Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-01-26

Till Åminnelse av Befrielsen av Auschwitz


Eftersom jag kommer att vara bortrest till torsdag kväll postar jag nedanstående i förväg.

Gruppostning - BlogBurst 27 januari 2005
Till Åminnelse av Wannsee-konferensen samt Befrielsen av Auschwitz
Remembering the Wannsee Conference and the Liberation of Auschwitz

Den här artikeln är postad av de bloggare som deltar i en gemensam BlogBurst (gruppostning) den 27 januari 2005 för att markera och minnas befrielsen av dödslägret Auschwitz för sextio år sedan, den 27 januari 1945. Listan på de ca. 150 deltagande bloggarna finns HÄR. Om du skriver i en blogg och vill delta i denna BlogBurst kan du kontakta IsraPundit@yahoo.com eller läsa här.

Den 20 januari var det sextio år sedan 1942-års Wannsee-konferens ägde rum. Vid den konferensen utformade den nazistiska ledningen planen för att utrota det judiska folket. För att förstå Auschwitz fasor måste man känna till det i förväg utstuderade massmordet som presenterades i Wannsee.

Att påminna om dessa händelser har blivit särskilt viktigt nu, då vi i pressrapporter exempelvis kan läsa att 45% av britterna aldrig har hört talas om Auschwitz (
Jerusalem Post, 2/12 2004)


Förintelsen, symboliserad av Auschwitz, det värsta av förintelselägren, ägde rum som resultatet av en kontinuerlig, systematisk, oupphörlig antijudisk propaganda- och demoniserings-kampanj. Följden av kampanjen blev att elimineringen av judarna från det tyska samhället accepterades som en självklarhet med endast två öppna frågor kvar: när och hur.

Allteftersom Tyskland utvidgade sin dominans och ockupation av Österrike, Tjeckoslovakien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Jugoslavien, Polen, delar av Sovjetunionen, Grekland, Rumänien, Ungern, Italien och andra länder, låg vägen öppen för Hitler att genomföra sin öppet deklarerade plan att krossa det judiska folket. Efter experimentering valde nazisterna Zyklon B-gas som bästa metod för användning på intet ont anande offer, och Auschwitz valdes som den främsta dödsfabriken (eller rättare sagt hela ”Auschwitz-Birkenau-komplexet”). Klartecknet för massutrotningen gavs vid Wannsee-konferensen, den 20 januari 1942, och massgasningarna ägde rum i Auschwitz mellan 1942 och slutet av 1944, då nazisterna drog sig tillbaka från den framryckande Röda Armén. Judar transporterades till Auschwitz från hela det nazi-ockuperade eller nazi-dominerade Europa, och merparten slaktades i Auschwitz vid ankomsten, ibland så många som 12 000 människor per dag. Vissa av offren valdes ut för slavarbete eller för ”medicinska” experiment. Alla utsattes för brutal behandling.

Totalt sett mördades mellan tre och fyra miljoner människor, mestadels judar, men också andra "misshagliga" minoriteter som zigenare och homosexuella, samt polacker och sovjetiska krigsfångar bara i Auschwitz (även om vissa författare sätter siffran till 1,3 miljoner). Andra dödsläger var belägna i bl.a. Sobibor,
Chełmno, Bełżec, Majdanek och Treblinka. Auschwitz befriades av den Röda Armén den 27 januari 1945, för sextio år sedan, efter att merparten av fångarna hade tvingats iväg på en Dödsmarsch västerut. Röda Armén hittade ca. 7 600 överlevande i Auschwitz, men alla kunde inte räddas.

Under lång tid var de allierade medvetna om massmorden, men vägrade medvetet att bomba lägret eller järnvägsspåren som ledde fram till det. Ironiskt nog tvekade de Allierade inte att flyga in hjälp till Warszawa under det polska upproret, och flög stundtals rakt ovanför Auschwitz.

Det finns oroväckande paralleller mellan den systematiska demoniseringen av judar före Förintelsen och den nu pågående demoniseringen av det judiska folket och den judiska staten. Det räcker att titta på den årliga floden av anti-israeliska resolutioner i FN; eller opinionsundersökningarna som har gjorts i Europa och som pekar ut Israel som ett hot mot världsfreden; eller bojkott-kampanjerna mot Israel som genomförs i USA; eller försöken att ogiltigförklara Israels självaste existens. De Allierades medlöperi under Andra Världskriget speglas i det stöd som PLO har fått från Europa, Kina och Ryssland till denna dag.

Om minnet av Auschwitz bör lära oss någonting, så är det att vi alla måste stödja Israel och det judiska folket gentemot demoniseringen och medlöperiet som vi alla bevittnar idag, med vetskapen om vad det obönhörligen leder till.5 Comments:

Anonymous Anonym skrev...

"Om minnet av Auschwitz bör lära oss någonting, så är det att vi alla måste stödja Israel och det judiska folket gentemot demoniseringen och medlöperiet som vi alla bevittnar idag, med vetskapen om vad det obönhörligen leder till."

Amen. Eller som historikern Robert Levine har utryckt det: Antisemitism är inte en ideologi, det är en europeisk sjukdom.

Endemisk, verkar det.

/Niclas
Journalist, Stockholm

8:48 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Vidare bör även demoniseringen av alla Israels kritiker hindras. Man är inte antisemit eller nazist bara för att man inte tycker som israels regering. Det är att starkt bagatellisera förintelsen.

1:31 em  
Anonymous Anonym skrev...

Thank you for joining the blogburst... your site is beautiful.

6:01 fm  
Blogger Roland Pettersson skrev...

Till Yasir Arafats begravning åkte en enda statschef, våran egen Göran Persson.
Idag rapporterar Dagens Nyheter om att ett fyrtiotal politiska ledare samlats i Auschwitz för att hedra förintelsens offer - men man kan inte rapportera om någon svensk regeringsrepresentant.
Borde inte sossarna prioritera annorlunda?

12:30 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Jag har egentligen aldrig förstått antisemitismen.

Den är djupt irrationell, kanske atavistisk (=rotad i någon slags mordisk flockinstinkt som går tillbaka till före stenåldern).

Jag vet bara att den är helt omoralisk och fientlig mot ALL intelligens, kultur och medmänsklighet -- inte bara hos judar, men hos hela mänskligheten.

Och fastän jag är en icke-jude med katolsk-protestantisk bakgrund, ser jag det som en självklarhet att ifrågasätta och kritisera judehat varhelst det dyker upp.

Om man inte är jude, bör man åtminstone vara en mensch.-A.R.Yngve
http://yngve.bravehost.com

10:35 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan