Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-06-27

Ännu ett skäl till maktskifte


SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson hade igår (26 juni pdf) en tänkvärd artikel om Sveriges Mellanösternpolitik, med följande slutord:

Det blir en skillnad med alliansen i regeringsställning. [En] borgerlig biståndsminister [skulle aldrig] beskriva Israels säkerhetsmur som "vansinnig och sjuk".

Och än mindre skicka mångmiljonbelopp från svenska skattemedel i bistånd till en terrororganisation. Ett maktskifte i Sverige kan i förlängningen vara bra även för Mellanöstern.


7 Comments:

Anonymous Roland Pettersson skrev...

En mycket bra ledare av Claes Arvidsson. Jag håller med honom i allt han skriver. Göran Persson tillhör den humanistiska verklighetsförankrade vänstern medan Aftonbladet tillhör brunvänstern.

10:00 fm  
Anonymous Martin skrev...

Ehm... Jag tycker att ledarartikeln ifråga gör ett ganska förvirrat intryck, inte minst som Arvidsson tycks tro att ett gemensamt uttalande från de nordiska utrikesministrarna skulle bli markant annorlunda med borgerlig minister i Freivalds ställe. Det kan tänkas att våra nordiska grannar uppfattar detta som en smula arrogant.

Viktigare dock är att man frågar sig varför en borgerlig regering inte skulle komma med klumpiga utrikespolitiska uttalanden. Förutstätter du då att Maud "tokigheter" Olofsson och Mauricio "ut med packet" Rojas inte skulle få något inflytande i en sådan ministär? Eller att regeringsuppdraget skulle få dem att ta sig i kragen?

Det verkar som att den socialdemokratiska regeringen alltid jämförs med en idealföreställning om hur en borgerlig regering skulle ta sig ut. Det är inte särskilt rättvist.

10:58 fm  
Blogger Niklas Lindgren skrev...

Nja det ar val inte sa himla forvirrat eller ens arrogant att ett sam-Nordiskt utttalande skulle bli nogot annorlunda. Det skulle forvana mig mycket ifall de Nordiska regeringarna hade en identiskt syn pa demokrati och tyranni nar det galler mellanostern. Betank tex att Danmark bidrog med trupp till att avsatta Saddam, medan var svenska regering, atminstone i den inrikespoltiska debatten, har slatt sig for brostet for att ha varit emot kriget. Alltsa var troligtvis detta uttalande nagorlunda utvattnat. Det ar alltsa mojligt att en borgerlig svensk regering hade kunnat komma upp med nagot mer modigt och spannande i samverkan med den danska regeringen.
Sedan finner jag det underhallande att du bedommer var bistandsministers asikt om den sa kallade muren som ” en groda. Formodligen tycker inte var bistandsminister det...Alltsa handlar det om nagot annat en grodor och att gora bort sig, nej det handlar omn mojligheter till en annan politik.

8:58 em  
Blogger Niklas Lindgren skrev...

Forresten sa borjar jag bli trott pa kommentarer som "Mauricio "ut med packet" Rojas".
jag kan forsta varfor kryptofascisterna i Sverigedemokraterna garna feltolkar Rojas for sina egna dunkla motiv. Men varfor ar det sa manga som sa garna staller upp och hjalper dessa rasister med vantolkningen av Rojas? Har ni nagra motiv overhuvudtaget, eller ar uttrycket "nyttig idiot" okant for er?

9:45 em  
Blogger Dico skrev...

Vill inte göra Alicio ledsen med svensk mellanösternpolitik har varit konsitstent och sammanhängande oavsett regering.

Så har biståndspolitiken. Utom möjligen det faktum att Affe dansade lite runt en lägereld...

11:09 em  
Blogger Niklas Lindgren skrev...

Jag undrar om den samlade borgerligheten har gett Dico mandat for att vara dess talesman angaende mellanostern...Kan du Dico ga i jord for att en borgerlig bistandsminister hade kallat den sa kallade "muren" i Isarel for "vansinnig och sjuk"?

11:28 em  
Blogger Sosse STHML skrev...

Mycket bra artikel, i det stora hela.

Det är sant att den svenska utrikespolitiken genomgått en genomgripande förändring under Göran Perssons år vid makten. Det är också sant att denna process inte precis stått i fokus för regering kommunikativa ansträngningar, eller ens för dess interna arbete. Det är svårt att tänka sig att en platshållare som Carin Jämtin skulle ha fått sitta kvar på en post som GP betraktade som viktig. Samma observation kan f.ö. göras om Marareta Winberg, på tiden innan hon blev avsatt med sinekur. Vilket säger mer om GPs politiska prioriteringar än om Sverige hållning till yttervärlden.

Huruvida dessa frågor skulle få en mer framskjuten plats i ett tilltänkt borgerligt regeringsalternativ är svårt att sia om. Personligen tror jag det, eftersom det är ett område där det är relativt lätt för ett borgligt parti att särskilja sig från de övriga utan att genast få en åsidosatt grupps företrädare på halsen. Men jag är skeptisk till om den svenska politikens faktiska inriktning skulle ändras - det fundamentalla avståndstagandet med Palmelinjen har ju redan skett.

Även om Aftonbladets kultursidor måhända inte har upptäckt det ännu.

3:08 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan