Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-09

Hizb'Allah-marscherna i Beirut


Somliga verkar ha imponerats av de stora pro-syriska uppvisningarna i Beirut, organiserade av den Syrien- och Iransponsrade terrororganisationen Hizb'Allah.

När man jämför med den pro-demokratiska oppositionens protester är det värt att komma ihåg att de som protesterar mot Syrien tar oerhört mycket större risker. Precis som en oppositionell berättade för CNN på tisdagskvällen, så blir deltagarna fotograferade av säkerhetsagenter. Polisen försöker också kontrollera spridningen av protesterna genom att begränsa tillflödet av människor.

Pro-syriska Hizb'Allah och deras sympatisörer får däremot logistiskt stöd av polis och säkerhetsagenter. Som en organisation kan de snabbt sammankalla sina medlemmar och bussa ut dem till demonstrationerna. Där får de sällskap av syriska Baath-partister som beordrats ut på gatorna med pro-syriska banderoller.

The Astute Blogger har fler observationer om de pro-syriska marscherna i Beirut:
Hizballah's "Men Only" Demonstration (via R L. Simon).