Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-01-28

Sklerosvänstern till attack mot förnyarna, pragmatikerna


The "usual suspects" längst ut på vänsterkanten går till bitter attack mot förnyarna i Vägval Vänster, och argumenterar för behovet av en "radikal vänster". De hävdar att förnyarna i Vägval Vänster gjort "eftergifter för högervridningen av samhället" och att de känner "förakt för partiets gräsrötter". Varje sansad betraktare vet att det förnyarna i själva verket försöker göra är att skaka av sig de fastetsade totalitära och utopiska dragen i vänsterns mytologi, och att anpassa politiken till dagens verklighet. Klyftan syns tydligt när man läser sklerosvänsterns klagosång:

En modern vänster [måste] våga driva en politik baserad på full sysselsättning och stärkt arbetsrätt, en offentlig sektor och välfärd som tillåts växa på den privata sektorns bekostnad, och som betalas solidariskt via skatt i stället för avgifter. Detta, liksom en återreglering och ett återförstatligande av infrastruktur, utökat och aktivt användande av gemensamt ägt kapital, som pensionsfonderna, liksom en reellt kritiskt inställning till EU och en feminism som inte bortser från obekväma maktfrågor, är nödvändigt för en socialistisk och grön vänster. De ledande inom Vägval vänster är inte mogna för en sådan reell förnyelse. Ett vänsterparti baserat på Vägval vänster skulle utgöra ett irrelevant vänsteralibi, som lämnade fritt spelrum för högern inom socialdemokratin.

Apropå feminism kan man notera att en av undertecknarna av artikeln, Ali Esbati som är en själverkänd kommunist, avgick som ordförande i Ung Vänster i samband med att en intern sexskandal och trakasserier mot kvinnliga medarbetare uppdagades.

UPPDATERING 28/1 kl. 13.13

På Vänsterpartiets hemsida finns reklam för "Vänsterns Bokhandel" Red Planet. På första plats på bokhandelns Topplista ligger inte helt oväntat Kommunistiska Manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels med ett förord av Åsa Linderborg (professionell moonbat).3 Comments:

Blogger Magnus A skrev...

Åt det sista du skrev

"På första plats på bokhandelns Topplista
ligger inte helt oväntat Kommunistiska
Manifestet av Karl Marx och Friedrich
Engels med ett förord av Åsa Linderborg"

brast jag ut i skratt. Inte *den* USA- och borgarhatande kommunist-revisionisten tillika stående "oberoende" SVT/SR-historikern här också... Hon var även en av dem som ska arbeta internt i Vänsterpartiet med att granska vänsterns förflutna (men inte alls jävig när Uppdrag Granskning granskade Vänsterpartiet, näärå!).

Men i och med att hon skriver förord till Kommunistiska Manifestet, så kanske den stämpel av oberoende historiker som Public Service velat ge henne kan spricka? Soppa propagandisten med synbarligen helt fri access till "objektiva" kommentarer i media! anmäl annonseringen av Linderborg och innehållet i det sagda i vartenda program hon deltar i! (Att jag missade UG känns nästan kymigt.) Det får inte daltas med nya vänstervågor i media!!! Och lungt och sakligt borde de "tas av banan" med sakargument utan tillstymmelse till ohederlig behandling (trots de privilegier vänsterfolk åtnjuter i de Public Service-media där lätt 70 procent av journalisterna är röda/rödgröna, med 35 procent vänsterpartister). Fult trix och spel eller gnäll utan substans kommer knappast att förbättra läget för en sargad borgerlig media-underdog.

3:08 em  
Anonymous Anonym skrev...

Fast jag tycker att hon ska kallas Leninborg.

/Niclas
Journalist, Stockholm

3:43 em  
Blogger Halsnalle skrev...

En manuell trackback:
http://www.mothugg.se/item/215

4:00 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan