Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-06

Bra förtydligande från Leijonborg


Expressens chefredaktör PM Nilsson bjöd folkpartiledaren Lars Leijonborg på lunch för en diskussion om partiets inställning till det multikulturella samhället.

Nilsson efterlyser fortfarande mer tydlighet, men konstaterar att Leijonborg är en politiker som mycket väl vet vad det svenska samhället ska tolerera, och som samtidigt är klar med vad det inte ska tolerera:

Efter att ha pratat i två timmar med Lars Leijonborg känner jag mig ganska säker på honom. Det här är en politiker som söker en ny roll för liberalismen i ett på många sätt nytt samhälle där liberala värden utmanas på ett annorlunda sätt än tidigare.

Han ser en ny hotbild i islamismen och det känns befriande att en central svensk politiker gör det.


5 Comments:

Blogger Magnus A skrev...

Jag kikade någon minut i FP:s dokumentet (ska kanske läsa o recensera senare) och tidigare har jag läst några böcker av Rojas, eller med honom som medförfattare. Rojas har väl varit marxist, och det märktes i den ena av de två Rojas-böcker jag nu kommer på att jag läst (men inte Timbroskriften "Valser om erbetets slut", som, har jag för mig(???), behandlar assimilation och integration i USA - eller så har jag läst två Timbrotidskrifter av Rojas...).

Nåväl FP:s förslag börjar med nåt rätt brukarstyrelse-vänsterparti-likt, typ:
"Vi är övertygade om att
utanförskapet bara kan brytas
inifrån, genom framväxten av
en egenmaktsrörelse i
utanförskapets Sverige. För
att detta ska vara möjlig
behövs lokala demokratiska
arenor och framväxten av ett
lokalt förankrat ledarskap,
som både kan representera och
mobilisera de människor som
lever i utanförskap. För att
konkretisera denna
grannskapsdemokratiska ansats
föreslår vi bildandet av
direktvalda lokala
utvecklingsråd i Sveriges
utsatta bostadsområden."

Grannskapsdemokrati och lokala utvecklingsråd som, uppenbarligen, en ny del i svenskt politiskt system.

I övrigt verkar det vara blandat med positiva förslag och en massa krav på nya politiska lösningar (som känns "Rojas", men kan ju för all del även vara "liberaaaala").

Hoppas Rojas håller sig lugn vid bildandet av en borgerlig regering och nöjer sig med att inte få igenom allt... (Lite elakt av mig kanske, men han var visst inte så smidig i moderaterna och högg i sensationskvällspressen vilt med konservatism-anklagande knivar i moderatledningen lååångt efter att han lämnat partiet.)

11:27 em  
Anonymous steven cuzner skrev...

Svenska lagar ska självklart gälla i Sverige, men om man skapar nya lagar specifikt för att göra det mer komplicerat för invandrare att känna sig som en lik del av samhället använder man nationens gräns som en generell värdemarkering. Som om svenskar inte bryter mot lagar eller har fördomar som en del av problembilden i landet.

Vad Sverige behöver är inte fler lagar som gör invandrare osäkra på sin rätt att få vara här utan nya attityder bland svenskar om vad Sverige är. Vi ska inte ställa högre krav på invandrarnas prestationer utan på allas inställningar. Det är i stora drag en idémässig kamp. Folkpartiet kommer att förlora på den här kampanjen och de bör de. Sådana idéer är bakåtsträvande och visar väldigt lite förståelse för vilka tankar som odlas om sådana lagar träder i kraft.

(Jag syftar på dessa två punkter i Folkpartiets integrationsförslag:

22. Bekämpa missbruket av gästfriheten

Den som inte är svensk medborgare och begår allvarliga eller upprepade brott har förbrukat
sin rätt att befinna sig i Sverige. Den utländske medborgaren som döms till fängelse i över
två års ska, utöver fängelsestraffet, automatiskt dömas till utvisning eller avvisning. Den
som döms till fängelse för tre brott ska också automatiskt dömas till utvisning eller
avvisning. Hänsyn till bland annat internationella konventioner och allmänna humanitära
principer ska givetvis tas när det handlar om verkställigheten av utvisnings- eller
avvisningsbeslutet
.
23. Återreseförbudet skärps

Den som har döms till utvisning eller avvisning ska samtidigt få ett återreseförbud på minst
tio år. I fall brottsoffrets fortsatta säkerhet och rätt till ett normalt liv står i fara ska förbudet
vara permanent. Vissa brott, som hedersmord och våld mot kvinnor samt medverkan till
könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap ska alltid leda till permanent
återreseförbud.)

1:22 em  
Blogger Magnus A skrev...

Steven Cuzner skriver:
"Vad Sverige behöver är inte
fler lagar som gör invandrare
osäkra på sin rätt att få vara
här utan nya attityder bland
svenskar om vad Sverige är."

Cuzner, vad menar du kännetecknar vad Sverige är? I dag har vi kanske 10 procent av befolkningen förra i utlandet, och det torde vara det högsta talet i Europa. Detta behöver naturligtvis inte innebära några problem, men om du träffar på några muslimer så kan du komma att finna att de menar att svensk kultur och svenskar lever i synd eftersom de inte följer islamiska påbud. Men låt oss nu inte grotta ner oss i rädsla för religion, utan se istället önskningarna från muslimen som en kultur. Sätt denna kultur i rellation till en svensks uppfattningar om det muslimen har synpunkter på och vi kan faktiskt komma att finna att dessa ståndpunkter är helt oförenliga. Om det är så, vad är då den nya svenska kulturen annat än flera kulturer som lever sida vid sida. Det ÄR den svenska kulturen och det är ÄVEN den exvis islamiska kulturen. Jag säger inte heller att det är fel, men om ganska olika kulturer blir jämnstora samtidigt som de lever inpå varandra, då kanske samhället kan bli lite rörigt och opraktiskt.

Det är ju också så att islamisk fundamentalism, det som väl snudd på är en huvudinriktningen, med krav på lag som följer religiösa skrifter i islamiska länder. Detta är oförenligt med sekulärt västerländskt samhällsbygge, och inte heller här kan vi se annat än att eftergifter till islam innebär att islamisk kultur implementeras med avseende på samhällets lagar beträffande religösa påbud. Det finns ingen ideologisk bas för ett mellanting mellan religiösa och sekulära lagar och således ingen som ideologiskt kan försvara ett sådant mellanting. Eftergifter är för muslimen steg mot sharia och du övertygar inte någon ickemuslim om att det finns ett gyllene halvislamiskt-halvsekulärt "samhällssnitt".

Assimilation är inte enkelt. Integration är inte enkelt. Men en hel del av det senare krävs säkert för att hålla ihop samhället.

Detta var några tankar, och jag anser att Sverige är nåmgkulturellt i dag, men att det inte behöver vara ett problem - men samtidigt så har vi inte fri invandring, och när vi tagit emot fler flyktingar och invandrare än några andra länder, så har det resulterat i att vi i dag har en miljon svenskar som är födda utomlands och om vi hade haft fri invandring så hade vi förmodligen haft många miljoner till. Om vi accepterar den reglerade invandring som vi har, så innebär ju det att vi måste ta ställning till vilka kriterier som ligga till grund för att man ska få bli svensk. Vad är din åsikt om det. Är det bra om vi har kriterier som gör att det finns 2 miljoner (plus 1 miljon) utlandsfödda svenskar om 15 år eller är det bättre om invandringen de kommande 15 åren är större eller mindre? Jag anser nog att den kanske bör vara något mindre.

Törs du överhuvudtaget uttala dig om hur många nya invandrare som du anser att de begränsande reglerna för invandring bör ge? Du kanske är rädd för att et sånt uttalande kan få dig att låta som rasist? Att undfly problematiken tycker jag nämligen din replik lite ger intryck av.

Vidare så är det inte så märkligt att man har regler om att man inte får resa till Sverige om man här begått de brott som nämns, givet att man haft problem med det här. Påbud inom många islamiska kulturer är ju kriminella i Sverige.

Visst kan man garantera ickesvenska notoriska könsstympare ska vistelse i Sverige, men ibland misstänker jag att vissa av de som kan tänka sig det vill att Tycker du kanske att Åke Green skall fängslas för att han ojjat sig över frekvensen av homosexualitet i en liten frikyrka.

Och vänsterpartiet vill att imamer ska garanteras utbildning på högskolor samt i Sverige ha "viktiga rådgivande uppgifter i t ex sociala och rättsliga frågor". Men Åke Green då!?!

2:31 em  
Blogger Magnus A skrev...

Här står det om vänsterpartiets förslag för imaminflytande i sociala samt rättsfrågor: http://www.vansterpartiet.se/PUB_IntegrFlykt/16730.cs

2:34 em  
Blogger Bulten i Bo skrev...

"Här står det om vänsterpartiets förslag för imaminflytande i sociala samt rättsfrågor"

Ja, just det, det är precis vade det gör:

"vilka ......... också har viktiga rådgivande uppgifter i t ex sociala och rättsliga frågor"

Deras inflytande består alltså att de ger råd i sociala frågor till folk som vill ha deras råd. Magnus vill förbjuda det, eller?

8:49 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan