Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-16

Motverka relativismen på nyhetsplats:
- särskilj åsikter från insikter


Frilansskribenten Sofia Nerbrand har idag en klockren kolumn i SvD, som jag tillåter mig att citera ganska långt. Hon kritiserar det nygamla modet i svensk press att blanda ihop åsikter med någorlunda opartiska insikter. Resultatet blir en förödande relativistisk syn på rapporteringen skriver hon, med särskild udd mot Dagens Nyheter:

Den goda nyhetsjournalistikens huvuduppgift är att redovisa hur saker och ting förhåller sig och sprida ljus över skeenden - för att orientera och underlätta för läsaren att själv ta ställning. Man behöver insikter om hur det är för att utveckla välgrundade åsikter om hur det bör vara. [...]

Men det är problematiskt när åsikterna överskuggar insikterna på nyhetsplats [...] Med en sådan relativism där allt reduceras till lika bra - eller dåligt - tyckande har journalistiken förirrat sig in i postmodernismen, där det inte är eftersträvansvärt att söka sanningen. [...]

[Den brittiska tidskriften The Economist] publicerar bara osignerade artiklar. Det är resonemangens tyngd, inte avsändarens, som avgör innehållet. Det betyder inte att deras texter är neutrala - de är hårt redigerade efter tidskriftens grundläggande värderingar - men målet är att empiri och analys ska stå i centrum. [Min] poäng är att det behövs både välbelagda insikter och välargumenterade åsikter i medierna - och att den klassiska uppdelningen mellan news och views bör försvaras.

Det är hoppingivande att SvD publicerar Nerbrands rannsakan. Frågan är när den mediaorganisation som gör de värsta och mest manipulativa överträdelserna på det här området, och som står för den största spridningen av förment opartisk nyhetsrapportering - TT - ska fås att ta sitt ansvar.


1 Comments:

Anonymous Keso skrev...

Ironiskt nog är artikeln omgiven av idel namn på SvD-medarbetare, med tillhörande foto.

8:05 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan