Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-05-07

Arbete ur två olika perspektiv


Thomas Gür visar i SvD hur två till synes närliggande begrepp om arbete egentligen härstammar från två radikalt olika idégrunder: den ena liberalt frihetlig och den andra - och mest förekommande i debatten - totalitärt absurd:

Rätten till arbete är ett begrepp som har tilllåtits ta plats i den politiska retorikens huvudfåra trots att det härrör från statssocialismen med dess ideal om samhället som myrstack och dess fientliga inställning till den enskilda människans rätt att arbeta. Det är signifikativt att svensk socialdemokrati inte har frigjort sig från denna föreställning. Märk väl att "rätten till arbete" inte är samma sak som "rätten att arbeta". Det sistnämnda innebär att var och en av oss har rätt att arbeta med det jobb, inom det yrke och till de villkor som vi själva har accepterat [...]

Rätten till arbete innebär å sin sida uppenbarligen att någon har skyldighet att ge mig ett arbete.


5 Comments:

Anonymous Jonas N skrev...

Det fascinerande med Gür's artikel är eg. inte det han skriver, för det han skriver är klockrent och ovedersägeligt. Det som är fascinerande är alla de som klarar av att blunda för det helt uppenbara. Tom Thomas G skriver att man nog inte skulle kalla de som pratar om 'rätten till arbete' för dårfinkar. Så långt har det alltså gått. Fast där tror jag att han har fel. Bara för stolligheterna upprepas av många skall man inte låta bli att punktera dem.

'Rätten till att ... ' erhålla något från nån annan. My ass!

Fast det är en bra vattendelare, det är ett bra sätt att avgöra om det är meningsfullt att diskutera vidare med någon, om de inte ens förstår invändningen så är det nog läge att le lite överslätande ...

2:27 fm  
Blogger Johan L skrev...

Och så har vi de som förordar medborgarlön:

"Tänk att ha den grundtryggheten att kunna tacka nej till tråkiga och grå jobb som vi inte vill ha"
- Merete Kapstad (mp)

Rätt till arbete, rätt till bostad, rätt till mat, rätt till kläder... listan är lång hos socialisterna, och den faller sig naturlig då deras frihetssyn är helt skruvad i jämförelse med liberalismens. Jmf - du är fri när ingen tvingar dig till något (lib), med - du är inte fri förrän du har jobb, mat, pengar, (trygghet) etc...(soc).

3:09 em  
Blogger Alicio skrev...

Bra kommentarer. Thomas Gürs begreppsdiskussion är genialisk i sin enkelhet!

7:22 em  
Anonymous Jonas N skrev...

Johan,
jag hörde faktiskt en del av Merete K i TV, dock inte denna pärla till citat. Detta måste bara bevaras till eftervärden!

Men som jag skrev i mitt inlägg ovan. Jag tror inte att Merete ens förstår hur urbota korkat hennes uttalande är, inte ens om ett antal kloka människor skulle sitta och förklara sammanhangen i lågmäld vänlig ton.

Jag tror dessutom att det finns tillräckligt många dom, skulle fr åhöra en sådan diskussion, skulle välja fel sida och jubla åt varje 'med emfas framfört plitiskt kram (!)' som Merete skulle utstöta då. Helt renonse på förståelse av vad ett samhälle med dess invånare är, önsketänkande att det vore ett symöte eller kafferep där man fick drömma fritt om vad man ville!

OK, de som hamnar där är ca 10-15% av befolkningen, kanske något fler (v+mp+f!+resten där) Men jag tror dessvärre inte heller att resten (som inte landar i den fållan) direkt och uppenbart reagerar inför det uppenbara struntet, de måste nog grubbla en del, och de har ju inte direkt fått någon vägledning av den etablerade och mediala politiska debatten, tyvärr ...

11:27 em  
Anonymous Jonas N skrev...

Ursäkta de många felstavningarna:

Jag tror dessutom att det finns tillräckligt många dom, skulle de åhöra en sådan diskussion, skulle välja fel sida och jubla åt varje 'med emfas framfört plitiskt krav (!)' som Merete skulle utstöta då. Helt renons på förståelse av vad ett samhälle med dess invånare är, önsketänkande att det vore ett symöte eller kafferep där man fick drömma fritt om vad man ville!

1:12 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan