Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-04-28

Debatt om globaliseringen och EU-konstitutionen


I en intressant fransk TV-debatt i förrgår diskuterades den franska folkomröstningen gällande EU:s konstitutionsfördrag.

Frankrikes finansminister Thierry Breton debatterade med den socialistiske parlamentsledamoten Henri Emmanueli.

Breton, som försvarade EU-fördraget, drogs in i långa diskussioner med Emmanueli om den galopperande utlokaliseringen av franska företag, inkl. högteknologiföretag, till Kina, och fick frågan om hur detta kan begränsas. Svaret blev att EU-fördraget gör EU-ekonomierna starkare i globaliseringen, inte minst tack vare politiken kring euron. Dessutom föreskriver konstitutionen en vald finanschef för EU, som kommer att "stå till svars" gentemot euro-ländernas finansministrar, och vara "länken" till Jean-Claude Trichet på Europeiska Centralbanken. Det har enligt Breton varit ett problem att Trichet, "till skillnad från" Alan Greenspans kontakter med USA-administrationen, inte koordinerar med någon. Thierry Breton menade också att allt måste göras för att få främst Kina att delta i den internationella valutahandeln på samma sätt som andra, och att globaliseringen måste genomföras på lika villkor. Han menade att globaliseringen kommer att misslyckas om diktaturer som Kina tillåts konkurrera fritt (och utan tull) med en djupt undervärderad och helt reglerad valuta.

Han betonade också att dollarn var undervärderad i förhållande till euron, men uppgav att den amerikanska industrin "förlorat" avsevärt fler företag till Kina och andra nya ekonomier än vad Frankrike och EU-marknaderna har gjort. Både USA och EU ställer nu tillsammans dessa krav på Kina, om landet ska fortsätta att få dra nytta av tullfri export.

Breton avslutade med att säga att ett franskt nej till konstitutionen inte kommer att medföra en omförhandling. Istället kommer de befintliga fördragen att fortsätta att gälla.

Om någon vill kommentera eller har lästips om detta så vore jag intresserad.

1 Comments:

Anonymous Jon Karllsson skrev...

Jag tycker att var och en borde få bestämma tullnivåerna runt sig. De som vill ha tullmurar runt sig betalar vad kineserna vill ha + vad de bestämt tullen till. Vi som är för frihandel betalar bara vad kineserna vill ha. Alla nöjda.

Mycket bättre än dagens system där särintressena kan tvinga mig att betala mer för varor som säljs av folk som bor på andra sidan en imaginär linje på marken, med följande förlust i ekonomisk effektivitet. :-(

11:34 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan