Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-13

USSR Skåne


Föreställ dig att ett ledande politiskt ungdomsförbund i Ekvatorialguinea i Västafrika på sin webplats skyltar med ett enda slagord: "Sverige ut ur sameland!"

Löjligt? Irrelevant för verksamheten? Oförklarligt populistiskt? Ja, men tyvärr en parallell till ett verkligt fall på weblatsen för
SSU i Skåne (hela hemsidan här). Där uppmanas Israel att lämna "Palestina".

Och idag gjorde dem sig hörda i media med nya krav: SSU Skåne vill ta bort privat ägande.

Men det är högst osannolikt att palestinierna skulle välkomna SSU:s förslag, och därmed bli av med all sin mark, sina hus och alla sina ägodelar.


(via Globaljuggler)