Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-07-08

BBC får äntligen användning för t-ordet


Terrorism innebär avsiktligt våld mot oskyldiga för att uppnå ett visst politiskt syfte. Terrorism beskriver inte detta syfte, som kan vara lovvärt eller förkastligt, utan är en beskrivning på den använda metoden.

I samband med terrorattackerna i London, som nu har krävt minst 50 dödsoffer och 700 skadade, är det intressant att observera ett fenomen hos nyhetsorganisationen BBC. Deras policy är att inte använda ordet "terrorism", utan använda förskönande beskrivningar såsom "militanta attacker", vilket felaktigt förskönar attackmetoden till något den inte är. Igår framgick det dock med all önskvärd tydlighet vad som gäller när brittiska civila utsätts för ovannämnda metoder:
"London skakas av terrorattacker" (tips via Israpundit).

I BBC-journalisternas
redaktionella riktlinjer står det dock:

"Ordet 'terrorist' som sådant kan bli en barriär istället för ett hjälpmedel att förstå. Vi bör försöka undvika begreppet [om det inte kan hänföras till tredje parts uttalande]. Vi skall låta andra karaktärisera, medan vi rapporterar de fakta vi har."

Det bedömdes alltså inte finnas någon påträngande risk för att BBC:s rapportering från London-attackerna skulle bli en "barriär" istället för ett sätt att "förstå" vad som hände. Och den här dubbelmoralen har också erkänts öppet av BBC till HonestReporting. Ordet "terror" undviks inte i alla sammanhang. En IRA-bombning och en palestinsk självmordsbombning som inträffade nästan samtidigt i mars 2001 hade beskrivits som "terror" respektive "militant attack":

"Det har länge varit BBC:s inrikespolicy att beskriva terrorister på Nordirland, oavsett religiös tillhörighet, som terrorister, medan BBC World Service [i sin internationella rapportering] inte beskriver någon i de termerna."

Om IRA mördar britter är det alltså terror, men inte om civila i andra länder mördas med exakt samma metod av andra grupper. Hur många versioner av "fakta" finns det?

Traditionella media kommer att förlora alltmer trovärdighet gentemot nya mediakanaler, så länge som det inte går att förvänta sig opartiskhet från dem. Att inte kalla terror för dess rätta namn är inte "opartiskhet", utan ett sätt att ta ställning för en försköning av terrorism. Och detta är i ännu högre utsträckning än BBC TT:s signum.


2 Comments:

Blogger Carl-Robert skrev...

Ja, det är ju klart, det ska till att man själv angrips. Empati kan vara svårt ibland.

3:12 em  
Anonymous Roland Pettersson skrev...

BBC har givit oss en mycket bra exempel på vad orden dubbelmoral och rasism betyder.

Vid två likadana terrorattacker dels mot judar och dels mot britter så skall BBC-journalisterna tydligen beskriva attacken mot judarna med orden ”en militant attack" medan attacken mot britter skall kallas ”en terrorattack".

Ett solklart exempel på dubbelmoral och rasism. BBC anses ju vara vänster så ingen är väll förvånad.

4:24 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan