Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-03

Trängselavgifterna sista skattehöjardiktatet för Billström?


Dagen efter Annika Billströms (s) seger i Kammarrätten, som kan öppna vägen för att belägga huvudstadsbilisterna med trängselavgifter, verkar det nu som att finansborgarrådet i Stockholm har tröttnat på skattehöjardiktat från Göran Persson: "Effektiv verksamhet bättre än Perssons skattehöjning":

Vi menar emellertid att slutsatsen [att höja skatter för att klara vård och omsorg] är förhastad och att det är angeläget att först pröva andra alternativ, såväl på kommunal som på statlig nivå. På statlig nivå kan vi konstatera att det finns cirka 500 myndigheter och verk. Statsbudgetens utgifter för 2005 beräknas till cirka 870 miljarder kronor. Självfallet är det lätt att peka på ökande behov och att resurserna inte räcker till. För att försvara välfärdsmodellen måste vi socialdemokrater alltid ha uttömt varje annan finansieringsmöjlighet före skattehöjningar. Vi ska också arbeta för att samhället vid varje tidpunkt tar ut rätt skatter, inte höga skatter.

Hur länge blir hon kvar i rörelsen?

UPPDATERING 3/3 kl. 17.15

DN:s ledarskribent Peter Wolodarski kommenterar:

"...Billströms syfte är inte att bli omtyckt av Persson. Hon vill bli återvald av stockholmarna, och deras röster vinner man inte med löften om höjd skatt. I huvudstaden är det politiska klimatet mer liberalt, mer positivt till privatiseringar, mer öppet för att pröva andra modeller än den socialdemokratiska."


2 Comments:

Anonymous Gösta Oscarsson skrev...

Det riktigt anmärkningsvärda med Billströms inlägg är nog att hon inte tillmäter de demografiska förändringarna (= köttberget)den vikt som Nuder et concortes vill ge dem. Det handlar enligt Billström "framför allt" om hur arbetskraftsreserven av arbetslösa, långtidssjukskrivna och eller förtidspensionerade skall kunna "tas i anspråk". Formuleringar som ligger snubblande nära "Arbetarpartiet Moderaternas" huvudlinje. I balansen mellan "närande" och "tärande" väljer Nuder att fokusera täljaren medan Billström (helt korrekt) säger att de stora potnetiella förändringarna ligger i nämnaren. Nuder är den överlägsne taktikern. Billström är - mirabili dictu - strategen.

9:57 fm  
Anonymous Johan L skrev...

Med tanke på Billströmskans historia i Stockholm så skall man nog ta ganska lätt på hennes kritik av Perssons skattehöjjarpolitik. Det första hennes vänsterblock gjorde när de kom till makten i Stockholm var att höjja skatten, rejält, med just argumenten att det var för att "trygga välfärden". Jag ser ingen anledning att tro på henes ord nu. Socialister har alltid velat höjja skatten och kommer alltid vilja höjja skatten.

Vidare att hon framhäver att skattepengarna bör förvaltas väl är ett skämt. Man behöver inte säga mycket mer än just STOKAB, landstingsbyråkrati, biltullar och skatteskrapan, för att inse att någon sparsamhet eller förnuftig användning av skattemedel är något som Billström och sittande majoritet ägnar sig åt. Tvärt om. Hon ljuger helt utan att skämmas.

1:36 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan