Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-03

Fri television i tidningen


TV-mediet räcker inte till när SVT ska göra klart för svenska folket att man utgör en "fri television". Nu har företaget köpt annonsplats i inte mindre än 28 av Sveriges största tidningar för miljonbelopp. Tidningen Journalisten frågar SVT:s informationsdirektör Helga Baagøe exakt vad kalaset har kostat licensbetalarna och får nedanstående svar:

- Jag tror inte att det är en avgörande fråga för TV-publiken, vad vi har betalat för en annons. Däremot är det viktigt att de får klart för sig vad som är skillnaden mellan public service-TV och kommersiell TV.

Låt mig försöka gissa vad skillnaden är. I kommersiell TV är det inte "TV-publiken" som betalar för reklamen.


4 Comments:

Anonymous Johnny skrev...

Just det - en riktig iaktagelse.

2:41 em  
Anonymous Larssa skrev...

Men snälla Alicio, vem tror du betalar reklamen i komersiell TV egentligen? Var kommer de annonserande företagens pengar från, tomma luften eller? Självfallet är det alla kunder till företagen (TV-publiken) som betalar reklamen, så vad är egentligen den stora skillnaden mellan de båda fallen? Den enda jag kan se är att du i företagsfallet kan välja att inte köpa några varor från det företaget som annonserar och på så sätt straffa detta. Det stämmer inte heller till fullo då även det går att göra i fallet med TV-licens. Du kan sälja TV:n och sluta betala licensen så inte ens det är en skillnad.

Det finns mycket att säga om lämpligheten i att annonsera i tidningar som publicservice-bolag, men just denna argumentation du för just nu är väldigt tunn.

7:22 em  
Blogger Alicio skrev...

Larssa, det var ett märkligt resonemang du presenterar:

"Var kommer de annonserande företagens pengar från, tomma luften eller?"

Pengarna kommer från det överskott (marknadsföringsbudget) som det enskilda företaget har valt att lägga på TV-reklam.

"Självfallet är det alla kunder till företagen (TV-publiken) som betalar reklamen".

Hur kan du jämställa hela "TV-publiken" med de individer som råkar vara det individuella företagets kunder?!

"så vad är egentligen den stora skillnaden mellan de båda fallen?"

Skillnaden är att det inte är du som betalar för BMW:s TV-reklam med dina skattepengar. Under hypotesen att du råkar äga en BMW så kan man i en akademisk diskussion göra gällande att du till viss del "betalar" BMW-reklamen (genom det överskott du bidragit till med ditt avsiktiga köp) till skillnad från SVT:s licens som i praktiken är obligatorisk. Marknaden för TV är inte fri eftersom du inte kan välja att bara ta emot andra kanaler än SVT för att slippa licensen.

Lite löjlig diskussion, Larssa.

7:40 em  
Anonymous Anonym skrev...

Eftersom desinformationskampanjen "fri television" också förekommer i STVs kanaler så bryter alltså STV mot reklamförbudet i syfte att försvara vänsterns etermediedominans. Dessutom är detta huvudsakligen åsiktsreklam. I TV4:s avtal med staten är åsiktsreklam förbjuden. STV sänder alltså inte bara reklam utan därtill förbjuden reklam.

Det är inte enda gången som STV bryter mot ramarna för sin verksamhet väl medveten om att alltid komma undan med det. Vem med inflytande skulle våga utmana dem? Demoniseringen av Israel i den rabiat antidemokratiska rapporteringen från mellanöstern bryter till exempel tydligt mot demokratikravet.

Dessutom måste man anse att det bryter mot demokratikravet att kommunister tillåts ha ett stort inflytande på redaktionerna. Detta krav kan bara vara säkert uppfyllt om antidemokrater som till exempel nazister, kommunister, islamister, fascister etc. är orepresenterade på redaktionerna.

Extremister på STV får en så stark ställning att dess rapportering skapar en förvriden verklighetsbild för alla Svenskar som avstår från att komplettera med västmedia. Den nya antisemitismen är en av dess skapelser.

10:14 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan