Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-02-28

Terrorhoten substituerar inte alltid kärnvapenhoten


I tidningen Guardian uppmanas den brittiska regeringen att skrota sina kärnvapen. Tidningen säger att de var effektiva som avskäckning under det Kalla Kriget, men att man ändå aldrig borde ha lagt ned pengar på dem. Istället borde Storbritannien låtit amerikanarna ta över landets försvar:

It was absurd for Britain to waste money on what Harold Wilson called "the so-called British, so-called independent nuclear deterrent". It still is. Fifty years ago, we should have limited our role in the alliance to providing convenient bases for our American allies. Now we should abandon the nuclear weapons business altogether.

Och steg i den riktningen kommer sannolikt efter nästa val. Skribenten konstaterar, delvis korrekt, att man inte kan tala om en avskräckningsfunktion med kärnvapen idag, när det är terrorn som utgör det största hotet mot Storbritannien:

In the modern world, where deterrence is impossible, the only reason to keep nuclear weapons is the genuine belief that one day they might be used. They are not going to stop a man with a suitcase full of ricin wiping out Greater London. Obliterating the country from which he came will provide little consolation.

Man kan tycka att det är barockt att avväpna sig i tider då Nordkorea och Iran har utvecklat eller utvecklar massförstörelsevapen. Men faktum är att Storbritannien inte är utsatt för ett oprovocerat hot om invasion eller utplåning med fara för dess fortsatta existens, som skulle kunna hållas i schack genom hot om vedergällning. Inte heller Frankrike, USA, Indien, Pakistan eller Kina. Däremot måste man acceptera att länder som ständigt är
det, som exempelvis Israel från Iran, behåller en avskräckande arsenal samtidigt som terrorhoten bekämpas konventionellt.

Faktumet att det nya hotet idag kommer från terrorismen, betyder inte att alla länder blivit av med de okonventionella hoten mot sin existens.


2 Comments:

Anonymous Anonym skrev...

Betänk att länder inte skaffar kärnvapen bara för att avskräcka andra kärnvapenstater. Ofta handlar det helt enkelt om att öka sin internationella makt, och inget fel med det.

Om engelsmännen avvecklar sina kärnvapen kommer folk inte ta dem på lika stort allvar.

11:36 em  
Anonymous Anonym skrev...

Betänk att länder inte skaffar kärnvapen bara för att avskräcka andra kärnvapenstater. Ofta handlar det helt enkelt om att öka sin internationella makt, och inget fel med det.

Om engelsmännen avvecklar sina kärnvapen kommer folk inte ta dem på lika stort allvar.

11:45 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan