Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-29

Frankrike har röstat nej


Resultatet i söndagens folkomröstning i Frankrike är "Nej", som vinner med uppskattningsvis 55%.

UPPDATERING 29/5 kl. 22.14

Ja-sidan fick ca. 45% och valdeltagandet var större än vid någon tidigare folkomröstning, nämligen 70%.

President Jacques Chirac håller ett tal ca kl. 22.30 som går att se direkt i den franska televisionens pågående direktsändning
här (klicka på den stora grafiken "Référendum 2005").

Alla nio länder som har haft att ta ställning till konstitutionsfördraget har accepterat det, varav Spanien genom folkomröstning där nästan 77% röstade ja. Frankrike är det första landet som säger nej.

UPPDATERING 29/5 kl. 22.46

Presidenten deklarerade att han kommer att ge en ny "impuls" till regeringen, vilket tolkas som att premiärministern Jean-Pierre Raffarin kommer att bytas ut.

Opinionsundersökningarna visar att ca. 59% av socialisterna röstade nej, medan ca. 41% röstade ja. Bland liberalerna röstade ca. två tredjedelar ja, och resten nej. De som röstade nej angav som främsta skäl (41%), enligt opinionsundersökningarna, rädslan för att konstitutionen skulle späda på arbetslösheten som ligger på 10%. Därefter (35%) var viljan att markera sitt missnöje med regeringen. Sedan följde åsikter som att konstitutionen hotade att försvaga den franska nationen, att texten var alltför komplicerad samt att den var alltför "liberal" osv.

Endast en gång tidigare (
länk på franska) har en folkomröstning under den V:e republiken fått ett utfall som gick emot det som presidenten hade önskat. Det var 1969, när det röstades om skapandet av regioner och om reformer av senaten. Det ledde till att president Charles de Gaulle avgick omedelbart. Men denna gången har Chirac gjort klart att han sitter kvar mandattiden ut, eftersom frågan gäller EU.

Valéry Giscard d'Estaing som ledde arbetet med att utforma konstitutionen sade igår, något provocerande, att Frankrike måste genomföra en
ny omröstning om samma text om nejsidan vinner, efter att texten ratifierats av övriga länder.