Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-13

Tänkvärt citat om valen i Mellanöstern


Här kommer ett annorlunda perspektiv om de stundande valen i Mellanöstern. Citatet är hämtat ur den London-baserade arabiskspråkiga tidningen Al-Hayat, återgivet i The Weekly Standard:

Det är skandalöst, och fascinerande, att de första fria och allmänna valen i den arabiska nationens historia kommer att äga rum i januari: i Irak med hjälp av den amerikanska ockupationen och i Palestina, med hjälp av den israeliska ockupationen […]

Det är sorgligt och patetiskt att hela världens blickar är riktade mot de palestinska och irakiska valen som kommer att hållas under den utländska ockupationens lansar, medan människorna i de “självständiga, fria och suveräna” arabländerna inte har en chans att göra sina röster hörda.

Salameh Nematt, Washingtonkorrespondent för Al-Hayat


UPPDATERING 14/12 kl. 12.16

Ovanstående innebär inte att jag tror att det palestinska valet kommer att bli demokratiskt. Det kommer det inte att bli, beroende på bristen på demokratiska institutioner och traditioner, rädslan hos människor, det enväldiga Fatah-partiets dominans och maffiametoder, mediacensuren och svårigheterna för oberoende kandidater att göra sig hörda. Men journalistens observation ovan är likväl intressant.
5 Comments:

Blogger Roland Pettersson skrev...

Ibland undrar jag hur intresserade "araben på gatan" egentligen är av fria och allmänna val, det som vi kallar demokrati. Kanske föredrar han trotts allt det enda politiska system som han egentligen känner till, det gamla invanda klansystemet där makten går i arv.
I klansystemet är allt bestämt redan från födseln. I klansystemet behöver ingen känna någon karriärspress - allt är förbestämt, alla vet sin plats.
Detta arabiska klansystem där alla förväntas att passivt acceptera sin lott är motsatsen till det västerländska ordspråket "Var och en sin egen lyckas smed".

1:16 fm  
Blogger Alicio skrev...

Tribala samhällen förhindrar ofta framväxt av demokrati, individuellt ansvarstagande och ifrågasättande av auktoriteter. I moderniseringen av Mellanöstern måste dessa strukturer, som per definition är odemokratiska, rivas av dem som vill bygga demokrati. Men jag tror att det är helt fel att tro att "araber" som grupp inte skulle kunna skapa eller leva i en demokrati. Det låter som att du generaliserar över en hel folkgrupp, vilket är helt förkastligt och inte stämmer.

7:52 fm  
Blogger Roland Pettersson skrev...

Alicio jag tror precis som du att araberna kommer att uppskatta ett demokratiskt samhällsystem om dom får prova på det under en tid. Inget folk har vad jag vet frivilligt avsagt sig demokratin som samhällsystem när dom en gång har fått den införd.

Men idag så ser vi att det är en stark antivästerländsk stämning hos "araben på gatan". Han anser att det pågår ett globalt kristet och judiskt globalt förtryck mot araber och muslimer runt hela världen. Alla bekymmer skyller "araben på gatan" på detta påstådda kristna/judiska förtryck.

Eftersom "araben på gatan" tror att alla hans bekymmer beror på ett kristet och judiskt västerländskt förtryck - och eftersom demokrati är något som han förknippar med oss i väst - så tror jag att han ser en nermontering av det traditionella arabiska klansystemet och införande av en "västerländsk" demokrati som ett led i en inbillad västerländsk imperialism.

Men jag hoppas att jag har fel. Efter valet i Irak så kommer valanalyserna att visa om folk röstat efter partiernas politik eller efter partiledarnas klantillhörighet. Har man röstat efter klantillhörighet så har man röstat för ett behållande av det gamla föråldrade klansystemet.

11:20 fm  
Blogger Alicio skrev...

I din andra kommentar instämmer jag till stor del. Utöver dt du nämner finns också komponenten islam, som enligt doktrinen är oföränderlig av människor. Därav den ganska spridda uppfattningen att demokratisering skulle vara del av ett krig mot islam. Många muslimer säger att islam inte är förenlgt med demokrati, vilket stämmer vid en traditionell tolkning av religionen. Eftersom islam har inflytande också ôver det dagliga samhällslivet hamnar man automatiskt i denna konflikt. Men om islam kan reformeras (allteftersom dess brister i samhällsbygge blir tydliga, som i Iran) så kommer också dessa samhâllen att kunna reformeras.

Somliga säger att samhällena måste reformeras innan islam kan reformeras, och andra säger att en reform av islam är nödvändig innan samhällena kan förändras.

3:13 em  
Blogger Tor skrev...

Afghanerna var hur glada som helst när dom fick gå och rösta trots flera års sadistiskt islamistiskt förtryck. "Araben på gatan" får vi sällan se eftersom media konsekvent intervjuar "terroristen på gatan".

Sen på det är det en enorm informations brist i alla de arabiska länderna. Ingen yttrandefrihet, ingen fri press och ingen respekt för mänskliga rättigheter. I ett sådant samhälle blir det blir svårt att omfamna "västerländska" ideal.

Det första som hände när Saddam föll var att alla gick och köpte parabol. Det säger en hel del.

Även om klansamhället ger en viss "trygghet" så kommer det alltid finnas de som ser igenom orättvisorna och det är till dom vi ska sätta vårt hopp till.

9:50 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan