Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-02

SVT:s önsketänkande om upphovsrättskritikerna


En av de större folksamlingarna på Första Maj utgjordes av Piratbyråns evenemang i Vasaparken i Stockholm, där man kunde lyssna på tal av bl.a. Jonas Birgersson samt umgås till musik och träffa andra aktiva upphovsrättskritiker. Men datumets symbolik har sina gränser.

Copyriot-skribenten Rasmus Fleischer berättar att Sveriges Televisions Kulturnyheterna (
se reportaget) häromdagen försökt att framställa upphovsrättskritiker som delar av en homogen så kallad "fildelningsvänster". Inte minst genom noggrannt urval av intervjupersoner kombinerat med en kreativ redigering av det som exempelvis Fleischer sade.

Han reder ut Kulturnyheternas begreppsförvirring, som retat upp många aktiva, i inlägget
Parkmingel och piratpolitik.


10 Comments:

Anonymous Anonym skrev...

Fast nog drivs 99% av alla fildelningsvänner av samma "ideologi" som den värsta allt-ska-vara-gratis-bara-någon-annan-betalar-vänstern.

10:05 fm  
Anonymous Anonym skrev...

Nej, anonym, det håller jag inte alls med om. Visst finns det en hel del sådana, men de är inte alls så dominerande som du tror, och jag tycker att det är rätt lustigt varje gång någon socialist argumenterar MOT statligt upprätthållna monopol.

1:00 em  
Blogger Magnus A skrev...

Anonym "2": Vad talar du om för statligt upprätthållna monopol?

Menar du upphovsrätten? Den är precis lika människoskapad som äganderätten överhuvudtaget. Menar du att skivbolagen har monopol? Det finns inget som ens tyder på det, utan är lika babbligt och korkat som det mesta som kommer både från vänster och högerhåll (ofta radikalt liberalt håll) i kampanj-slagorden i kampen för det radikalt nya och moderna i att få fildela utan att åka dit, typ... (väldigt primitiv ointelligent målsättning, men det är ju likväl ungefär så kampen formuleras... :-/ )

Men bara för att ditt påstående om entt statligt upprätthållet monoppol troligen är ren bullsh*t, så betyder inte det att anonym "1" har rätt (kan ni inte skriva era namn istället?!!). Det är troligt att det är omöjligt att uprätthålla upphovsrätten på musik och film, och om det är så, så kommer lagstiftningen förr eller senare att tvingas till förändringar. Men principen om upphovsrätt behöver inte förändras för det. Dess tillämpning på kopiering av låtar är bara en liten del av vad den omfattar, och inga av dem (musiker och andra) som skyddas av allt den lagen i övrigt skyddar (**) skulle tjäna på en undergrävd upphovsrätt på andra områden, utöver vad musikkopiering och spridning över Internet beträffar. De tjänar inte på det heller förreste, men det kan bli an oundviklig följd av hur tekniken nu ser ut.

(**)Att verk man gör inte ska få utnyttjas i exvis reklam utan upphosrättshavarens tillstånd är ett av oräkneliga exempel på såna vettiga funktiner som den lagen fyller.)

1:52 em  
Anonymous Anonym skrev...

(Anonym 2 här) Magnus, självklart är upphovsrätten ett statligt upprätthållet monopol, men i övrigt vet jag inte vad du försöker säga om skivbolagen mer än att du vill berätta att du inte gillar liberaler.

2:48 em  
Blogger Johan L skrev...

Problemet som jag ser det med förespråkarna för en begränsad upphovsrätt (äganderätt till imateriella ting) är att de bortser från två saker:

1) ingen kan bättre hävda rätten till frukterna av sitt tänkande, eller skapande och arbete, än skaparen/artisten/uppfinnaren själv.

2) när skaparen väljer att sprida sin produkt, så delar han med sig på två villkor - en ekonomiskt ersättning, samt ett löfte att inte sprida vidare.

Så, vad är det som gör det moraliskt rätt att parasitera på andras arbete och bryta ett ingånget avtal?

Läs gärna en något längre utläggning på min blogg (relativt nystartade dessutom).

3:31 em  
Anonymous Anonym skrev...

Johan, ekonomisk ersättning och löfte går att ordna med helt vanlig avtalsrätt. Upphovsrätt är mycket vidare än så.

3:40 em  
Blogger Johan L skrev...

Sant, upphovsrätten är en mer preciserad och på vissa sätt utvidgad äganderätt. Men är vi i så fall överens om att äganderätt till immateriella ting bör upprätthållas, så är resten egentligen mest teknikaliteter att diskutera.

9:03 em  
Blogger rasmus skrev...

En ren teknitalitet? Naivt. Upphovsrättslagar kommer alltid bringas ur balans varje gång nya sätt att sprida information tillkommer (historiska exempel: självspelande pianot, radion, grammofonen, kopiatorn, videobandet, samplern...). Att idag bestämma sig för att villkorslöst upprätthålla kontrollen över den digitala kopieringen skulle innebära att en mängd personliga rättigheter skulle behöva offras, att staten skulle behöva plöja ner enorma summor i piratjakt och i förlängningen faktiskt att internet skulle få förbjudas. Alla som har följt Nicklas Lundblads blogg har fått se många exempel på hur vi här och nu befinner oss i en massa val gällande vad som är värt att offra för upphovsrättens upprätthållande.

Den som då försöker klamra sig fast vid 1900-talets dominerande inställning att upphovsrätt skulle vara en ren teknitalitet, borde kanske lyssna på vad F.A. Hayek hade att säga om "intellektuell egendom". Hayek accepterade visserligen patenträtten, men var av den bestämda uppfattningen att den inte fick tas för given, och att statligt skyddade monopol som upphovsrätt och patent ständigt måste vara under omprövning.

12:16 fm  
Blogger Johan L skrev...

Ok, förtydligande här: jag är inte av åsikten att staten, eller någon annan "villkorslöst [skall] upprätthålla kontrollen" vad gäller upphovsrätt. Det är absurt och mig totalt främmande att ge staten ytterliggare rättigheter att kränka individers integritet hur som helst.

Så, vad gäller upphovsrätt lutar jag alltså åt Ayn Rand hållet, så som beskrivit i din länkade artikel. Pantenträtt och upphovsrätt måste finnas inom rimliga gränser där de inte skadar. Och så som Hayek menar bör det vara uppe till diskussion hela tiden hur reglerna bör se ut, dvs "teknikaliteter att diskutera".

Vad jag vänder mig emot är de som helt förkastar upphovsrätt och anser sig ha rätten att parasitera på andras arbete. Det är ett respektlöst sätt att behandla andra människor.

10:54 fm  
Blogger Magnus A skrev...

Till "anonym 2": Om upphovsrätten är ett statligt monopol -- vilket i sig är en märklig definition på monopol, då det är en rätt som staten med sitt våldsmonopol sörjer för att upprätthålla -- så är även äganderätten på precis samma sätt ett monopol.

(Jag tycker alltså att ordet monopol är helt oegentligt här. Staten driver inget monopol. Staten har lagar som gäller i samhället, men låt oss inte kalla det monopol. Det faller snarare under den samhällsordning som mejslats fram genom historien; i intressestrider och genom försvar av gemensamma intressen, moral/värderingar, religiösa föreställningar samt kulturen i alla tänkbara avseenden - inte minst i ekonomiskt avseende).

Den enda invändning jag kan tänka mig mot att ser en rättighet som något oförsvarligt som man ogillande kallar monopol, medan man hyllar en annan rätt, nämligen den övergripande äganderättsprincipen av saker (som man väl anser att staten ska försvara med sitt våldsmonopol) är att man tror på naturliga rättigheter. Den tron anser jag är en helt irrationell tro, men det är det kanske ingen idealistisk liberaler som förnekar, eller? Det borde de i alla fall inte göra, för ett sånt förnekande vore ju en intellektuell vurpa. De rättigheter vi har är grundade på beslut fattade i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet, men dessa är även tillkomna och upprätthållna under en rationellt förd debatt om dessa rättigheters nytta för samhälle och individ, dess förtjänster och nackdelar. Skulle du av naturrättsliga skäl vara emot upphovsrätten men för äganderätten, så är väl det enda naturliga som man kommer i närheten av att du som naturrättstroende använder dig av bristfällig argumentation genom t ex det oegentliga begreppet ”monopol” i dissandet av det du argumenterar mot. Allmänt sett är det alltså bättre att argumetera med sakargumentation. Men just denna debattrunda är ju precis nu en ”metadebatt” om begrepp. Låt oss när vi väl rett ut denna din säkert i ditt eget tycke effektiva -- och säkert i någon mening reellt effektiva -- förledandet med negativt laddade ord ta en hederlig sakdiskussion.

(Det var f ö för att jag anser att ordet är oegentligt valt (jag begrep faktiskt inte vad du avsåg ), samt att du inte explicit sa vad du menade med monopol, som jag frågade dig vad du avsåg med ordet, och där jag - som jag antydde - tyckte att skivbolagsmonopol verkade vara den rimligaste tolkningen av ordet monopol.)

3:06 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan