Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-06-23

Blair: EU-reformerna måste börja nu


Inför det stundande brittiska ordförandeskapet i EU höll Tony Blair idag ett tal till Europaparlamentet där han efterlyste en "modern" EU-budget som inte lägger 40% på jordbruket - en tydlig och välkommen örfil till Jacques Chirac.

Han sade sig vilja försvara ett "socialt Europa" och tillbakavisade "svartmålningen" av Storbritannien som ultraliberalt. De som svartmålar Storbritannien vill försöka tysta debatten om de reformer som unionen måste genomgå för att överleva, menade han, i en tydlig referens till Frankrike. Blair vill att EU blir konkurrenskraftigt i globaliseringen, och satsar på forskning och utveckling. EU:s budget måste spegla de reformer som unionen måste vidta för att förstärka Europas konkurrenskraft. En budget som om 10 år fortfarande till 40% utgörs av jordbruksbistånd är inte en sådan budget. Reformarbetet måste påbörjas omedelbart [även om det är osannolikt att tro att en budgetkompromiss kommer att hinna nås under det brittiska ordförandeskapet / Alicios anm.] Han menar att folkomröstningarna om konstitutionen visar att EU lider av en ledarskapsbrist, och inte en brist i institutionerna. EU-ledarna måste vinna förtroende hos befolkningarna genom att visa att de lyckas bekämpa arbetslösheten genom att skapa en konkurrenskraftig marknad, och genom att involvera befolkningarna i utveckligen. Han försvarade också fortsatt utvidgning av unionen, och sade att hinder mot en fri arbetsmarknad och mot utlokalisering inte kommer att rädda några jobb på längre sikt, även om det kan vara frestande att vidta på kort sikt.

Blairs tal möttes av flera applåder, och det var utan tvekan starkt och bra. Man kan se det i sin helhet nedan
. En utskrift finns här. Som en pikant gest, kanske till Jacques Chirac, har Downing Street också lagt ut en fransk översättning av talet.


Klicka för att se talet


1 Comments:

Anonymous Roland Pettersson skrev...

Fredstanken i EU är bra. Jag stöder EU eftersom ett förenat Europa förhindrar att tyranner som Walter Ulbricht och Adolf Hitler kommer till makten.

Men när man exempelvis läser om dagens EU:s slöseri med pengar till dom franska bönderna så blir man bedrövad. Tyvärr känns det som att Tony Blair just nu är en av mycket få ljuspunkter i ett annars kompakt intellektuellt mörker inom EU.

8:20 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan