Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2005-01-04

Israeliskt företag skänker varningssystem mot tsunamis


CNN rapporterade igår (ej online) att ett israeliskt företag kommer att skänka varningssystem mot tsunamis till fattiga länder och till dem länder som drabbades runt Indiska Oceanen.

Apparaten är inte större än en skokartong, och kostar vanligtvis bara ca. 1100 kronor, vilket är en bråkdel av kostnaden för traditionella system. Den kan skicka alerter via satellit till regeringar över hela världen, i likhet med befintliga system. Men till skillnad från andra kan den sända varningsmeddelanden till mobiltelefoner och andra enheter, så att budskapet kan spridas snabbt. Systemet är särskilt effektivt på platser med infrastruktur för kommunikation, men i trakter där kommunikationsmöjligheterna är sämre kan det fortfarande vara svårt att nå ut till alla. Systemet har utvecklats av den israeliska uppfinnaren Meir Gitelis.

"Sensorerna känner av skalvets intensitet samt vågornas höjd och hastighet ovanför", sade Gitelis från Avtipus Patents and Inventions, som är specialiserad på sensorer och kommunikationsutrustning. "Systemet kan sedan analysera all data och förutspå om och när en flodvåg kommer, var den slår till och hur stor impakten blir", sade han.

Läs mer här och här.


UPPDATERING 4/12 kl. 20.48

Obemannade Israel-tillverkade flygplan söker efter tsunamioffer.