Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-26

Etnisk kvotering till journalistutbildningarna


PJ Anders Linder kritiserar planerna att införa etnisk kvotering till förmån för sökande med utomnordisk bakgrund till landets största journalistutbildningar i Stockholm och Göteborg. Han hänvisar till ett skarpt debattinlägg i Göteborgsposten skrivet av Gunnar Strömmer, en företrädare för Centrum För Rättvisa.

Jag tycker att det är angeläget och positivt med utbildning av fler journalister med varierande etnisk bakgrund, men jag är definitivt emot etnisk diskriminering och kvotering, och instämmer med Gunnar Strömmer som skriver:

Sådana metoder förutsätter en fokusering vid ytliga och inte sällan helt eller delvis konstruerade olikheter, såsom utseende, namn, kultur eller språklig brytning. Detta riskerar att både övervärdera och cementera olikheter och i nästa led föda diskriminering och till och med rasism.

I debattinlägget hänvisas också till Quick Response, en webtidning som granskar rapporteringen om invandring och främlingsfientlighet. De
skriver också om planerna, och har gjort en utfrågning bland rekryterare på de stora mediaorganisationerna för att få deras syn på planerna: "Nja till kvotering".


UPPDATERING 27/9 kl. 10.49

En ledarartikel i Östgöta Correspondenten uppmanar utbildningsministern Thomas Östros att stå emot förslagen om etnisk diskriminering, vilket han också gör, samt mot påtryckningarna från integrationsminister Mona Sahlin, en diskrimineringsförespråkare.