Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-06-29

Hatet måste avslöjas


Krönika i Göteborgsposten: Judehat fortsätter förpesta vardagen

Antisemitismen behöver avslöjas och debatteras, skriver GP:s Peter Götell.
Som troende muslim blir jag allt mer orolig över det judehat som ökar bland unga muslimer. Så skriver
Emine Onatli i sin krönika på Aftonbladets ledarsida i söndags. Hon tar upp en fråga som få andra inom hennes trosinriktning vågat nämna. När historikern Mikael Tossavainen för ett par år sedan publicerades en rapport med namnet "Det förnekade hatet" [pdf] som vittnade om judehat och utfall mot judar bland lever i några skolor i Sverige, mötts den av motstånd. I denna berättade lärare i storstadsförorter- bland annat Göteborg - om situationer på skolor där unga muslimska invandrarkillar använde ett mycket grovt språk om och mot judar.

Den här "nya" antisemitismen har beskrivits mer ingående i andra större rapporter bland annat den som EU:s organ mot rasism och främlingsfientlighet (
EUMC) publicerade 2003 efter flera kontroversiella turer. Rapporten pekade på en växande antisemitism i flera europeiska länder, framförallt i Frankrike, Belgien, Holland men även en viss ökning i Sverige. Denna har sin förankring i flera politiska riktningar; traditionell extremhöger och nynazism, antiglobaliseringsvänstern och vissa kretsar av yngre muslimer, inspirerade av islamisk kampretorik mot staten Israel.

[...] I högerextremistiska kretsar i Sverige är antisemitismen nu på uppgång. Och vissa inom vänstern sprider myter om hur judar styr och ställer runt om i världen. Judehatet är alltså inget teoretiskt historiskt problem, om nu någon tror det. Så ser verkligheten ut i vårt land sommaren 2005.


16 Comments:

Blogger Alicio skrev...

Några tidigare kommentarer som gick långt utanför ämnet togs bort.

12:54 fm  
Anonymous Roland Pettersson skrev...

I mitt jobb inom verkstadsindustrin så träffar jag aldrig några arbetskamrater som säger sig vara nazister. Däremot träffar jag en del som säger sig tillhöra vänstern. När jag pratar med dessa vänstermänniskor kan jag ibland få höra dom mest häpnadsväckande påståenden om judarnas egenskaper. Det är helt klart politiskt korrekt att vara vänsteranhängare och samtidigt rasist så länge man håller sig till rasism mot judarna.

Jag kan inte fatta varför antirasismorganisationerna - exempelvis Expo - vänder bort blicken från detta problem.
Är det kanske så att det är mest vänsterfolk inom dessa antirasismorganisationer och att problemet med vänsterrasism är en alltför het potatis att hantera inom dessa organisationer? Man vill inte sätta dit sina kamrater?

12:58 fm  
Anonymous Manco skrev...

Expo har skrivit om Ahmed Rami och Israel Shamir m fl. Av den senare dessutom blivit anklagade för att vara en front för ADL.
Mitt intryck är att Expo visst bevakar brunvänstern.

12:59 em  
Anonymous Anonym skrev...

När jag pratar med dessa vänstermänniskor kan jag ibland få höra dom mest häpnadsväckande påståenden om judarnas egenskaper.

Judehatet går som röd tråd genom vänsters historia. Inte ens en av dagens stora ikoner som Heidegger, går fri. Och förresten, nazismen betecknas idag som ”höger”, men det faktiskt heter NSDAP och deras partiprogram kan omöjligen betraktas som ”höger”. Det skulle vara intressant att debattera antisemitism under Europas historia.

Är det kanske så att det är mest vänsterfolk inom dessa antirasismorganisationer och att problemet med vänsterrasism.

Självklart, fast vänsterrasism är ganska speciellt. Jag tror att den består av två delar. Första mindre del utgår från deras ideologi. Vänster strävar efter ett totalitärt samhälle och allt som inte passar dit ska utrotas. Därför visar vänster förståelse för andra totalitära läror men hatar individualismen.
Den andra, största del av vänsters selektiva rasism bygger på simpel avundsjuka. Vänster har aldrig lyckats förverkliga någon del av det ”lyckliga” samhälle. Resultat av deras ansträngningar är miljoner döda i sibiriska Gulaglägren, på risfälten i Kina och Kambodja eller djungler i Vietnam. Vänster hatar alla som lyckas, som blir framgångsrika. Det finns ingen som är mera avundsjuk, grinig eller sur som en vänsterpajas som träffar en framgångsrik individ. Och det behöver inte handla om pengar. Lägg detta ihop och då förstår du varför vänster gillar ”losers”, men hatar alla individer som lyckats i sina liv. Du kan också lyfta upp det på nationell nivå. Ersätt en loser från ett invandrarghetto med Palestina och en framgångsrik individ med Israel eller USA. Och varför judar? Därför att de, trots sina framgångar, är en av svagaste minoritet i ett samhälle.

Lubbe Ferrysson

2:30 em  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Sorry for beeing out of line Alicio!

Det som är mest frustrerande med vänsterns förnekelse av antisemitismen i Sverige är att den inte bara förklarar utan även ursäktar antisemitismen mot bakrund av Israels agerande och USA:s inblandning i MÖ. Vi ska alltså inte förvånas över att det blir som det blir. Gott och väl.

Men problemet är att detta är en ohederlig argumentation. Logiken den bygger på kan/får/går nämligen inte att använda som förklaring (eller ursäkt) för muslimofoba yttringar. Då anses den som rasistisk och imperialistisk, trots att mekanismerna bakom är identitiska.

Personligen ogillar jag förenklade förklaringar/ursäkter av det slaget oavsett vilken sida som använder dem, men vänstern ogillar bara den ena. Och det är förkastligt. Det krävs balans annars förlorar man trovärdigheten, och den har vänstern förlorat sedan länge.

3:09 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Jag kan knappast tro att mina citat från Emine Onatli:s krönika i detta ämne var det som fick Alicio att gå fram med saxen. Jag får väl istället lära mig att alla inlägg där man bemöter "Olaus Petri" riskerar att hamna i papperskorgen. Följaktligen bör inget seriöst material blandas in i sådana inlägg, lärdom för framtiden.

Nåväl, grunden till denna debatt om arabisk antisemitism är ett 41-sidigt hafsverk från Mikael Tossavainen där det numerära underlaget för undersökningen beskrivs i följande termer:

Följande avsnitt bygger på intervjuer med ett tiotal personer som samtliga har mångåriga
erfarenheter av situationen i förortsskolor med en stor andel elever med arabisk och/eller muslimsk bakgrund i Stockholm, Göteborg och Malmö, antingen som lärare eller som
föredragshållare.


vilket får Tossavainen att reservera sig lite klädsamt:

Eftersom antalet intervjuer är begränsat är det för tidigt att på detta stadium
med säkerhet uttala sig generellt om antisemitismens utbredning och intensitet i kvantitativa
termer


Beställaren av undersökningen, Svenska kommittén mot antisemitism, lider dock inte av samma tveksamhet att dra slutsatser från materialet:

Historikern Mikael Tossavainen visar i denna forskningsrapport hur detta hat gör
avtryck i det svenska samhället. ...... Varken
skolledningar, politiker eller journalister vill eller vågar ta upp frågan. Problemet
bagatelliseras eller förnekas.


och sen lever den undermåliga undersökningen vidare, typ som i GP:s ledarartikel.

Nåväl, Aftonbladet-krönikören Johanne Hildebrandt gör dock på en eftermiddag om Tossavainens undersökning, hon ringer upp samma antal skolledare och lärare som anges i Tossavainens "undersökning" och diskuterar samma problem med dem. Och får ett lite annat resultat, om man säger så, läs själva!

7:15 em  
Anonymous Olaus Petri skrev...

För att försöka hålla mig inom det acceptabla. Jag kör in saxen i ditt citat:

"Varken
skolledningar, politiker eller journalister vill eller vågar ta upp frågan. Problemet
bagatelliseras eller förnekas."

Kan det ligga något i detta påstående? Och skulle inte det kunna förklara en del av svaren på Hildebrandts frågor (hur nu de var packeterade)? Rädslan att bli "felciterad" är stor och med det tolkningraster som du använder dig av så blir det förstås livsfarligt att yttra sig.

Vi kan väl vända på steken? Varför tror du att Svenska kommittén mot antisemitism har en agenda som går utanpå att sitt uppdrag? Vad har du för belägg för det?

Redovisa gärna var du fått din inställning ifrån och vad den är baserad på. Den borde ju vara välgrundad utifrån intervjuer med mer än tio personer. Jag föregriper ditt svar: "Det sitter i ryggmärgen på mig för jag vet att jag har rätt".

Mer faktatyngt än så lär det knappast bli. Men det räcker väl som vanligt för dig, men bara åt ena hållet förstås.

7:51 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Både Hildebrandts och Tossavainens "undersökningar" håller för låg kvalitet för att kunna dra några slutsatser ifrån dem.

Skillnaden är bara den att den ena sägs vara vetenskaplig, den andra är bara ett experiment att se om man med återupprepande av de i "det vetenskapliga arbetet" beskrivna metoderna kommer till samma slutsats.

Och det gjorde man inte.

Slutsats: Området förtjänar en bättre undersökning!

Sen har jag fundrat lite på om det är specifikt judiska ungdomar i Sverige som har svårt att komma in på pubar och restauranger. Kanske det finns någon här som har erfarenheter som kan förtälja oss om detta?

Varför tror du att Svenska kommittén mot antisemitism har en agenda som går utanpå att sitt uppdrag? Vad har du för belägg för det?

Tja, belägget är väl i så fall just det att de övertolkar en uppenbart undermålig undersökning.

8:06 em  
Anonymous Arthur skrev...

Bult!
Johanne Hildebrandt skrev inte att hon ringt samma antal. Hon skrev "jag ringde upp lärare och rektorer" Hennes artikel är en god illustration av Tossavainens rapport. Det finns många graverande uppgifter i rapporten. Johanne Hildebrandt viftar på ett ytligt sätt bort det mindre graverande och förtiger resten.

Hon slutar med ett hånfullt
"Så jag är uppenbarligen också en del av någon form konspiration."

Om detta kan man säga att hon faktiskt arbetar på en tidning som i sin passionerade fientlighet till Israel balanserar på nyhetsförfalskningens rand. Inte heller behöver jag påminna om höjdarrubriken "Den korsfäste Arafat" vilket naturligtvis skall påminna om tesen att judarna mördade Jesus.

8:54 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Så jag ringde upp lärare och rektorer i invandrartäta områden. Känner ni igen er i artikeln?

Svaret blev överraskande ett unisont - nej. Ingen av de tolv hade upplevt att muslimska elever vägrat att delta i undervisningen eller förnekat Förintelsen.


Tolv alltså, det går klart inom mängden "ett tiotal", den termen som den akademiskt utbildade historikern med stringent vetenskaplig precision väljer att ange för sitt undersökningsmaterial.

Journalisten är bara lite mer precis än forskaren!

10:06 em  
Anonymous Arthur skrev...

Bult!
Jag skulle läst mer grannlaga.

Hildebrandt är dock en del av bortviftningsproblemet och arbetar på en tidning från vilken jag väntar mig bortförklaringar i detta fall.

Hildebrandts svar illustrerar också hur de som avskyr Israel har svårt att skilja Israel från judar i allmänhet. Jag kan inte se något som motiverar att hon plötsligt infogade "israeliska soldater dödade en elvaårig palestinsk pojke häromdagen" i detta samanhang.

Rapporten är rätt utförlig och innehåller kommentarer om antisemitismen i arabvärlden, dess bakgrund och koppling till nazismen, antisemitism observerad av EUs utredning, antisemitiska brott mot judar i Sverige, antisemitism på svenska islamiska webb-siter, TV-stationer som sänder från arabvärlden och är tillgängliga i Sverige, antisemitiska publikationer och ett förolämpande brev från en elev som vägrade höra en överlevande, elakt nog publicerat med orgialets orginella stavning, med mera.

Det är ingen stor statlig utredning utan ett verk av en ensam doktorand men ändå långt mer än vad Hildebrandt försöker ge sken av.

Den koroboreras också av EUs rapport. Anekdotiskt kan vi minnas överfallet på det judiska fotbollslaget för några månader sedan. Förövarna var muslimska barn från en utsatt förort. Det är lätt att gissa sig till jargongen hemma hos dem. Deras lag fick stanna kvar i fotbollsförbundet som slätade över och viftade bort.

10:56 em  
Anonymous Guardian skrev...

"En rapport av historikern Mikael Tossavainen om antisemitiska inställningar bland muslimska skolelever. Den har fått stor uppmärksamhet internatinellt, men är rätt liten och tunn.
– En pilotstudie, säger Heléne Lööw. Man kan inte dra några långtgående slutsatser av det tiotal personer han har intervjuat."

SVD 20 jan 2004
Lööv är alltså den största auktoriteten inom området i Sverige

2:31 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Bulten och Guardian försöker förvränga syftet med studien, för att skapa intrycket att den inte visar det den säger sig visa. Studien har aldrig gjort anspråk på att visa mer än den visar.

Läs Intoleransrapporten och sluta sprida revisionism här.

2:59 fm  
Anonymous Olaus Petri skrev...

Bulten!

Du menar alltså att muslimska ungdomars svårigheter med att komma in på krogen slätar över de judiska ungdomarnas erfarenheter av antisemitism?

Varför gör du denna parallell?

På vilket sätt belyser den Tossivainens tentativa resultat? Du måste alltså mena att de hör ihop på något sätt?

12:15 em  
Anonymous Anonym skrev...

Jag tycker att underlaget i Tossavainens rapport var lite magert, men ändå pekar ut oroväckande utveckling och bör seriöst diskuteras. Jag tycker att Emine Onatlis artikel i Aftonbladet inte är bra. Jag tycker att man inte ska behöva utbilda ”imaner” i tolerans eller lära dem att göra skillnad på en stat och folk. Däremot är hon modigt att överhuvudtaget ta upp frågan om judehatet bland muslimska invandrarungdomar.
Hildebrandts krönika i Aftonbladet är ett riktigt bottennapp. Det krävs en rejäl portion av enfald för att ställa hennes artikel mot Tossavainens undersökning, eller EUMC rapport. Förtroende för vänstervridna svenska journalister är inte hög och jag kan tänka mig att en seriös forskare och en journalist från en kvällsblaska inte får samma svar på problemen. Dessutom avslöjar Hildebrandt sig själv när hon skriver:
Judarna har hatats och blivit förföljda sedan tidernas gryning och blivit utsatta för fasansfulla övergrepp. Okej.
Sant är också att israeliska soldater dödade en elvaårig palestinsk pojke häromdagen.


Så det var ”Okej” att judarna utsattes för övergrepp. Det var ”Okej” med Förintelse. Man kan sätta likhetstecken mellan en dödad elvaårig pojke (detaljer om fallet självklart saknas utom häromdagen) och Förintelse. Hur korkad måste en journalist vara för att kvalificera sig till Aftonbladet?

Att judehatet är tilltagande i svensk samhälle vittnar inte bara Tossavainen och Onatli. I svenska moskeer predikas jihad, i svenska moskeer samlas pengar till terroristorganisationer.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9618638.asp
Det debatteras inte.

Jag tycker inte att Sverige behöver importera några nya antisemiter, det finns gott om inhemska. Klasiska nazisterna har fått nya bundsförvanter ur svensk rödbrun trashvänster som dr. Jan Samuelsson.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=196421

Och det var verkligen trevligt att få läsa så välformulerad och informativ försvar för antisemitism från välkända vänstersignaturer. Att anklaga Svenska kommitten mot antisemitism för en hemlig agenda, påminner om Sions Vises Protokoll eller Radio Islam. Det styrker mig i uppfattningen att kommunism är brott mot mänskligheten på samma sätt som nazismen.

Lubbe Ferrysson

12:24 em  
Anonymous A-K Roth skrev...

Om jag har fattat rätt har Bulten i Bo åsikten att Svenska kommittén mot antisemitismen skulle ha ett AGENDA annat än att bekämpa antisemitism.

Det låter helt barockt.

När folk kämpar mot att man kämpar mot antisemitism och annan rasism är det verkligen bedrövligt. Folk som gör det har ett riktigt människofientligt agenda.

1:56 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan