Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-04-28

"Tio år av vankelmod"


Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund skriver i Sydsvenskan om hur Sverige ska ta sig ur tio år av vankelmod:

Regler som omgärdar företagare måste förenklas. Regeringens tafatta försök duger inte. Mer än hälften av Sveriges företag är familjeföretag och bland dem finns en stor grupp som snart kommer att vilja träda tillbaka.

Därför gäller det att vi i Sverige avvecklar skatten på bundet kapital vid arvs- och generationsskiften när företaget fortsätter som fåmansbolag. Också inom tjänstesektorn måste åtgärder ske. Det svenska skattesystemet måste utformas så att det inte frestar till lagbrott. Inom till exempel taxi-, restaurang- och frisörnäringen bör en modell med schablonbeskattning prövas för att underlätta för nya företag att bildas. Sverige bör också införa en skattereduktion vid köp av hushållstjänster för att stimulera skapandet av nya företag. Kunskapsförsörjningen bör stärkas i Sverige genom införandet av ett lärlingssystem nära knutet till det lokala näringslivet. Slutligen, att den svenska staten äger hela 25 procent av näringslivet är till nackdel för hela ekonomin. Sälj ut företagen och främja affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering. [mina betoningar/Alicio]

3 Comments:

Blogger Bulten i Bo skrev...

Jag var på dig om detta redan på SvD-debatt tiden:

Fetstilsmarkeringar i text ger en undervisande och mästrande ton. Tycker jag.

Att dessutom ägna sig åt fetstilsmarkeringar i texter som man lånat från andra personer är bedrägligt. Man kan med detta lägga betoningar och markeringar i texten som kanske inte alls var ursprungsförfattarens intentioner.

Det minsta man bör göra är i alla fall att tydligt skriva ut att fetstilsmarkeringarna är ens egna och inte författarens vars stycke man har lånat.

Bara ett råd, i all vänlighet.

6:21 em  
Blogger Alicio skrev...

Bulten, nu har jag lagt in en not om det.

Anledningen till att jag fetmarkerar är för att underlätta för den som snabbt vill få sig en bild av vad texten handlar om. Inbland kan det bli för mycket, men ibland är det praktiskt.

Anedningen till att jag inte alltid markerar att fetstilen är min, är att jag samtidigt länkar till originaltexten.

6:46 em  
Blogger Joseph skrev...

Jag tycker det är bra med fetmarkeringar om man bara skummar igenom inlägget... men som sagt, gör det med måtta =P

12:35 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan