Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-16

Om svensk fildelning i världspressen


Några citat ur en artikel om svensk fildelning i International Herald Tribune:

"Internet har skapat en ny slags aptit", säger Eric Garland, chef för ett konsultföretag i fildelningsteknik i Kalifornien . "Toleransen för den konstgjorda knapphet som gamla tiders upphovsrättsregler har skapat håller snabbt på att ebba ut. " [...]

Och även [Antipiratbyråns Henrik] Pontén, som är filmbranschens man i Sverige, kan inte annat än instämma: "Jag kan säga så här: Det arbete vi gör här är inte särskilt betydelsefullt så länge som det inte finns något lagligt alternativ [att ladda ner filmer på]", sade han. "Folk vill ha den här tjänsten".

(via Urban Lindstedt som också intervjuas)