvs att repportaget borde hjälpa till att cementera och slå vakt om det rådande världsbilden. Detta är inte journalistik utan snarare rapport av vår nu tid, och tids anda. Det är inte svårt alls att göra ett repportage och likt en papegoja upprepa Bush, vilket alicio eller waladorvski hade velat.
Hans kritik består i 4 delar jag har valt att bemöta alla fyra för att grundligt gå till väga.
Dessa 4 delar är:

1. Vem som har gjort reportaget
2. Hur reportaget har balanserats och vilka som har intervjuats
3. Vilken analys som görs och vilka slutsatser som dras
4. FN:s definition av terrorism som medlemsländerna uppmanas anta

Jag går genom dom punkt för punkt och besvarar.

1. Vem som har gjort reportaget
Reportern i fråga heter Piroz Kianersi. Han redogör för sin synsätt på en sida på SVT som tillhör en program serie som hette Fanzine. Alicio har anklagat honom för att vara kommunist, i. o. m . att han varit aktiv vad jag förstår... PK skriver till rättshaveristen Alicio att han inte är det längre och att han inte har tid för att driva rättshaveri utan att Alicio bör vända sig till granskningsnämnden om han finner att reportaget är så hemskt. Hur står det till egentligen finns det ingen som har en politisk åsikt på SVT är det så eller ska det va så?

Själv klart vore det rena rama idiotin att påstå att det går att överhuvudtaget bedriva någon form av samhälls journalistik utan att ha en uppfattning om olika företeelser som finns i samhället. Om man är så pass likgiltig så kan man ju lika bra kolla på Femman eller trean eller nåt annat skit som går på den fria televisionen (Privatiserade kanalerna, enligt liberaler).

Tvärt om är det nästan en premiss att hans en politisk uppfattning om man ska bedriva samhälls journalistik. Frågan är var och när man går över gränsen. Det finns en rad Journalister, och nu menar jag gamla journalister som har en politosk kariär bakom sig Tex. Lasr Adaktusson, som har en frikyrklig bakgrund, KG Bergström Mr. Moderat, som satt för moderaterna i kommun fullmäktige, Per Gudmundsson som själv bedrev en blog liknande Alicio samtidigt, och jag under stryker samtidigt som han jobbade på SVT.

Listan kan göras väldigt lång, dessa är bara ett par exempel. Men intressant nog verkar det inte spela någon roll så länge man är höger liberal.

2. Hur reportaget har balanserats och vilka som har intervjuats
I detta stycke går Alicio loss på riktigt han tar i så han nästan spricker själv, helt plötsligt så är även Ove Bring vänster, och pro Palestina, för att han varit inbjuden som expert på Olof Palmes center seminarier, ja man skulle kunna säga att han även är frikyrklig i så fall, för han medverkat i Agenda som har Lars Adaktusson som program ledare, det hela är så överdrivet och befängt så det bitter sig själv i rumpan. Men det tar inte slut här.

En annan person som också tydligen är kommunist etc. enligt Alicio är historikern Åsa Lindeborg som medverkade i programmet. Alicio på pekar att hon har samröre med vänsterpartiet. Min fråga här bli naturligtviss Och?

Jag vet inte hur många gånger om dan före detta politiker finns med i olika reportage och sitter och ger expert kunskap om ett och annat, ett bra exempel är när SVT’s Agenda hade Per Ahlmark i soffan ensam och han fick svara på om Iran har kärnvapen och vika terrorrister dom har samröre med (kom här ihåg att det här är samma Ahlmark som skrek att vi ska ta hem inspektörerna och börja krig, ty Irak har en arsenal av biologiska vapen, och det här för att inte nämna att Ahlmark varit ledare för folkpartiet), men hur som helst satt han där och yttrade sig ensam, om Iran’s kärnvapen arsenal som om han sett det med egna ögon lika övertygande som han pratade om att Usama finns i Irak innan Irak Kriget.

Alicio går vidare med att gnälla om bild materialet i reportaget, han menar att man inte borde ha med Bush , Sharon och en rad med andra personligheter som jämt och ständigt skriker om terrorism. Men här blir det riktigt underligt så har skriver Alicio:

”Man hör inte heller några tal från Hamas-ledare eller från Hizb’Allah och Al-Qaida. Däremot redigeras det in upprepade närbilder på Lars Adaktusson (Agenda), Per Ahlmark och Fredrik Malm som upprepar ordet 'terrorism' flera gånger, ihopklippt, för att skapa löje”

Vore det inte lite konstigt att sända ett av Hamas tal mitt under sändningen där dom får komma till tals och motivera sig? Vore inte det ett riktigt ställningstagande? Dessutom handlade reportaget om ordet terrorist/m jag understryker ordet, och hur ordet förekommer, i media vad det betyder etc. det förekom bilder på Palestinier med vapen i hand Usama bin laden och allt det andra som man vardagligt kallar för terrorister. Men jag tror att Alicio stör sig på att reportaget inte stämplade dom som redan är terrorist stämplade som terrorister igen.
Vilket var hela poängen med reportaget, att försöka sprida lite ljus på begreppet och inte bara bekräfta dom allmänna konventionerna som redan existerar trots att dom ibland kan vara rätta.

3. Vilken analys som görs och vilka slutsatser som dras
Här blir det nästan kul Alicio tycker att det är konstigt att man använder ordet ockupation när man nämner Irak, vilket görs t.o.m. i vissa amerikanska nyhets sändningar. Han går vidare med att skriva:

”Lägg också märke till hur redaktionen har bestämt att ”ockupation” är orsaken till terrorism (och aldrig tvärtom).

Ja det är ju en självklarhet va fan va terrorn i Palestina innan 1948? Ingen gjorde självmords attacker eller sprängde cafer i Algeriet innan USA och i Algeriets fall Frankrike ockuperade landet. Det verkar som att Alicio ser på saken tvärt om dom är muslimer galningar etc. dom gillar att spränga sig i luften medan vi gillar Big Mac, och Brittny, vi måste ockupera dom och ta hand om dom så dom slutar spränga sig. Regan hade ju också på sin tid ett krig mot terrorn men då handlade det om dom onda latinamerikanerna. Sen kommer ett stycke som nästan är omöjligt att besvara för den är så sjuk, den lyder:

”Men hur förklarar man då att terror förknippas med och drabbar civila i bl.a. följande länder: Spanien, Saudiarabien, Afghanistan, Indonesien, USA, Frankrike, Filippinerna, Iran, Argentina, Nederländerna, Tyskland, Grekland, Turkiet, Kenya och Tanzania. Och hur förklarar dem att terror var i praktiken okänt i områden som de forna sovjetrepublikerna, Baltikum, Östtyskland och resten av Östeuropa under sovjetockupationen? Varför har de utsugna och exploaterade afrikanska befolkningarna inte gjort sig kända som terrorister? Aboriginerna i Australien? Tibetanerna?”

Det verkar som att det är fem doktorands avhandlingar som kan besvara alla dessa frågor Alicio ställer i det stycket men NEWS FLASH!!! Alicio Reportaget handlar om ordet terrorism och inte allt annat som du lyckas på ett retoriskt sätt ställa frågor om, som tex. varför vissa som ockuperar gör motstånd och andra inte gör det och sen hur man går tillväga.

Reportaget tog upp dom mest kända ockupationerna där terrorism hade förekommit eller benämningen terrorism, vilket i allra högsta grad var relevant. Det är ungefär som att börja anklaga nyheterna för att dom inte reporter om varför terrorism inte förekommer på vissa ställen. Jag är övertygad Alicio har svar på den fråga så jag uppmanar att han kan ta och svara på den i sann rättshaverist anda.

Vidare så skriver Alicio:

”I programmet ställer reportern frågan om det är terrorism att ta till vapen "mot en ockupation". Lägg märke till tvetydigheten. Han är noga med att inte fråga om det är terrorism att avsiktligt anfalla civila. "Mot en ockupation" antyder ju militära mål inuti det ockuperade området, vilket är tillåtet. Kianersi försöker förvirra tittaren genom att utnyttja den ena sidans förevändning för våldet ("ockupation"), och att låtsas som att han inte vet att det i själva verket är metoden (avsiktligt våld mot oskyldiga) som fördöms av den andra sidan. Ingen har påstått att det är terror att bestrida en ockupation, under förutsättning att motståndet bedrivs av uniformerade krigare som bär vapnen tydligt, och som enbart attackerar legitima (militära) mål och inte agerar utifrån civila områden. Därför besvarar Ove Bring frågan med att sådant motstånd är lagligt.”

Den frågan hade inte behövt ställas, Ove Bring svarade på frågan men Alicio verkar vara döv, eller så ljuger han jag vet inte vilket som är värst. Bring säger just, att våldet enbart är legitimt om den riktas mot ockupationsmaktens militära och administrativa mål.


”Som man frågar får man svar, och det vet Kianersi. Han väljer retoriskt att ställa en fråga om något som inte är terrorism, för att sedan använda det svaret för att förneka det som är terrorism. Kianersi kunde exempelvis ha frågat om det är tillåtet att spränga civila linjebussar och gravida kvinnor i luften som ett sätt att bekämpa "ockupation". Han hade då fått ett annat svar.”


Åter igen jag vet inte om Alicio är döv eller låtsas va det för Bring säger tydligt och klart att våldet får bara riktas mot militära och administrativa mål. Och ja det inne fattar även linje bussar i Israel.

Vidare gnäller Alicio om att det är ointressant och irelevant om hur vi skulle göra om Sverige blev ockuperat det får stå för han jag tyckte det var skit intressant säkert många andra också.

Sen gnäller Alicio beklagar sig också över att reportern gör en jämförelse mellan 3år innan och 3 år efter 11:e september och ändvändandet av ordet terrorism det är väll intressant att vissa att ändvändningen av ordet har ökat reportern frågade sig vad ordet betyder inte att det är konstigt att man pratar om terrorism som Alicio hävdar.

Sen leker Alicio döv och gör en intellektuell kullerbytta igen:

Lustigt bara att Linderborg endast använder begreppet statsterrorism mot demokratiska stater. Ingenstans får vi höra att regimer som Saddam Husseins Irak, Bashar Assads Syrien eller ayatollornas Iran alla använder sig av eller finansierar terrorism. Faktum presenterar Linderborgs analys som om den vore seriös.

Bring gav sin definition om statsterrorism och vad det är för något, det alicio pekar på är stats finansierad terrorism som görs av olika grupperingar som är sponsrade av stater, man kan inte blanda päron och äpplen. Statsterrorism utförs direkt av stater.

Så här säger Bring ordagrant:

”Statsterrorism är ett begrep som tagits fram av U-länder som har blivit trötta på att väst länder pratar om Internationell terrorism....”


Alicio går vidare med att gnälla på Linderbogs historiska förklaring av ordet terrorism hon syftar på ordets ursprung som kommer från franskan "La Terreur"han skriver:

”Hennes resonemang är ungefär lika fel som att göra gällande att Sverige inte är en "demokrati", eftersom vårt statskick inte ser ut som antikens Greklands, där begreppet myntades.”

Åter igen blandar Alicio päron och äpplen Linderborg syftar till ordets ursprung, och att begreppet från början är knutet till stater men att vi inte använder begreppet på samma sätt idag.

Vidare går Alicio över till ren lögn:

”Faktums reporter säger också att ”det är ockupationsmakten som bestämmer terminologin. På gott och ont är det alltid den starkare parten som har tolkningsföreträde på vad ordet terrorism egentligen betyder”. Påståendet bankas in ännu en gång genom att låta Åsa Linderborg få säga att ”den som behärskar världen är också den som bestämmer vem som ska vara terrorist.”

Reportern säger den starkare parten och inte ockupations makten jag fattar inte hur en så kallad journalist kan ha Alicio som källa men det får stå för DN’s Peter Wolodarski. Alicio ger ingen kritik Utan snarare ger en syn på vad han tycker är terrorism, helst vill han inte höra nåt annat än den konventionella versionen och man ska helst i sann liberal anda inte ifråga sätta konventioner som finns, så här skriver Alicio:

Bring klargör att terror allmänt kan definieras som ”aktioner som slår till mot oskyldiga civila”. Därmed borde programmet vara slut. Nu vet man vilka som är terrorister!”


4. FN:s definition av terrorism som medlemsländerna uppmanas anta

Här blir det riktigt påtagligt FN har ingen definition av ordet terrorism dom har fördömt tex 11:e september och annat men det finns ingen definition. I ett stycke skriver Alicio:

”Kianersi lyckas med detta genom att klippa in Åsa Linderborg som säger att ”det finns inga vetenskapliga kriterier för vem som är terrorist och inte”.

Vilket är helt fel det är Ove Bring som säger detta i början av programmet och inte Linderborg, hela den så kallade kritiken är fylld med fel citat, lögn och i bästa fall missförstånd med flit från Alicios sida. Alicio har en poäng i två saker han skriver att amerikanska armen har en definition på terrorism men svaret är No shit Sherlock, det har väll Cuba också vad har det med saken att göra??? ska man göra en definition så ska den vara folkrättslig och inte ensidig. Här ser man varför Alicio och Wolodarski gnäller.

Vidare gör Alicio en poäng av att :

”Det finns inte mindre än tolv internationella konventioner mot terrorism, och minst fyra FN-resolutioner (1267, 1373, 1540 och 1566), varav den senaste från Säkerhetsrådet är tvingande under stadgans kapitel 7 och antogs 2004 (1566 - Pdf-fil). Likaså är terrorism olagligförklarad i Genèvekonventionerna, i internationell sedvanerätt och i Romfördraget.”

Ja detta är sant men om det inte finns någon tolkning av själva ordet då är det väll lite meningslöst. Det finns massa fina ord men inget innehåll. Om man fördömer terrorism men det inte finns någon folkrättslig definition eller någon vetenskaplig definition så vet man ju inte vad det är som fördöms. Men självklart USA Israel vet vad dom fördömer som terrorism och resten av världen som var ute och demonstrerade innan kriget vet vad dom fördömer så man är tillbaka på ruta ett, just därför är dess internationella konventioner lika meningslösa som uppmaningar från FN att Israel ska sluta bryta mot folkrätten.

Alltingen kan man lägga sin tillit hos folkrättsprofessorn men det verkar som om Alicio tror att han vet bättre, i och med att Bring (enligt Aicio) är anti Israel, eller så kan man lägga sin tillit hos en liten rättshaverist med för mycket tid på sina händer..

Dessa blogar är inget annat än en maffia gäng som gillar att trakassera folk det som är riktigt skamligt är att Journalister tar dom på allvar DN borde skämmas.

Här är ett exempel på följande sida står det att man ska titta på programmet och maila faktum, sidan är en amerikansk blog det kanske inte spelar någon roll att folk som inte kan svenska ska döma ut programmet på förhand. Blogen är en del av den nyliberala maffian på nätet: http://spectator.se/stambord/

6:15 em  
Anonymous Daniel skrev...

Oj oj oj. Vilket svammel "anonymous"...

Vi betalar närmare 2000 kr om året för en fri och opartisk television. Är det det vi får?

12:25 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Valet av ordet "maffia" sammanfattar egentligen hela inlägget här ovan (som med sina blott 16.744 tecken är en av de mer koncisa jag-hatar-Reagan/Bush-bekännelser som dykt upp på en svensk blog).

För det är klart, den som granskar eller kritiserar ett uppenbart policybrott av SVT (= licensbaserad Public Service) måste ju naturligtvis vara kriminell...

1:46 em  
Anonymous Lasse skrev...

Nej Daniel...vi betalar 2000 spänn för att slippa dessa imbecilla reklamavbrott som enligt vissa tydligen är en omistlig del i den ultimata friheten...

3:44 em  
Blogger Alicio skrev...

Det är kul att Piroz Kianersi äntligen har valt att svara på min kritik. Det skulle han ha gjort från början.

Det är han som skriver under anonymt ovan (kl 6.15).

Jag tycker att hans "svar" missar kärnan i kritiken, och jag kommer kanske att besvara de få eventuella substantiella punkter som han har inom kort.

7:05 em  
Blogger Niklas Lindgren skrev...

Oj, om det nu ar Piroz Kianersi sa ar det skrivet pa en avgrundsdjupt lag niva. Det passar visserligen in pa bilden som RKUare med allt gagg om nyliberaler, Bush och Reagan, men SVT-anstalld? Patetiskt!
Dessutom ratt pinsamt att han oser berom over sig sjalv….

9:44 em  
Anonymous Peter Björkman skrev...

Kommunisterna (om nu programledaren är kommunist, RKU har ju varit ett veritabelt drivhus för unga intellektuella. Men det är nog först när ungdomarna väljs in i det Kommunistiska Partiet de internt i Partiet är att betrakta som en del i revolutionens förtrupp och han verkar inte ha blivit "riktig" kommunist) lär ju ut att ordet objektiv inte existerar i samhällsdebatten. Klassanalys!
Nu kör grabben ett vinklat reportage. Bra du tar upp det.

Tyvärr lyser samhällsprogram som ger genuin fördjupning ur flera perspektiv med sin frånvaro - nästan helt. Kanske kan det här programmet ge en alternativ bild som är välbehövlig. Hur många reportage tar upp bakgrunden till det dödande som pågår i dagens Irak. Det framstår som obegripliga terrorhandlingar i ett demokratiserat Irak. Möjligtvis kan programmet lyfta fram att landet OCKSÅ är ockuperat.

Jag gillar INTE kommunisternas medvetna subjektivism - som i förlängningen leder till Stalins sinistra behandling av sanningen.
Så det är både och det här!! Men visst har kommunister såväl som liberaler rätt att yttra sig i media!

10:53 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Klokt och välskrivet Alicio, i synnerhet om man jämför med Piroz Kianersis lätt hysteriska försvar i hans anonyma kommentar. Med en så subjektiv, ensidigt vinklad och partisk stats-TV behövs granskning.

Bortsett från att just Faktum är uselt och extremt så bör man med kraft ifrågasätta om demokratikravet i SVTs avtal med staten är förenligt med att låta nazister eller kommunister överhuvud taget finnas i SVTs redaktionella personal, än mindre sprida sitt gift via licensfinansiering. Piroz Kianersi och hans likar borde inte kunna ha redaktionell tjänst på SVT.

Efter att ha läst hans försvar, om det nu är hans, kan man inte tro att han förändrats. Sympatier för Lenin, Stalin eller Hitler är inte åsikter utan karaktärsfel som inte förändras bara för att vinden vänt.

7:12 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan