Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-06-28

"OPEC, we have a problem."


Alltmedan oljepriset den här veckan sprängde rekordvallen 60 dollar per fat, tog vetenskapen ett stort kliv framåt idag för att lösa det globala energibehovet. EU beslutade att bygga världens första kärnfusionsreaktor i ett konsortium med 30 länder: International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) .

I motsats till dagens kärnkraftverk, som utvinner energi genom klyvning av atomkärnor (fission) så innebär den nya metoden att atomkärnor slås ihop, vilket är den process som försiggår på solen och i exempelvis vätebomben. Bränslet som används är tungt väte, vilket kan utvinnas ur vanligt havsvatten. Den nya tekniken skulle lösa jordens energibehov under mellan 1000 och 2000 år framåt. Med det perspektivet är det kanske inte för mycket begärt att vänta i upp till 50 år, vilket kan behövas för att utveckla en anläggning som klarar de temperaturer på 100 miljoner grader som processen medför.

Den nya reaktorn ska placeras i södra Frankrike, och kommer att ta 10 år att bygga till en kostnad av ca 40 miljarder kronor. Den totala kostnaden kommer att uppgå till ca 100 miljarder kronor.

Läs mer här och här.


7 Comments:

Blogger Stefan skrev...

Visst vore det bra om världen såg en fungerande, storskalig, kommersiell fusionskraft som energikälla. Tyvärr lär det, precis som du säger, dröja ett bra tag innan det fungerar. Om det går att få att fungera alls. Det är inte säkert.

Under tiden som fusionsforskningen pågår lär verkligheten med en allt mer ansträngd balans mellan utbud och efterfråga på vår idag viktigaste energikälla, oljan, bli ett allt större geopolitiskt, ekonomiskt och socialt problem. Om det nu hjälper, borde vi alla be en bön att Saudiarabiens oljeproduktion inte når sitt produktionsmaximum inom kort, vilket ett allt större antal analytiker varnar för (se t ex vad Matthew Simmons, Henry Groppe, Colin Campbell, Boone Pickens och Jean Laherrere säger). Oljan är nog viktigare för världsekonomin än de flesta tror.

9:53 em  
Blogger Sebastian Weil skrev...

Det vore intressant med en utvecklande kommentar om hur det är bra att ta 100 miljarder kronor från EU:s skattebetalare och sedan låta politiker bestämma vad dessa skall användas till.

Bara den som inte förstår hur oerhört mycket detta rubbar en ekonomi kan applådera.

Finns det en marknad för nya energikällor så uppkommer dessa ändå. Det enda denna idioti leder till är att ta bort 100 miljarder kronor från satsningar som människor själva vill ha och kasta det på ett projekt som byråkrater och politiker i EU vill ha.

9:34 fm  
Blogger Magnus skrev...

Det stora problemet med fusion är att vi inte vet om det kommer att fungera. Men det är rätt att försöka... att finansiera forskning genom att gemeneman får lägga en spänn på de dom vill satsa på är inte särskilt inteligent eller effektivt!

Jag skulle dock vilja se en rejäl satsning på bränsleceller från EU det skulle kunna ge cash än snabbare och det är definitivt något som hör till framtiden.

11:04 fm  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Lång väg att gå innana fusionsenergin blir något att räkna med, om någonsin. T.o.m. i vätebomben måste ju fusionen ha hjälp av fission för atgt det ska bli något av det.

Kul att se Sebastian Weil när han som konskvent nyliberal dissar kärnkraften som ju, utan statliga subventioner och gararntier i alla dess former, aldrig hade blivit utbyggd i Sverige.

8:42 em  
Blogger Alicio skrev...

Sebastian, jag kommenterade endast den vetenskapliga sidan av frågan, och ser den som en stor framgång. Jag känner inte till hur beslutsprocessen har sett ut, eller om projektet hellre borde ha utförts av andra länder.

Däremot är det uppenbart att det sårbara oljeberoendet, och den kartellekonomi som branschen karaktäriseras av, är skadlig för utvecklingen och ekonomin. Lägg sedan den ekologiska aspekten, och jag tror att många inser att vi måste hitta alternativ. Fördelen med fusion är ju också att det inte bildas radioaktiva restprodukter som vid traditionell kärnkraft (fission).

Mvh - Alicio

9:47 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Fördelen med fusion är ju också att det inte bildas radioaktiva restprodukter som vid traditionell kärnkraft (fission).

Inte riktigt sant. Det bildas inga klyvningsprodukter eller tunga grundämnen pga neutroninfångning hos uran, så som sker vid fission. Icke desto mindre, hos det materialet som man har tänkt att innesluta reaktorn inom (vad nu det ska vara för något) kommer det att bildas radioaktiva infångningsprodukter.

Håller du med Sebastian att staten inte ska subventionera forskningen och byggandet av kärnkraftreaktorer, Alicio?

11:54 em  
Blogger Alicio skrev...

Bulten, jag tycker att det finns tillfällen då också en begränsad mängd statliga medel kan bidra till en effektiv energiforskning och utveckling. Jag har inte sett att Sebastian skulle vara kategoriskt emot detta.

2:02 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan