Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-02-07

Ny omröstning


Förra veckans fråga handlade om hur du ställer dig till kärnkraften. En majoritet på 71% svarade att de vill bygga ut den. 18% vill behålla nuvarande reaktorer. 3% ville lägga ned några av reaktorerna och 8% ville avskaffa kärnkraften. Om man delar in svaren i block representerar de som vill upprätthålla dagens kärnkraft eller bygga ut den 89% av rösterna, medan de som vill avskaffa delar eller all kärnkraft 11%.

Den här veckans fråga gäller terrorhoten mot Världskulturmuséet (se vänstermarginalen).