Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-22

En positiv röst från vänstern


Jag skrev häromdagen att Lotta Grönings blogg på Aftonbladet har utvecklat sig till en riktigt bra, pragmatisk och genomtänkt röst, baserat på ett självständigt tänkande.

Daniel EkmanSubjektiv har hittat fler riktigt värdefulla resonemang från Lotta Gröning. Kanske börjar det utvecklas en mer realistisk main stream och frihetlig opposition på Aftonbladet, som vänder sig emot de besynnerliga strömningar vi ser från andra håll på tidningen?