Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-13

Lågkonjunktur till 2020?


OECD varnar för att tillväxten kommer att sjunka till hälften av vad den är idag om tjugo år, om inte ett antal viktiga reformer implementeras snarast:

Man pekar på en bristande integration av tjänstemarknaderna som "fortfarande är mestadels uppdelad per land" som en av de främsta orsakerna till att viktiga tillväxtmöjligheter i Eurozonen fortfarande inte utnyttjas.

Större flexibilitet på arbetsmarknaden skulle också öka möjligheterna att föra valutapolitik, eftersom det skulle kunna minska kostnaden för att kontrollera inflationen, sade OECD. [Deras] rapport indikerade att "Förbättrandet av ramverket kring möjligheterna till innovation också är ett viktigt sätt att stimulera tillväxten".


1 Comments:

Blogger Wille skrev...

Det handlar väl inte nödvändigtvis om en lågkonjunktur (min gissning är att nästa lågkonjunktur kommer långt innan 2020), snarare en ännu större stagnation i Europa än vad vi redan har.

I dagsläget är det inte ovanligt med t ex estniska unga kvinnor som söker sig till Sverige och Finland i jakten på ett bättre liv med någon äldre man.

Här är min profetia: runt 2020 kommer många unga svenska kvinnor att söka sig till t ex Estland i jakt på ett bättre liv med någon äldre välbeställd Est. :)

Ta nuvarande utveckling för svensk arbetslöshet och tillväxt, läg den mot motsvarande estnisk utveckling och extrapolera 15 år framåt. Då ser man att den profetian inte nödvändigtvis är helt uppåt väggarna..

3:37 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan