Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-22

Tidningen Newsweeks skändning


Tidningen Newsweek, som kastade sig över en falsk rapport om att en koran hade spolats ned i en toalett på Guantánamo, tyckte tydligen att det var helt i sin ordning att, i sin japanska utgåva från februari, slänga den amerikanska flaggan i en soptunna. Allt för att fixa en häftig bild på omslaget, som man prydde med följande rubriker: "Dagen Amerika dog" samt "Drömlandet Amerika ruttnar bort".


Den amerikanska utgåvan hade en helt annan bild och helt andra rubriker. Var man kanske rädd för dödliga kravaller i USA?

(Via
Instapundit)

13 Comments:

Blogger Bulten i Bo skrev...

Tidningen Newsweek, som kastade sig över en falsk rapport om att en koran hade spolats ned i en toalett på Guantánamo skriver Alicio

Dagens Eko skriver dock:

Samtidigt kommer nya uppgifter som ger stöd åt tidskriften Newsweeks tidigare rapport om skändningar av koranen vid fånglägret på Guantánamobasen.

Det är Internationella Röda Korskommittén som nu går ut med att organisationen vid flera tillfällen har rapporterat till myndigheterna i USA om fall där muslimernas heliga bok skändades vid Guantánamobasen.

Avslöjandet är helt unikt, eftersom Röda Korset som regel håller sina rapporter till regeringar hemliga för att inte mista förtroendet när det gäller övervakning av att mänskliga rättigheter respekteras.

8:22 em  
Blogger Alicio skrev...

Bulten, du "glömde" en pikant detalj i texten:

"Vanhelgandet ska ha ägt rum under åren 2002 och 2003, men senare tycks övergeppen ha upphört."

De här övergreppen har redan utretts, precis som jag sade tidigare. De förändrar alltså inte slutsatsen som drogs om att de rykten som Newsweek rapporterade om visade sig vara ovederhäftiga.

8:30 em  
Blogger moje skrev...

Jag har iaf en engelsk version av Newsweek, med just den "japanska" framsidan...(USA:s flagga i papperskorgen).

Men men. Fattar egentligen inte vad grejen ær. Hur behandlas te.x. Bibeln i Saudi-arabien eller Iran egentligen? Bættre æn vad Væst hanterar Koranen?
Skulle inte tror det...

8:54 em  
Blogger Magnus A skrev...

I väst är det mot lagarna att skända en religionsskrift, medan de muslimer som hetsar mot USA för en skändning som inte verkar ha ägt rum säkert många själva önskar bränna biblar, amerikanska flaggor och liknande.

Det är som skillnaden mellan civilisation och ickescivilisation, och att den senares fantasifulla anklagelser och osymetriska krav inte kan vara en måttstock för den civilisation som anklagas måste vi förstå!

Jag blir verkligen oroad av Newsweeks omslag och uppfattning!

9:05 em  
Blogger Alicio skrev...

Moje, du kanske har en brittisk version? För tydligen såg den amerikanska versionen ut så här.

9:05 em  
Blogger Magnus A skrev...

Med "osymmetriska krav" avsåg jag att en sida menar sig ha rätt att både vara åklagare och vara domare, trots att den sidan inte alls ställer de krav på sig självt som anklagelsen gällt (utan i detta fall snarast systematiskt gör övertramp).

Motbudskapet från USA/väst bör kanske vara att USA/väst inte godtar sådant som anklagelsen gäller samt försäkrar att utredning gjorts samt visar respekt för de anklagandes tro med utrycklig vädjan om att frihet och respekt för andra religioner även tillämpas i muslimska länder?

Att väst och kristen tradition är intolerant är ett osant vänsterfloskel, som tyvärr ibland kryddas med att modern tillämpad islamism inte är ett uns mindre intolerant. Vad lögner kan göra för gott kan man ju fråga sig?

Att många i Europa, i synnerhet vänstern, inte ser detta som en drabbning mellan en religiös kultursfär (eller geopolitisk dito) och väst är ju häpnadsväckande blåögt, med tanke på fakta i själva sakfrågan!

Som sagt: oroande.

9:23 em  
Blogger Fjordman skrev...

Den islamske verden har jo ødelagt stort sett alle hinduistiske og buddhistiske templer i hele sitt område, og fortsetter med dette til og med i dag. Omkring 1000 kristne kirker er brent i Indonesia de siste fem årene. Hvorfor snakker ingen om det?

9:48 em  
Blogger Magnus A skrev...

Det ligger naturligtvis en önskan att skapa en konflikt bakom detta. Och därför är det nog oerhört viktigt att väst tydligt tar ned den påstådda skändningen av Koranen till fakta om vad som egentligen skedde samt garanterar att vi respekterar islam - men parallellt med detta även förklarar att vi har vissa krav på islam (inte hetsande om symboler utan vissa minimi- och generella krav på määnskliga rättigheter).

Att det bränns kyrkor är väl inte ovanligt när nya religioner slår igenom (gjordes även iav missionärer i Afrika; men en radikal statsreligion ger väl problem beträffande demokrati och mänskliga rättigheter), men att media i väst köper anekdoten att USA skändar islam och blundar för att islam i dag inte är tillåtande mot andra religioner är häpnadsväckande och om islam verkligen vore ett hot i väst (i vissa västländer har i dag iofs öppet sekulariserade muslimer livvaktsskydd), så vore helt klart de medier som på allvar tar anekdoten som utnyttjas för att skapa konflikt nyttiga idioter.

Islam behöver sekulariseras, och både respekt och krav på tolerans måste väl till för att komma någonstans där? Verkar som att det senare ofta negligeras.

Är det inte även så att man ibland misstänks som intolerant, rasist och liknande om man talar kritiskt om islam, men att det är helrätt och populärt att kritisera kristendomen för allt möjligt som den kanske inte ens har något ansvar för?

Jag kanske har delvis fel i det här sista (har inte tänkt igenom det så djupt - rent rasistisk intolerans har kanske ibland en alltför lik argumentation, och vad som sägs mellan svenskar i fikarum är nog inte så sällan rätt intolerant! :-/ ). Bara en känsla man får beträffande det öppna samtalet... mediasamtalet, om man så vill. En konformism som ibland är viktigare att pejla än dra slutsatser av resonemang under livlig diskussion. Även om det rationella ändå oftast får ett genomslag (t ex saltsjöbadsandan eller K-O Feldts kanslihushöger och skattereformen; konformism som i gränsöverskridande samförstånd gör det absolut nödvändiga - fast inte mer). Vore intressant med en vetenskaplig mediastudie om just hur islam och kristendomen framställs i media (exempelvis med de metoder som initierades av Weibull på 60-talet; känner Timbro egentligen till dem, med tanke på exvis Norbergs brist på någon form av metodisk "pregnans" och kvalitet i exvis kritiken mot biblioteken mm...?).

10:49 em  
Blogger Magnus A skrev...

Tillägg till första stycket i föregående inlägg:

Om vikten av västs tydlighet i att ta ner den fråga som mest är en påhittad provokation som ska skapa konflikt (påstådda skändningarna av Koranen) är essentiell för en positiv utgång av det som den provocerande islam istället vill ha till en strid mellan två sivilisationer, ja i så fall så måste man nog vara pessimistisk med tanke på hur media i väst agerar, eller är jag för pessimistisk?

Kan lögner från islamister som genererar konflikter INOM väst, med dess dikotomisering av väst och islam, ÄNDÅ leda till att detta kampinriktade, och knappast sekulära, islam INTE flyttar fram sina positioner?

(Den sista meningen här tog ett tag att formulera ;-)

11:07 em  
Blogger Alicio skrev...

Jag gillar dina formuleringar, Magnus :) Alltid klara och tydliga...

11:12 em  
Blogger Marcus Olausson skrev...

"Vanhelgandet ska ha ägt rum under åren 2002 och 2003, men senare tycks övergeppen ha upphört."

Hur definieras övergrepp av ting? Är det hanterande av ting utan tingets uttryckliga medgivande?

12:19 fm  
Blogger Bulten i Bo skrev...

Väldigt vad mina kommentarer på Alicio i Underlandet bara försvinner. Är det pga Blogger, nej, hittilss har det inte hänt på en enda annan blogg att mina kommentarer spårlöst går upp i rök. Måste vara något annat!

Vi tar kommentaren en gång till, vore tacksammen om blogadministratören i händelse av censur kunde lämna en notering om detta så jag slipper göra arbetet en gång till:

"Precis, och det som står i Ekots notis ger alltså stöd åt Newsweeks ursprungliga artikel"

6:29 em  
Anonymous ASO skrev...

Den islamske verden har jo ødelagt stort sett alle hinduistiske og buddhistiske templer i hele sitt område, og fortsetter med dette til og med i dag. Omkring 1000 kristne kirker er brent i Indonesia de siste fem årene. Hvorfor snakker ingen om det?

1. Därför att västvärlden är upptagen med att odla sitt USA-hat, sin relativistiska multikulturalism och (falska) moraliska suveränitet.

2. Därför att Islam alltid varit en enkelriktad religion. Vad som gäller för den "rättrogne" gäller inte för den "otrogne". Islam betyder bokstavligen "underkastelse" (motsatsen till den gyllene regeln).

Med andra ord två förhållningssätt som passar varandra som hand i handsken!

12:52 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan