Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-07

Den amerikanska ekonomin starkare än väntat


Den amerikanska pressen domineras av de positiva rapporterna gällande landets ekonomi. Trots en deprimerande start på året, med fallande antal anställningar, investeringar, produktivitet och rekordhöga oljepriser har april månad fått analytikerna att se ljust på läget igen.

"Om företagen verkligen vore oroade över svag efterfrågan, höga energipriser och ökande räntenivåer, så skulle de inte vidta de dyra åtgärder som det innebär att anställa i så hög utsträckning", säger en ekonomisk forskningschef vid Argus Research Corp.

Även om tillväxten kommer att bli lägre i år jämfört med förra året, och lönekostnaderna per tillverkad enhet ökar radikalt, har den amerikanska arbetsmarknaden nu "ersatt" alla jobb som "förlorades" sedan nedgången 2001, och anställningstakten är hög. Arbetslösheten följer sedan länge en sjunkande trend, men den ökade kraftigt vid detta års början för att nu åter lägga sig på 5,2%. Den ökande sysselsättningen skapar större efterfrågan, och är det som utgör motorn i ekonomin idag. Därmed är det lättare för Fed att öka räntenivåerna för att hålla inflationen i schack. För resten av världens ekonomier har det dessutom fördelen att den kraftigt undervärderade dollarn troligen kommer att förstärkas.