Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-19

Vad som måste ändras i USA-vänsterns utrikespolitik


Victor Davis Hanson ger i den konservativa National Review Online ett antal tips till desillusionerade amerikanska Demokrater. Många av dem letar idag efter förklaringar och saker att förändra i sitt politiska program, för att återfå sin trovärdighet i utrikespolitiken efter valnederlaget. Hanson, som själv är konservativ, tar upp vänsterns politik i förhållande till världens största utmaningar av idag och pekar ut det han tycker borde omformuleras.

Han menar att den amerikanska vänsterns argumentation har varit baserad på tron att målen helgar medlen och att påtvingad jämlikhet har ett högre moralvärde än individuell och gemensam frihet. Slutligen säger han att denna "progressivism" eller politiska korrekthet har inneburit att vänstern på ett hycklande sätt har betonat frågor om "ras, klass och kön" framför grundläggande etiska överväganden.

Som vanligt gäller detta i ännu högre grad den europeiska ytterkantsvänstern.