Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-02-01

1. Arabiska media mer balanserade än europeiska?
2. DN Kultur under luppen


Michael Moynihan på Stockholm Spectator GroupBlog citerar en studie som genomförts av ett tyskt mediaanalysinstitut om pressbevakningen av det irakiska valet:

Specifically, the researchers looked at how the journalists [in some European and some Arab countries] presented the legitimacy of the elections. The results “even stunned our Arab researchers,” Markus Rettich, director of political studies at Media Tenor, told us.

Slutsatserna är av allt att döma direkt applicerbara på merparten av de svenska nyhetsorganisationerna. Se exempelvis i slutet av det här inlägget.

Missa inte heller den nyligen publicerade mycket läsvärda artikeln skriven av Dagens Nyheters Läsarombudsman Lilian Öhrström som handlar om DN:s kulturdel: "Svårt skilja på åsikter och nyhetsjournalistik":

Många är de läsare som reagerat på åsiktsjournalistik i DN:s kulturdel. De klagar på att de har svårt att skilja på vad som är nyhetsjournalistik och åsiktsjournalistik.

Nähä!? Är det sant!? Verkligen!?

Jag kan inte annat än hålla med läsarna som frågar varför ingen får bemöta anklagelserna och varför journalistens åsikter är så viktiga [i den artikel som läsarna har anmärkt på].

[...] Just på kulturredaktionen kan gränsdragningen mellan åsiktsjournalistik och nyhetsjournalistik ibland bli problematisk. Många gånger gör en reporter nyhetsinslag och dess motsats, en subjektiv notis, på samma sida. Samtidigt som många läsare anser att åsikterna är saltet i kulturjournalistiken så har många ibland svårt att skilja på vad som är det ena eller det andra. För läsarna kan det vara svårt att se de typografiska signaler som anger att det är en subjektiv artikel. Det är inte bra för trovärdigheten.


UPPDATERING 2/2 kl. 00.41

Apropå bevakningen av det lyckade irakiska valet som jag skriver om ovan, så är det intressant att ta del av den överblick som Norton Tierra på Stockholm Spectator GroupBlog har gjort av svenska bloggar.