Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-17

Ännu en svensk ambassadör
basunerar ut personliga åsikter


Sveriges ambassadör i Tyskland och numera socialdemokratiske Carl Tham berättar vad han tycker om EU på en av Sveriges största opinionsbildande platser i media, dvs DN Debatt: "EU-politiken direkt hot mot den svenska välfärden". Han börjar med att göra nedanstående beskrivning, för att sedan ge sin syn på flera områden av svensk politik:

Det finns en utbredd känsla av att människor är alltmer utlämnade åt marknadens krafter och att EU förstärker den utvecklingen, i stället för att vara den motvikt mot kapitalets makt som många hoppats, skriver ambassadör Carl Tham.

Oavsett vad man tycker om frågorna som Tham tar upp så är frågan hur långt svenska ambassadörer ska gå i opinionsbildning för sina privata åsikter.


15 Comments:

Anonymous Anonym skrev...

Alicio, jag hoppas du minns att detta inte är första gången vår käre tysklandsambassadör går ut och, med sin titel, försöker legitimera mer eller mindre sjuka ståndpunkter. Här visade TYSKLANDSambassadören prov för sin "kärlek" till zion...

1:43 em  
Anonymous Anonym skrev...

Oj, länken blev inte riktigt som den skulle; Här så ett nytt försök.

1:45 em  
Anonymous Roland Pettersson skrev...

Det är ändå en djäkla skillnad om man som Sveriges ambassadör går ut och ventilerar tokiga personliga åsikter i det land där man är stationerad så som Margareta Winberg gjorde i Brasilien. Då kan dumheterna uppfattas som om dom är en officiell svensk ståndpunkt. Inte bra alls.

Men dom åsikter som den lättviktige tysklandambassadören Carl Tham framför här hemma i Sverige kommer lyckligtvis att gå tyskarna förbi utan att uppmärksammas.
Jag kan till och med tycka att det kan vara en rättighet för våra svenska ambassadörer att kunna få engagera sig i frågor här på hemmaplan.

4:52 em  
Blogger Henrik Hall skrev...

Var inte Carl Tham utrikesminister i Thorbjörn Fälldins regering?

7:40 em  
Blogger Per Stromsjo skrev...

Näe.

Men det måste vara mycket ovanligt med folk som haft statsrådsposter i regeringar på olika sidor blockgränsen.

12:22 fm  
Blogger Alicio skrev...

Anonym 1.43,
Jag visste väl att det var något fel på den karln! :)

"du minns att detta inte är första gången vår käre tysklandsambassadör går ut och, med sin titel, försöker legitimera mer eller mindre sjuka ståndpunkter"
- Jag har varken mer eller mindre respekt för dem pga deras titel.

Roland,
Visst är det mindre skadligt att det görs på hemmaplan än i det land där de är stationerade, men jag tycker inte att den här typen av tjänstefel är acceptabla överhuvudtaget. Ordet diplomati har en mening. Jag ser inte vitsen för en svensk statstjänsteman, att med sin titel, gå ut och lobba för sin privata syn på saker och ting (och särskilt inte när den går stick i stäv med den politik han skall sälja i utlandet). Inte offentligt.

1:43 fm  
Anonymous Arthur skrev...

Jag har för mig att jag läst i SvD att han faktiskt har förespråkat sanktioner mot Israel i Tyskland och på tyska utan att ha UD bakom sig ungefär samtidigt med artikeln 2003. Minns någon bättre än jag?

Man kan jämföra med den knappt märkbara kritiken mot jordens värsta förtryckarstater som enligt Freedom House är Burma, Kuba, Libyen, Sudan, Syrien, Nordkorea, Turkmenistan och Saudiarabien. Av dessa verkar Kuba inte alls väcka ogillande hos vänstern.

Tham var tidigare folkpartist och medverkade till att folkpartiet kom att förhandla med socialdemokraterna om löntagarfonderna och ville att folkpartiet skulle bilda regering med socialdemokraterna eftersom det var där inflytandet fanns.

En släkting till Carl Tham visade sig mer rakryggad. Per Adolf Tham avsade sig vid riksdagen i Norrköping adelskapet i protest mot regeringens oliberala bevillingspolitik. De återadlades och upphöjdes till friherrar efter flera decenier under namnet Tamm av Karl XIV Johan men med tanke på adelns ställning år 1800 var det en enastående handling.

Vår Tham är emellertid ättling till den av bröderna som satt still i båten.

10:03 em  
Blogger Alicio skrev...

Arthur, är det det här du menar?:

Schwedens Botschafter unterschrieb Israel-Boykott

"Kritik und Forderung nach Abberufung (Bocholter Borkener Volksblatt Politik 19.1.2003)
Stockholm (rpo). Für Schwedens Botschafter in Deutschland, Carl Tham, hagelt es scharfe Kritik. Der Diplomat hat einen Aufruf zu einem Verbraucherboykott israelischer Produkte mitveröffentlicht. Wie die Nachrichtenagentur TT am Sonntag berichtete, verlangten drei bürgerliche Oppositionsparteien die Abberufung Thams wegen grober Verletzung seiner diplomatischen Verpflichtungen. Außenministerin Anna Lindh distanzierte sich von dem in der Zeitung "Dagens Nyheter" veröffentlichten Aufruf und nannte Boykottaktionen "ungeeignet" im Verhältnis zu Israel. Sie erklärte, Botschafter hätten durchaus ein Recht auf öffentliche Äußerung privater außenpolitischer Ansichten. Diese stoße aber auf "gewisse Grenzen". Lindh wollte zum konkreten Verhalten des Botschafters in Berlin nicht Stellung beziehen. Der Aufruf wurde am Samstag von 73 prominenten Schweden aus Politik, Kultur, Medien und Kirchen in der Zeitung "Dagens Nyheter" veröffentlicht. Der von der Liberalen Volkspartei zu den Sozialdemokraten übergewechselte Tham war vor seiner Berufung als Deutschland-Botschafter unter anderem Unterrichtsminister."

10:18 em  
Blogger Alicio skrev...

Maskinell översättning här:

Swedish Ambassador Signed Israel boycott

Criticism and demand for recall (Bocholter Borkener people sheet politics 19,1,2003)
Stockholm (rpo). For of Sweden Ambassador in Germany, Carl Tham, it hails sharp criticism. The diplomat along-published a call to a consumer boycott of Israeli products. How the press agency TT reported on Sunday, three civil opposition parties required the recall Thams because of rough injury of its diplomatic obligations. Foreign Minister Anna Lindh dissociated herself from the call published in the newspaper "Dagens Nyheter" and called boycott actions "unsuitable" in relation to Israel. She explained, Ambassadors would be quite a right to public expression of private opinions with regard to foreign policy. This encounters however "certain limits". Lindh did not want to take position for the concrete behavior of the Ambassador in Berlin. The call was published on Saturday of 73 prominent Sweden from politics, culture, media and churches in the newspaper "Dagens Nyheter". The Tham changed by the liberal people's party to the Social Democrats was before its appointment as Germany Ambassadors among other things a minister of education.

10:26 em  
Anonymous Arthur skrev...

Jag vet inte, jag läste bara kritiken i SvD. Detta var bara ett referat av uppropet i DN eller hur? Min tyska är på babelfish-nivå. Vad är Bocholter-Borkener Volkblattes för en tidning?

10:35 em  
Blogger Alicio skrev...

Ja, kanske bara ett referat från DN-uppropet.
Jag vet inte heller vad det är för tidning.

10:54 em  
Anonymous ASO skrev...

Arthur, Alicio,

Uppropet behandlades i SvD av både Göran Skytte och Fredrik Malm (i slutet av januari 2003). Jag har inte hunnit kolla om dessa kommentarer ligger ute på nätet. Den som har tillgång till presstext eller dylikt kan säkert hitta dem där. Vad jag minns skrev även Kristian Gerner om saken i Expressen (i början av februari 2003).

Vid sidan av Carl Tham framträdde som bekant även ärkebiskop K G "HOPP" Hammar som ledande namn - samme Hammar som i ett senare upprop (sommaren 2004) försvarade rätten att bära religiösa symboler i arbetslivet (läs muslimsk slöja): "Ge islam större utrymme".

Som framgått är inte K G Hammar lika villig att verka för kristna eller judiska symboler med samma entusiasm...

(I UK har vi en likande figur som heter Dr Rowan Williams, Archbishop of Canterbury. Hans stora mission i livet är att fördöma Bush, Blair och - naturligtvis - Israel när han nu inte vänslas med diverse despoter i Mellanöstern.)

4:49 em  
Anonymous Arthur skrev...

K G Hammar är en olycka. Man kan förstå om han som ärkebiskop vill döpa judar men ibland ger han intryck att snarare vilja döda judar eller saknar han bara förmågan att inse att det han kommenterar rör riktiga levande människor? Om det teologiskt har han också sagt otroliga saker. Jag har nästan fått intrycket att Sveriges sextioåttonde ärkebiskop står för en kyrka som våra första sextio inte ens skulle kunna erkänna som kristen.

Med reservation för att föregångare som Olavus Lambatungha kanske inte var så teologiskt finslipad.

9:16 em  
Anonymous ASO skrev...

Arthur,

Notera hur dessa ställningstaganden alltid sitter ihop: de som idag vill komma åt det pyttelilla judiska folket och deras pyttelilla stat gör det lättast genom att engagera sig för den så kallade "muslimska minoriteten" - i synnerhet de mer militanta elementen inom ummah (dit åtminstone jag räknar slöjorna och skäggen). Personligen frågar jag mig hur 56 nationer och över en miljard människor någonsin kan forma en minoritet?

Ett av vår tids största mysterier...

9:20 em  
Blogger Per Stromsjo skrev...

Hammar har förvisso slirat betänkligt vad avser kyrkans bekännelse.

9:40 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan