Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-11-27

Myten om Powells Irak-presentation i FN


Rapporteringen kring Colin Powells avgång nyligen gick ut på att han har haft ett positivt modererande inflytande på Bush-regeringen. Som lågvattenmärke har nästan alla mediarapporter och ledarsidor nämnt presentationen som Powell gjorde om Irak till FN i februari 2003, där media beskriver honom som grundlurad.

Joel Mowbray (som avslöjade den slapphänta amerikanska visumhanteringen i Saudiarabien före och efter 9/11) gör ett bra arbete med att skärskåda talet i media om att Powell hade fel. Han säger att Powells Irak-presentation är lika sann idag som den var när den gjordes, dvs. nästan helt och hållet.