Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-03-22

Alternativ: Militär reträtt utan etnisk rensning


Israels premiärminister Ariel Sharon har valt att implementera sin reträttplan från Gazaremsan på sämsta möjliga sätt: genom etnisk rensning av områdets judiska minoritet. Den felaktiga premissen verkar vara att man inte skulle kunna lita på, eller ställa krav på, araberna att respektera etniska minoriteter i en framtida palestinsk-arabisk stat.

En opinionsartikel i Jerusalem Post skriven av en vanlig medborgare ger förslag på alternativ till Sharons plan: What if Gaza Jews could stay?

Under hela den offentliga debatten om reträtten från Gaza så finns det ett alternativ – realistiskt och hoppfullt – som aldrig har övervägts: [militär] reträtt – ja, men utan påtvingad evakuering av judar. Antagandet har hittills varit att båda dessa måste gå hand i hand. Men faktum är att det inte behövs. Jag tror att detta är lösningen som kan undvika det våld mellan judar som vi fruktar.

(Logga in med användarnamnet och lösenordet alicio).


6 Comments:

Blogger Roland Pettersson skrev...

En etnisk rensning av judar har startat på Ariel Sharons initiativ och då tycker nästan hela världens medieetablissemang att äntligen har Ariel Sharon fattat ett bra beslut.
Skulle man ha applåderat på samma sätt om det i stället varit araber som tvingats bort från ett judiskdominerat område?

11:01 fm  
Anonymous JohannaV skrev...

Jag delar Roland Petterssons tankar. Att vi hjälper till med uppbyggandet av ett etniskt rensat Palestina är beklagligt - speciellt som de krafter som fördömer judisk närvaro i de palestinska områdena är desamma som förespråkar ett mångkulturellt Europa. Jag får inte ihop deras logik. Mångkultur här men inte där?

Tror dock inte att artikelförfattarens lösning är genomförbar. Tack vare vänsterns mediedominans kommer omvärlden att blunda inför den kommande slakten på Gazajudar när IDF lämnar området.

Nej, det gryende Palestina kommer att bli en etniskt och kulturellt likriktad nation. Efter det att judarna lämnat området kommer drevet att gå mot kristna palestinier, beduiner, samarier m.m.

Tyvärr.

JohannaV

2:59 em  
Anonymous Anonym skrev...

Instämmer. Mycket bekymmersamt. Man bryr sig ju inte heller om att praktiskt taget hela arabvärlden är rensat på judar. Borde det inte dra minnena till Europas rensningar? Jag oroar mig också för kristnas och andras säkerhet. Mönstret PLO satte under deras tid i Libanon är inget bra tecken. Senaste årens ohyggliga slaktande av oliktänkande inom PAs område är skrämmande.

Om det blir kärvt för icke-muslimer i ett nyskapat Palestina, hur många svenska aktivister och sköldar kommer då att bry sig? Säkert är att det finns icke-judiska grupper som man är rädd kommer att drabbas av vedergällning. Har i alla fall läst om Israels regerings förhandlingar att få andra länder att ta emot flyktingar som inte kan vara kvar när det blir ett arabiskt land.

Det ideala vore väl om folk fick stanna där de nu bor med garantier om säkerhet, som Israels icke-judiska medborgare har i Israel. Det skulle betyda att den palestinska ledningen fick göra ett dramatiskt skifte och planera för fredlig samlevnad inom och utom sina gränser,att garantera säkerheten för alla.

Men hur skulle det gå till i ett område där man odlat extremism som i bilderna med Fatahs heilande i banditmasker är en annan fråga. Det är där en ledare med vision behövs. Och har inte Mahmoud Abbas för mycket PLO-bagage?

Mvh,

A-K Roth

4:02 em  
Anonymous David skrev...

Det är klart att bosättningarna skall evakueras, både i Gaza och på Västbanken. Inte för att tömma dessa områden på judar, utan för de brott mot folk- och äganderätterna bosättningarna är.

Israel och dess medborgare har på ockuperat område exproprierat mark och omprioriterat knappa vattenresurser. Att låta denna våldets och den oblyga maktens ordning kvarstå vore gravt orättfärdigt.

Troligen kommer judar att få det mycket svårt att överhuvudtaget bo inom de palestinska områdena om den israeliska armén drar sig tillbaka. Detta är naturligtvis tragiskt, och något att i den bästa av världar motarbeta. Att jämställa det med att de judiska ockupanterna i bosättningarna skall ha rätt att vara kvar är dock en helt annan sak.

8:00 fm  
Anonymous Anonym skrev...

David, de anklagelser du kommer med, s.k. "brott mot folk- och äganderätterna", får rättsmyndigheter klara ut, likaså tvister om vatten och annan mark. Så länge som våldets makter härjar inom PA och andra organisationer blir det svårt.

Det kvarstår att du redan, innan terrorn stoppats, finner det självklart att judarna ska rensas ut. Du vill dock inte kalla det etnisk rensning. Du finner också "Israel och dess medborgare" skyldiga! Intressant!

Man kan sedan lätt avfärda ditt "våldets och den oblyga maktens ordning". Du har redan funnit Israel skyldigt verkar det. Och finner inget som helst problem med ett judefritt Mellanöstern. I den del av världen som är judarnas hemland, historia och kulturvagga. Oerhört!

A-K Roth

3:39 em  
Anonymous David skrev...

A-K Roth har lyckats tolka in väldigt mycket i vad jag skrev tidigare, riktigt hur förstår jag inte fullt ut, men jag är inte sämre än att jag kan försöka klargöra vad jag menade.

Bosättningar på ockuperat område är till sin natur illegala. Det betyder inte att judar inte har rätt att köpa och äga mark på de ockuperade områdena, utan att det sätt bosättningarna tillkommit på strider mot internationell rätt.

Ingenstans skriver jag att judar ska "rensas ut" och jag vänder mig kraftigt mot att associeras med en sådan ståndpunk, och alla dess övertoner.

Men visst finner jag Israel skyldigt. Inte i samma grad som jag finner palestinierna och de kringliggande arabiska länderna skyldiga, men fortfarande skyldigt.

Vi intar inte alla en svartvit ståndpunkt där allt döms till den enes för- eller nackdel.

Sedan den här diskussionen började har demokratins spridande kraft börjat visa sig på flera håll i mellanöstern och min domedagssyn på judars möjligheter att leva inom de palestinska områdena utan ständigt militärt beskydd har ljusnat något. Men inget av det ändrar på faktumet att de judiska bosättningarna på Västbanken och i Gaza vilar på olovlig grund.

4:18 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan