Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-11-20

Freivalds, Hamas och islamisk "vapenvila"


Sveriges utrikesminister vill göra exakt det som är terrorismens syfte: ge mördarna politiskt inflytande.

Palestinierna har alltid i svensk socialdemokratisk politik och media fått ett fripass när det gäller terror, diktatur, korruption, rasism och barbari.

Laila Freivalds vill att terrororganisationen Hamas ska få ingå i den "demokratiska processen" i de palestinska områdena, med möjlighet att vinna "valet". Detta i utbyte mot att gruppen "tar avstånd" från terrorism. Ironiskt nog har Hamas lovat att bojkotta processen. Hennes förslag kan avlyssnas i P1
här och i en längre Lördagsintervju.

Hamas har gjort helt klart att man arbetar för Israels utplåning, och att man aldrig kommer att upphöra med terrorismen förrän "hela Palestina", inklusive Israel, är "befriat". Därefter tänker man upprätta en islamisk sharia-stat på Israels ruiner. Läs mer i gruppens
folkmordsstadgar.

Under årens lopp, när Hamas varit särskilt försvagade till följd av israeliska motoffensiver, har gruppen utlovat en "hudna" som det heter i islamisk lagstiftning. Detta har felaktigt översatts som "vapenvila" i Väst. De har aldrig respekterats, och ofta har fler israeler mördats under hudnan än under motsvarande perioder utan hudna.

Det "bästa" Freivalds skulle kunna hoppas på är just en sådan hudna från Hamas och Islamiska Jihad, medan grupperna hämtar krafter för ett framtida slag. Det är förbjudet för rättrogna muslimer att sluta fred och att avbryta jihaden mot judar och andra icke-muslimer tills de övergått till islam eller inrättat sig som förtryckta och diskriminerade "dhimmis" under islamiskt herravälde där de också måste betala straffskatten jiziya.

Därför är det viktigt att förstå exakt vad hudna är för något. Hudna är den islamiskt beordrade temporära s.k. "vapenvilan" i situationer där man är för svag för att vinna jihad. Så fort man blivit starka igen så bryter man avtalet och anfaller, vilket kan inträffa flera år eller decennier senare. I den palestinska konflikten kallas detta "The Phased Plan" (Planen i faser) och innebär att när en palestinsk stat bildats på delar av Västbanken och Gaza, "i en första fas", kommer dessa områden att användas för att fortsätta kriget för Israels utplåning. Men nu med skillnaden att Israel är mer utsatt geografiskt. Titta också på detta
bildspel (i Power Point) som enkelt förklarar begreppet i relation till den palestinska konflikten.

Detta bekräftas ofta av talesmän för Hamas. BBC-programmet HardTalk intervjuade
Hamas högsta ledare, respektive ledaren för ett islamiskt institut i London som stödjer Hamas. Man kan titta på intervjuerna genom att klicka på länkarna. De erkänner öppet och stolt att en "fred" eller "vapenvila" aldrig kan bli annat än temporär, dvs en påtvingad taktisk paus i jihaden. "Senare generationer kommer att ta hand om Israel", säger dem.

Hudna har en mycket specifik betydelse för islamiska fundamentalister. Muslimernas profet Muhammed, vars trupper var försvagade, slöt en 10-årig hudna med den judiska stammen Quraish som kontrollerade Mecka på 600-talet e.Kr. Under tiden rustade han upp. När han var tillräckligt stark utnyttjade han att Quraysh hade brutit mot en detalj i avtalet för att anfalla staden, avrätta mängder av människor och vinna. Avtalet döptes till Hudaybiya efter staden där det slöts. Yassir Arafat hänvisade till Hudaybiya efter Oslo-avtalen, och innebörden var klar för hans undersåtar: när omständigheterna är bättre kommer vi att riva fredsavtalen och anfalla för att ta resten av Israel.

Det räcker också för Freivalds att ta sig till Internets största mainstream-databas för islamiska fatwor (islamiska domar och utlåtanden). Den heter Fatwa on Line.

I fatwan som ligger under flikarna
Tillbedjan/Jihad/Palestina/Fredsavtalet får muslimer svar på frågor om det är tillåtet att sluta fred med judarna, och om innebörden av hudna. Läs hela texten!:

And the Prophet [Muhammed] (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) established a peace treaty with the people of Makkah [Mecka]; and that did not mean that they loved them or took them as friends and allies, rather the enmity and hatred remained between them until Allaah made easy the conquest of Makkah in the year of conquest - and the people entered Allaah’s religion in crowds. [...]

The peace between the leader of the Muslims in Palestine and the Jews does not mean that the Jews will permanently own the lands which they now possess. Rather, it only means that they would be in possession of it for a period of time until either the truce comes to an end, or until the Muslims become strong enough to force them out of the Muslim lands - in the case of an unrestricted peace. Likewise, it is obligatory, when we have the ability, to fight the Jews until they enter into Islaam or give the jizyah [en straffskatt för judar och kristna som inte konverterar till islam] in servility [...]

So all of this [talk of peace] is with regards to when one is unable to fight the disbelievers, or unable to make them give the jizyah, if they are from Ahlul-Kitaab [Bokens Folk; judar och kristna]. However, when one does have the power to fight jihaad against them, then what is required is to call them to enter into Islaam, or be killed, or to pay the jizyah - if they are from its people [Bokens Folk].

[...] And the action of the Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) with the People of Makkah [Quraysh] on the day of Hudaybiyyah; and on the day of the Conquest; and also with the Jews when he came to Madeenah [Medina] shows what we have said.

Inte så konstigt att Israel tvekar på palestiniernas uppriktighet, och utesluter "fred" med Hamas.
Det som naiva betraktare som Laila Freivalds inte verkar förstå är att det aldrig kan bli fred och ett stopp för terrorn om Hamas och liknande folkmordsgrupper inte elimineras. Att ge dem politiskt inflytande vore en belöning och (ytterligare) ett bevis för att terror lönar sig.

Läs mer om hudna
här.3 Comments:

Blogger simulev skrev...

Undrar när Freivalds tänker stödja NSF offentligt istället?

6:34 em  
Anonymous Anonym skrev...

Otroligt bra redogörelse. Tack!

9:22 em  
Blogger Engst skrev...

Föredömligt!

2:57 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan