Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-08

Irland har tröttnat på folkomröstningar om EU


I ett klokt drag för att stärka den representativa demokratin funderar den irländska regeringen på att förändra landets grundlag, så att det i fortsättningen inte kommer att behövas folkomröstning i stora EU-frågor.

Irland har haft en folkomröstning för nästan varje stor etapp i EU-projektet. Men metoden har visat sig oberäknelig. År 2001 sade landet nej till Nice-fördraget i en folkomröstning, men svarade ja vid en ny omröstning påföljande år.


I den planerade folkomröstningen om EU-konstitutionen nästa år kommer väljarna också att få säga ja eller nej till att ge landets regering och parlament fullmakt att ta sådana beslut i framtiden utan folkomröstning.